Psyke & Logos nr. 1, 2013
Tidsskrift

Psyke & Logos nr. 1, 2013

Årgang 34, nr. 1, 2013

Årgang 34, 2013 sider

188,00 kr. u/moms
235,00 kr. m/moms

Tema: Psykologisk forskning i social læring

Fri adgang online

Online back files af artikler og numre af tidsskriftet Psyke & Logos udgivet fra nr. 1, 2001 til og med nr. 2, 2018 er frit tilgængelige på tidsskrift.dk som hostes af Det Kgl. Bibliotek.

Der er en karenstid på ét år på online adgang til nye numre af tidsskriftet. Således vil online-udgaven af Psyke & Logos nr. 1, 2020 kun være tilgængelig fra udgivelsestidspunktet for abonnenter på tidsskriftet, mens artiklerne i dette nummer først bliver frigjort til ikke-abonnenter 12 måneder senere. 
______________________

PSYKE & LOGOS udgives med støtte fra Institut for Kommu- nikation og Psykologi Aalborg Universitet (AAU), Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet (AU), Psykologisk Institut Aarhus Universitet (AU) og Institut for Psykologi Københavns Universitet (KU).

Bøger til anmeldelse sendes til redaktionens adresse:
Psyke & Logos
Att.:  Klaus Bærentsen
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11
Bygning 1340, 347
8000 Aarhus C

I dette temanummer om sociale læringsteorier er der fokus på de relationelle sider af læring. Artiklerne præsenterer en bredere forståelse af læring end den, der knytter sig til formel undervisning – og i nogle af dem argumenteres der for, at sådanne sociale læringsprocesser muligvis er særlig bæredygtige i kraft af netop deres sociale – men også materielle – forankring. Nogle af artiklerne rummer overordnede overvejelser om, hvad der kan forstås ved sociale læringsprocesser, og åbner for nye refleksioner om dette og om forestillinger om bæredygtige læringsprocesser. Andre artikler præsenterer
undersøgelser af sociale læringsprocesser, så vi får mulighed for indsigt i variationer og nuancer i sådanne processer. Samlet set præsenterer artiklerne både teoretiske refleksioner samt konkrete undersøgelser i forskellige kontekster og læringsmiljøer.

Sociale læringsteorier – indledning. Af Anne Maj Nielsen & Peter Berliner

Sociale læringsprocesser, ulighed, mistrivsel,
resiliens og transformation Af Peter Berliner & Anne Maj Nielsen

Pædagogisk bæredygtighed – fra dyade til verdenssamfund. Af Hans Månsson

Sociale læreprocesser som analytisk begreb. Af Lene Tanggaard & Thomas Szulevicz

Pædagogers åbenhed for børnenes perspektiver og børns deltagelsesmuligheder i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Af Lone Svinth

Sociale læreprocesser i den pædagogiske praksis – LæseLeg: Et konkret svar på Ny Nordisk Skole? Af Line Engel Clasen & Kristine Jensen de López

Nysgerrighed udvider fællesskaber – overskridelse af inklusion som sorteringsteknologi. Af Karen-Lis Kristensen

Kontemplativ opmærksomhedskultur i skolen. Af Anne Maj Nielsen & Marie Kolmos

Deltagelse på tværs af sociale lærings- og testsammenhænge. Af Kristine Kousholt

Forandringslæring med autismediagnoser? Af Kari Gustafson & Line Lerche Mørck

“Det er en livgivende oplevelse at være i naturen” – om Fisker- og Fangerhøjskolens
sociale læring. Af Peter Berliner

Sociale læringsprocesser i psykoedukation for traumatiserede flygtninge. Af Peter Berliner

Fredsopbygning som social og materiel læring. Af Peter Berliner & Jeppe Høj Christensen

Summaries

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

Små forandringer på arbejdspladsen kan virke ubetydelige, men har stor betydning for trivsel og motivation.
Udkommer Tirsdag 20. april 2021

Hvad er grubleri og bekymring egentlig? Hvorfor gør man det? Hvordan påvirker det humøret og hverdagen? Hvordan kan man ændre sine vaner?
Udkommer Mandag 26. april 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.