Livsduelighed og børns karakterstyrker
Undervisning E-bog

Livsduelighed og børns karakterstyrker

978-87-7706-966-6, 2014, 280 sider

978-87-7158-093-8, 2014,

319,20 kr. u/moms
399,00 kr. m/moms
223,20 kr. u/moms
279,00 kr. m/moms

Anviser veje til det daglige pædagogiske arbejde med et enkelt barn, en børnegruppe eller en samlet klasse og i det professionelle teamsamarbejde.

Livsduelighed og børns karakterstyrker viser, gennem en forankring i den positive psykologis teori og metoder, hvordan børns færdigheder, ressourcer og potentialer kan sættes i spil gennem en styrkebaseret tilgang. Bogen anviser veje til det daglige pædagogiske arbejde med et enkelt barn, en børnegruppe eller en samlet klasse og i det professionelle teamsamarbejde. Gennem en kortlægning, udforskning og anvendelse af de 24 karakterstyrker skabes mulighed for bedre trivsel og bedre læring. Karakterstyrkerne er en del af barnets ressourcepalet og skaber grobund for den personlige autencitet og bidrager til oplevelsen af engagement og livsglæde.

Den pædagogiske verden og særligt skolen er i en stor forandringsproces, der stiller skærpede krav til faglighed, samtidig med at elevernes personlige og sociale kompetencer er vigtige faktorer for at skabe mere glæde og engagement, bedre præstationer og mere effektiv målopnåelse. Med et forskningsbaseret udgangspunkt giver bogen svar på, hvorfor det giver god mening at arbejde med børns karakterstyrker, og beskriver samtidig hvad man kan opnå ved at arbejde med styrkerne, samt hvordan man kan arbejde med de enkelte styrker i den pædagogiske dagligdag.

Bogen er inddelt i to dele. Første del beskriver den lovgivningsmæssige og teoretiske ramme for begreberne livsduelighed og børns karakterstyrker. Anden del giver forslag til pædagogiske handleanvisninger til arbejdet med karakterstyrkerne, og indeholder minimum 12 forskellige øvelser til hver af de 24 karakterstyrker.

Livsduelighed og børns karakterstyrker henvender sig primært til lærere og pædagoger, der arbejder med at skabe robuste og livsduelige børn gennem optimale læringsmiljøer, til lærer- og pædagogstuderende samt psykologer og pædagogiske konsulenter, der har en udrednings- og rådgivningsfunktion. Også i arbejdet med inklusion står børns karakterstyrker centralt: En af de største udfordringer, når man skal skabe grundlag for inkluderende fællesskaber i det pædagogiske arbejde, er at kunne skabe en balance eller en bæredygtighed mellem individets behov og fællesskabets behov.

At realisere vore styrker er kongevejen til optimal udvikling og præstation"
(Linley, 2008)

I tilknytning til bogen findes Styrkekompasset, som er et dansk udviklet, kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærers eller pædagogs vurdering samt Styrkemappen, et inspirations- og idémateriale, som består af en række plakater og kort, som giver mulighed for at kortlægge, udforske og anvende den enkeltes karakterstyrker fx i klassesammenhæng.

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

,
Lægger op til en ny forståelse af konflikter i skolen og af, hvordan vi skal prøve at løse dem.
Udkommer Onsdag 25. april 2018

,
Tells the story of the rich heritage of the Nordic peoples: as explorers, navigators, trendsetters, political and educational innovators.
Udkommer Onsdag 2. maj 2018

,
Med udgangspunkt i designtænkningen vil denne bog inspirere til, at fremtidens velfærd skabes mellem mennesker i et samfund, hvor det offentlige ikke længere spiller hovedrollen, men er en facilitator, der får andre til at lykkes.
Udkommer Mandag 7. maj 2018

, ,
Hvorfor bliver unge stressede? Hvordan oplever forældre og lærere stress hos unge? Og hvordan kan forældre, lærere og unge selv reducere og forebygge stress?
Udkommer Mandag 14. maj 2018

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlagsarrangementer

Øvrige arrangementer

Onsdag 18. april 2018 kl. 09:00 - Torsdag 19. april 2018 kl. 16:00

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.