Funktionsbeskrivelse
Test

Funktionsbeskrivelse

650,00 kr. u/moms
812,50 kr. m/moms
Bestil test
Bestil denne test via bestillingsformularen

Nyt danskudviklet spørgeskema til kortlægning af kognitive funktioner. Spørgeskemaet er nemt og hurtigt at administrere og munder ud i en detaljeret kognitiv profil, som fx kan danne udgangspunkt for valg af uddannelse eller job eller udgøre fundamentet for psykoedukation og udviklingsarbejde.

ARRANGEMENT

Den 8. og 10. november 2016 inviterer Seminar.dk til temadage, hvor neuropsykologerne Aase Tromborg og Helle Kjærgaard går bag om Funktionsbeskrivelse. Læs mere her.

Funktionsbeskrivelse er et spørgeskema rettet mod 17-50-årige, som skal udredes for kognitive vanskeligheder fx i forbindelse med uddannelses- eller arbejdsmarkedsparathedsvurderinger. Materialet er udviklet af neuropsykologerne Aase Tromborg og Helle Kjærgård, som har mangeårig erfaring med at arbejde med børn og unge med kognitive funktionsvanskeligheder.

Funktionsbeskrivelse kortlægger en persons styrker og svagheder inden for forskellige funktionsområder og bygger bro mellem moderne viden om hjernens funktion og læringsmåder og den konkrete praksis med eksempelvis uddannelsesparathedsvurderinger.

Spørgeskemaet kan udfyldes digitalt eller på papir, og det er en selvvurdering, hvor personen selv tager stilling til graden af sin funktion på følgende områder: Energi, Opmærksomhed, Hukommelse og indlæring, Styring, Samvær med andre, Dansk, Matematik og Motorik. Funktionsbeskrivelse giver bl.a. indsigt i personens (selvoplevede) stærke og svage kognitive funktioner, hvor personen har behov for støtte, hvilken læringsstil personen foretrækker, samt hvad personen motiveres af.  

Med Funktionsbeskrivelse øges muligheden for at lave realistiske vurderinger og match mellem en borger og uddannelsestilbud, praktikpladser eller job. Det er desuden oplagt at anvende spørgeskemaet i forbindelse med praktikforløb og arbejdsprøvninger, som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af udviklingsarbejde, til psykoedukation, støttende samtaler om kognitive styrker og begrænsninger, til at måle effekten af indsatser, til at opdele eller sammensætte grupper. Da Funktionsbeskrivelse kan identificere behov for yderligere udredning, er spørgeskemaet også et værdifuldt screeningsværktøj.

Den digitale udgave af Funktionsbeskrivelse indeholder en højtlæsningsfunktion. Både papirudgaven og den digitale udgave af spørgeskemaet scores digitalt, og på baggrund af resultatet er det muligt at generere tre forskellige resultatoversigter. Den mest detaljerede rapport (Kognitiv profil) er rettet mod fagpersonen, og den indeholder bl.a. overordnede konklusioner og praktiske anvisninger til det videre arbejde. Herudover er det muligt at generere en resultatoversigt, som kan udleveres til borgeren (Min kognitive profil) samt en Gruppeoversigt til fagpersonen, som giver et overblik over flere borgeres profiler.

Til Funktionsbeskrivelse hører en manual, som bl.a. indeholder beskrivelser af de forskellige funktionsområder og information om afprøvningen af materialet forud for udgivelsen.

Pris, startpakke:

  • 1 stk. Manual + 1 stk. papirspørgeskema med onlinescoring (varenr. 0132-00) - 650 kr. ekskl. moms

Priser, supplerende materiale:

  • Manual til Funktionsbeskrivelse (varenr. 0132-01) - 525 kr. ekskl. moms.
  • 10 stk. papirspørgeskema med onlinescoring (varenr. 0132-07) - 1595 kr. ekskl. moms.
  • 1 stk. onlinespørgeskema med onlinescoring (varenr. 0132-08) - 148 kr. ekskl. moms.

Se eksempler på rapporterne ”Min kognitive profil” (til borgeren) og "Kognitiv profil" (til fagpersonen) under Bilag neden for.

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

,
Præsenterer i kort punktform de betydningsfulde milepæle, barnet gennemgår fra 0 til 10 år og giver inspiration til tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis, så alle udviklingsområder og læreplanlovens seks temaer tilgodeses.
Udkommer Onsdag 10. maj 2017

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Her er bogen, der giver dig ny inspiration til og nye ambitioner for arbejdet med feedback.
Udkommer Mandag 22. maj 2017

, , ,
Sætter fokus, hvordan man skaber gode rammer for at håndtere tabet af kolleger, genfinde mål og retning og reorganisere arbejdsprocesser og arbejdsfællesskaber, så de tilbageværende medarbejdere kan løfte organisationen videre.
Udkommer Onsdag 14. juni 2017

Vi har brug for din hjælp! Normindsamlingen er sidste fase i udviklingen af vores nye test, SEF - Sprog og Eksekutive Funktioner. Forventet udgivelse ultimo 2016
Udkommer Mandag 1. januar 2018

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Onsdag 26. april 2017 kl. 09:00 - Torsdag 27. april 2017 kl. 16:00

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.