Kursus

KIDS Introduktion

Sted

CHARLOTTEHAVEN A/S
Hjørringgade 12C
2100 København Ø

Type

Kursus

Pris

4.800,00 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld

Lær hvordan du anvender KIDS til at evaluere og udvikle den pædagogiske praksis og kvalitet i daginstitutioner.

 

Få indsigt i teorien og forskningen bag redskabet

På introduktionskurset lærer du KIDS-redskabet at kende, og du får viden om, hvordan man anvender KIDS til både at evaluere og udvikle den pædagogiske praksis. Du får indgående kendskab til teorien og forskningen bag redskabet, og hvordan du arbejder med KIDS i praksis – herunder hvordan flere personer og perspektiver kan inddrages i KIDS-vurderinger. På kurset gennemgås opbygningen af redskabet, og du får indsigt i de forskellige observationsområder. Vi inddrager praksisnære observationer og eksempler, så du lærer, hvordan man vurderer og scorer KIDS i praksis.

 

Forløb og indhold

Kurset forløber over en hel dag og består af faglige oplæg, praksiseksempler og gruppe- og fagrefleksioner.

 

Følgende materialer indgår i kurset:

•  Manualen KIDS Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, 2. reviderede udgave

•  Power Point-præsentationer fra dagens faglige program

 

Målgruppe

Kurset er generelt målrettet fagpersoner, som arbejder inden for dagtilbudsområdet, og som interesserer sig for pædagogisk udvikling eller blot ønsker at vide mere om KIDS-redskabet.

Kurset henvender sig primært til pædagoger og ledere i dagtilbud samt pædagogiske konsulenter og andre, der udfører tilsyns- og udviklingsopgaver  på dagtilbudsområdet.

Ønsker du at blive certificeret i KIDS, så læs mere under KIDS Konsulent.

 

Dit udbytte

Efter introduktionskurset har du fået kendskab til og viden om:

•  Hvilke faktorer der skaber og har betydning for udvikling af trivsel og gode lærings- og udviklingsmuligheder for børn

•  Hvordan KIDS kan bruges til selvevaluering og evaluering af andres praksis

•  Hvordan man kan gøre sine målsætninger for god pædagogisk praksis til handling i hverdagen

•  Hvordan man kan arbejde med at skabe de bedste rammer for børns udvikling og læring

•  Hvordan man med KIDS kan skabe et fælles sprog og en refleksiv ramme for de personer, som har størst indflydelse på den pædagogiske kvalitet i hverdagen i daginstitutionen (pædagoger, dagtilbudsledere og forvaltning)

 

Åbne og lukkede kurser

Der afholdes løbende introduktionskurser, som er åbne for alle. Herudover er det muligt at afholde et lukket kursus, fx for en enkelt daginstitution, for en gruppe af dagtilbudsledere eller for medarbejdere i en kommune.

Kontakt venligst Salgschef Susanne Handberg på tlf. 8880 2356 eller på mail sh@dpf.dk for at høre nærmere om mulighederne.

 

Undervisere

Underviserne på KIDS Introduktion er certificerede i KIDS. De har flere års erfaring med at arbejde med KIDS – både i forhold til observation og implementering af KIDS som evalueringsredskab i daginstitutioner og kommuner.

 

Underviserne tæller blandt andre:

Charlotte Ringsmose, professor, ph.d., cand.pæd.psych., aut. psykolog og medforfatter til KIDS

Grethe Kragh-Müller, lektor, cand.psych., aut. psykolog og specialist i børnepsykologi samt medforfatter til KIDS

Sebastian Damkjær-Ohlsen, cand.pæd.pæd.psych., KIDS-certificeret og deltaget i forskningsprojekter med KIDS

 

Er du interesseret i at deltag på kurset?

Så kontakt venligst Salgschef Susanne Handberg på tlf. 8880 2356 eller på mail sh@dpf.dk.

 

Sådan anvender du KIDS

KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle pædagogisk kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres som KIDS Konsulent. En certificeret KIDS Konsulent kan vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.