Ekstern observatør

KIDS Observatør

Type

Ekstern observatør

Pris

9.800,00 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld

Få en ekstern KIDS Observatør til at vurdere jeres daginstitution og få en solid observationsrapport, feedback og præsentation.

 

Vi skræddersyr observationsopgaven til jeres ønsker og behov.

En KIDS Observatør er en ekstern faglig KIDS-specialist der enten kan foretage en uvildig KIDS-vurdering, eller gennemføre en professionel KIDS-observation,  hvis der ikke er ressourcer/tid internt til denne opgave. Hvad end behovet er stiller vi en ekstern KIDS Observatør til rådighed.

 

Observationen i det enkelte dagtilbud og den efterfølgende feedback kan organiseres på mange måder. Derfor tilrettelægger vi altid forløbet individuelt, på baggrund af jeres behov og organisation.

 

En ekstern KIDS Observatør tilbyder:

• En tilrettelagt observationsplan for én eller flere observationer

• En KIDS-observation foretaget over en hel dag i hver institution (ca. syv timer)

• Observation og scoring af de tre overordnede udviklingsområder i KIDS-modellen:

  1. Fysiske omgivelser (inde og ude), Relationer samt Leg og aktivitet

• Rapport(er) genereret i KIDS Online på baggrund af observatørens scoringer

• To timers feedback per observation til de ansvarlige personer, fx ledelsen

 

Kvalitativ tillægsrapport

Der kan udarbejdes en kvalitativ rapport på institutionsniveau som tillæg til de rapporter, der genereres i KIDS Online-systemet. Rapporten kan indeholde en uddybende kvalitativ beskrivelse og vurdering af de observerede udviklingsområder samt handlingsanvisninger for fremtidige fokusområder.

Der kan tilkøbes et oplæg og præsentation af KIDS-observationen for hele personalegruppen (tre timer)


KIDS Observatører

En KIDS Observatør er certificeret KIDS Konsulent, og har typisk en uddannelsesmæssige baggrund som pædagog der er koblet med en akademisk uddannelse som cand.pæd.pæd.psyk. De har flere års erfaring med at arbejde med KIDS, både i forhold til observation og implementering af KIDS som evalueringsredskab i daginstitutioner og kommuner.

 

Er du interesseret i at høre mere?

Så kontakt venligst Salgschef Susanne Handberg på tlf. 8880 2356 eller på mail sh@dpf.dk.

 

Sådan anvender du KIDS

KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle pædagogisk kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres som KIDS Konsulent. En certificeret KIDS Konsulent kan vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.