CEFI® - Comprehensive Executive Function Inventory®
Test

CEFI® - Comprehensive Executive Function Inventory®

1.075,00 kr. u/moms
1.343,75 kr. m/moms
Bestil test
Bestil denne test via bestillingsformularen

Den første og eneste test til vurdering af både styrker og svagheder i de eksekutive funktioner hos børn og unge er nu kommet på dansk – Comprehensive Executive Function Inventory ®

CEFI® Online

CEFI® har nu fået et online administrationsmodul til udfyldning og automatisk scoring af spørgeskemaer. Udover håndtering af spørgeskemaer gør systemet det desuden muligt at generere resultatoversigter og sammenligningsrapporter.

Adgang til CEFI® online administrationsmodul fås ved at logge ind på Dansk Psykologisk Forlags portal for online produkter: online.dpf.dk

Køb CEFI®

CEFI® kan anvendes af psykologer, læger, kandidater i pædagogisk psykologi og andre fagpersoner, der har erfaring med at foretage kliniske vurde- ringer af børn og unges ekse- kutive funktioner og forstyrrel- ser med tilknytning hertil, f.eks. ADHD.

Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050 for køb af testen.

CEFI® er en omfattende skala, der hurtigt og præcist kan kortlægge styrker og svagheder i de eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år. CEFI® er oplagt at anvende, når man ønsker at foretage en vurdering af eksekutive funktioner i relation til specifikke symptomer og lidelser, herunder fx ADHD og depression. Testen er ligeledes særdeles anvendelig i specialpædagogiske sammenhænge, hvis man oplever, at barnet eller den unge har indlæringsvanskeligheder, mistrives eller har svært ved at forfølge eller nå sine mål. 

En væsentlig styrke ved CEFI® er, at den både fokuserer på styrker og svagheder i vurderingen af de eksekutive funktioner. Dette er ikke tilfældet med lignende spørgeskemabaserede instrumenter i Danmark, hvor der ensidigt fokuseres på det dysfunktionelle. Analysen af styrker og svagheder i CEFI® er både normativ, idet skalaen er vendt om, således at en høj score indikerer en styrke, og relativ, idet der på hver skala foretages en vurdering af afvigelser fra barnets eller den unges eget gennemsnit.

CEFI® består af tre spørgeskemaer: ét til barnet selv, ét til barnets forældre og ét til lærere. Selvrapporteringsspørgeskemaet kan udfyldes af unge i alderen 12-18 år, mens spørgeskemaerne til forældre og lærere omfatter børn i alderen 5-18 år. Alle tre spørgeskemaer har 100 spørgsmål, og på baggrund heraf udregnes en totalscore, der er afledt af scoren på ni delskalaer, herunder fx Opmærksomhed, Fleksibilitet, Planlægning og arbejdshukommelse. Der udregnes endvidere tre indeks for besvarelsesstil.

CEFI® er udarbejdet af Sam Goldstein, ph.d. og Jack A. Naglieri, ph.d. og er oversat og tilpasset danske forhold af projektassistent, cand.psych. Mette Lyhne og direktør, ph.d. Henrik Skovdahl Hansen, begge fra Dansk Psykologisk Forlag. Sidstnævnte har omfattende forskningsmæssig og praktisk erfaring med tilpasning af udenlandske test til danske forhold. CEFI® er blevet tilbageoversat og godkendt af det amerikanske forlag, der har rettighederne til testen. De danske spørgeskemaer sælges sammen med en manual på engelsk.

For yderligere læsning om børns eksekutive funktioner - se Eksekutive vanskeligheder hos børn af Anne Vibeke Fleischer og John Merland.

Priser for CEFI®

Komplet sæt med papirspørgeskemaer 1.075 kr. (best.nr. 0122-00) indeholder:

  • 0122-01 Manual på engelsk
  • 0122-08 Selvrapporteringsskema 12-18 år - sæt á 10 stk. 
  • 0122-09 Spørgeskema til forældre 5-18 år - sæt á 10 stk
  • 0122-10 Spørgeskema til lærere 5-18 år - sæt á 10 stk.

Komplet sæt med online spørgeskemaer 1.075 kr. (best.nr. 0122-001) indeholder:

  • 0122-01 Manual på engelsk
  • 0122-81 Online selvrapporteringsskema 12-18 år - 10 stk. 
  • 0122-82 Online spørgeskema til forældre 5-18 år - 10 stk
  • 0122-83 Online spørgeskema til lærere 5-18 år - 10 stk.

Supplerende spørgeskemaer kan tilkøbes i sæt af 10 stk. for papirudgaven. Online spørgeskemaerne kan bestilles enkeltvis eller i det antal man ønsker.

0122-08 Selvrapporteringsskema 12-18 år - sæt á 10 stk. 170 kr.*
0122-81 Online selvrapporteringsskema 12-18 år - per stk. 17 kr.*
0122-09 Spørgeskema til forældre 5-18 år - sæt á 10 stk. 170 kr.*
0122-82 Online spørgeskema til forældre 5-18 år - per stk. 17 kr.*
0122-10 Spørgeskema til lærere 5-18 år - sæt á 10 stk. 170 kr.*
0122-83 Online spørgeskema til lærere 5-18 år - per stk. 17 kr.*
0122-01 Manual på engelsk 675 kr.*

* Alle priser er ekskl. moms.

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

Viden om bekymringer fra tre forskellige perspektiver: det eksistentielle, det psykologiske og det biologiske. Anna Kåver lægger op til selvrefleksion og viser, hvordan vi på en god måde kan forholde sig til vores sårbarhed og livets indbyggede usikkerhed.
Udkommer Fredag 2. marts 2018

Hvordan stilles diagnoserne? Hvordan foregår behandlingen? Hvad er fremtidsudsigterne? Og hvordan kan man hjælpe, hvis man er pårørende til et menneske med en personlighedsforstyrrelse?
Udkommer Tirsdag 20. marts 2018

,
Tells the story of the rich heritage of the Nordic peoples: as explorers, navigators, trendsetters, political and educational innovators.
Udkommer Fredag 20. april 2018

Ud fra 30 hovedpunkter undersøger Paul Gilbert de grundlæggende principper for compassionfokuseret terapi og giver en detaljeret beskrivelse af aspekterne ved compassion, som det anvendes i CFT.
Udkommer Onsdag 16. maj 2018

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.