CAT - Comprehensive Aphasia Test
Test

CAT - Comprehensive Aphasia Test

1.875,00 kr. u/moms
2.343,75 kr. m/moms
Bestil test
Bestil denne test via bestillingsformularen

Nu udkommer CAT på dansk med danske normer! Den oversatte og tilpassede danske udgave af CAT - Comprehensive Aphasia Test er nem at administrere, opererer på alle ICF-niveauer og bidrager med detaljeret information. CAT kan anvendes i alle dele af rehabiliteringsforløbet og til alle typer og sværhedsgrader af afasi.

Dansk udgave af CAT på vej

Den danske udgave af CAT - Comprehensive Aphasia Test udkommer medio april 2017. Testen er oversat og tilpasset til danske forhold af audiologopæderne Lisbeth Haaber Hansen og Majken Kaae Frederiksen.

Priser

CAT Komplet sæt: 1.875,00 kr. ekskl. moms
En komplet materialepakke (varenr. 0126-00) indeholder:

 • 1 Vejledning
 • 1 Stimulusmappe - Kogntiv screening og Sprogbatteri
 • 1 Stimulusmappe - Oplevede begrænsninger
 • 10 Scoringshæfter

Materialerne kan desuden købes separat:

 • CAT Vejledning: 675,00 kr. ekskl. moms
  (varenr. 0126-01)
 • CAT Stimulusmappe - Kognitiv screening og Sprogbatteri: 695,00 kr. ekskl. moms
  (varenr. 0126-51)
 • CAT Stimulusmappe - Oplevede begrænsninger: 375,00 kr. ekskl. moms
  (varenr. 0126-52)
 • CAD Scoringshæfte
  pakke a 10 stk.: 250,00 kr. ekskl. moms
  (varenr. 0126-07).

CAT henvender sig til talepædagoger, audiologo-
pæder, neuropsykologer samt lignende faggrupper.

Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050 for køb af testen.

CAT er nem at administrere og bidrager med en detaljeret profil over styrker og svagheder inden for alle sproglige modaliteter samt med væsentlig information om relevante kognitive færdigheder. Det tilhørende spørgeskema om oplevede begrænsninger giver mulighed for at undersøge den afasiramtes egen oplevelse af sin situation.

Testen er til personer med erhvervet afasi og består af en kognitiv screening, et sprogbatteri og et spørgeskema om oplevede begrænsninger. Stimulusmappen i testen er i staffeliformat.

Der foreligger en dansk manual og i samarbejde med danske kommunikationscentre, specialundervisningscentre og hospitaler, er der indsamlet danske normer.

• Den kognitive screening indeholder seks deltest, som bidrager med information, der er væsentlig i forbindelse med planlægning af genoptræning, herunder fx semantisk hukommelse.
• Sprogbatteriet er omfattende og udgør med 21 deltest den største del af testen. Det indeholder deltest, der måler adskillige forskellige delkomponenter af sproget, såsom forståelse, gentagelse, benævnelse, læsning og skrivning. Deltestene er opdelt i to hovedområder: sprogforståelse og sprogproduktion. I hver deltest er der taget højde for sproglige variable af betydning for den sproglige præstation.
• Spørgeskemaet om oplevede begrænsninger er en nonverbal selvvurdering, hvilket gør det muligt at undersøge, hvordan den afasiramte selv oplever sine kommunikationsvanskeligheder inden for forskellige områder.

CAT kan anvendes i alle dele af rehabiliteringsforløbet og til alle typer og sværhedsgrader af afasi. Testen kan bruges til flere formål, fx:
• at udrede afasi
• at fastslå afasiens udtryk og sværhedsgrad
• at identificere underliggende årsager til de sproglige vanskeligheder
• at identificere fokusområder for videre testning/udredning
• at belyse sproglige styrker og svagheder med henblik på at målrette indsatsen
• at evaluere sproglig, kognitiv og oplevet fremgang hos borgeren.

Testningen kan opdeles i flere sessioner, hvis der er behov for det. Det estimerede tidsforbrug er 60-90 min.

CAT henvender sig til talepædagoger, audiologopæder, neuropsykologer samt lignende faggrupper.

Testen er oversat og tilpasset til danske forhold af audiologopæderne Lisbeth Haaber Hansen og Majken Kaae Frederiksen.

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

,
Præsenterer i kort punktform de betydningsfulde milepæle, barnet gennemgår fra 0 til 10 år og giver inspiration til tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis, så alle udviklingsområder og læreplanlovens seks temaer tilgodeses.
Udkommer Onsdag 10. maj 2017

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Her er bogen, der giver dig ny inspiration til og nye ambitioner for arbejdet med feedback.
Udkommer Mandag 22. maj 2017

, , ,
Sætter fokus, hvordan man skaber gode rammer for at håndtere tabet af kolleger, genfinde mål og retning og reorganisere arbejdsprocesser og arbejdsfællesskaber, så de tilbageværende medarbejdere kan løfte organisationen videre.
Udkommer Onsdag 14. juni 2017

Vi har brug for din hjælp! Normindsamlingen er sidste fase i udviklingen af vores nye test, SEF - Sprog og Eksekutive Funktioner. Forventet udgivelse ultimo 2016
Udkommer Mandag 1. januar 2018

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Onsdag 26. april 2017 kl. 09:00 - Torsdag 27. april 2017 kl. 16:00

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.