Certificering

KIDS Konsulent

Sted

Institution udvælges af KIDS-konsulenten og kursisten.

Type

Certificering

Pris

16.800,00 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld

Bliv certificeret KIDS Konsulent så du selv kan anvende observationsredskabet og vejlede og supervisere andre.

 

På certificeringskurset lærer du at anvende KIDS til at udvikle den pædagogiske praksis og kvalitet i daginstitutioner. Du får en grundig indføring i teorien og forskningen bag redskabet, og du bliver fortrolig med at anvende KIDS i praksis.

Du lærer at anvende observation som metode til at vurdere den pædagogiske kvalitet, som den kommer til udtryk i de faktiske omgivelser og handlinger i hverdagen. På kurset kobles teorien med konkrete observationer i praksis, så du på et kvalificeret grundlag bliver i stand til at identificere de forhold i institutionen, der kan arbejdes med for at udvikle kvaliteten. På denne baggrund lærer du, hvordan man scorer de enkelte items korrekt.

Kurset har et dobbeltsidet formål, hvor du dels selv lærer at beherske redskabet i praksis, og dels bliver klædt på til at vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.

 

Forløb og indhold

Kurset strækker sig over to dage, hvor kurset KIDS Introduktion udgør førstedagen.


Dag 1 (KIDS Introduktion):

Denne dag får du et indgående kendskab til redskabet KIDS og lærer, hvordan du anvender KIDS i praksis, både som evaluerings- og udviklingsredskab. Du får også viden om baggrunden, teorien og forskningen bag KIDS. På kurset gennemgås opbygningen af redskabet og de enkelte udviklingsområder, og du får indsigt i, hvordan man kan bruge KIDS til at arbejde med pædagogisk udvikling i daginstitutioner. Læs mere om kurset KIDS Introduktion.

 

Dag 2:

Dag 2 foregår i en udvalgt daginstitution med en-til-en oplæring fra en certificeret KIDS Konsulent. Denne dag får du en grundlæggende og praksisnær indføring i brugen af redskabet. Du lærer at anvende KIDS som observationsværktøj, indføres i brugen af scoringsskalaen og bliver fortrolig med, hvordan man scorer de enkelte items.

Du øver dig i at strukturere din observation og dine vurderinger samt at opgøre dine scorer. Kursuslederen vil undervejs coache og vejlede dig i brugen af KIDS – og undervise i, hvordan man scorer handlinger og ikke hensigter.

I træningsforløbet scorer både kursuslederen og kursisten den givne institution for bagefter at kunne sammenligne og diskutere de enkelte scorer. På den måde opnår du kendskab til metoden og lærer, hvordan man scorer KIDS korrekt.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet fagpersoner, som arbejder med pædagogisk udvikling eller udfører tilsynsrelaterede opgaver på dagtilbudsområdet, fx pædagogiske konsulenter i kommunerne eller ledere på flere niveauer i dagtilbuddene.

 

Dit udbytte

Som certificeret KIDS Konsulent opnår du:

•  Viden om teorien og forskningen bag KIDS

•  Fremgangsmåden i forhold til at anvende KIDS

•  Grundig indføring i observation som metode

•  Kobling af teori og praksis i dine observationer og vurderinger

•  Øvelse i selvstændigt at foretage og strukturere KIDS-observationer i praksis

•  Sikkerhed i forhold til at vurdere og score udviklingsområderne korrekt

•  En faglig baggrund i forhold til at kunne vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS

 

Underviserne tæller blandt andre:

Charlotte Ringsmose, professor, ph.d., cand.pæd.psych., aut. psykolog og medforfatter til KIDS

Grethe Kragh-Müller, lektor, cand.psych., aut. psykolog og specialist i børnepsykologi og medforfatter til KIDS

Sebastian Damkjær-Ohlsen, cand.pæd.pæd.psych., certificeret KIDS Konsulent og deltaget i forskningsprojekter med KIDS

 

Forudsætning for deltagelse:

Du skal have en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for pædagogik eller psykologi, fx pædagog eller cand.pæd.pscyh. samt praksiserfaring fra dagtilbudsområdet, enten på institutions- eller kommunalt niveau.

Derudover forudsætter tilmelding, at du har fuldført kurset KIDS Introduktion.

 

Er du interesseret i at blive certificeret?

Så kontakt venligst Salgschef Susanne Handberg på tlf. 8880 2356 eller på mail sh@dpf.dk.

 

Sådan anvender du KIDS

KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle pædagogisk kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres som KIDS Konsulent. En certificeret KIDS Konsulent kan vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.