Kursus

KIDS Kursusdag

Type

Kursus

Pris

24.800 kr. ekskl. moms

Tilmeld

Kontakt venligst Salgs- og markedschef Susanne Handberg på tlf. +45 3147 6235 eller på mail sh@dpf.dk

Lær hvordan du anvender KIDS til at evaluere og udvikle den pædagogiske praksis og kvalitet.

Få indsigt i teorien og forskningen bag redskabet

Hvad er kvalitet i dagtilbud, og hvilken kvalitetsforståelse afspejler KIDS? På kurset lærer du KIDS-redskabet at kende, og du lærer, hvordan man anvender KIDS til både at evaluere og udvikle den pædagogiske praksis. Du får indgående kendskab til teorien og forskningen bag redskabet, og hvordan du arbejder med KIDS i praksis.

Hvordan observeres og scores med KIDS

På kurset gennemgås opbygningen af redskabet, og du får indsigt i de forskellige observationsområder. Vi inddrager praksisnære eksempler, så du lærer, hvordan man vurderer og scorer med KIDS i praksis – herunder hvordan flere personer og perspektiver kan inddrages i KIDS-vurderinger.

Forløb og indhold

Kurset forløber over en hel dag og består af faglige oplæg, praksiseksempler og gruppe- og fagrefleksioner.

Kurset kan målrettes til fx daginstitutionsområdet eller dagplejen eller favne begge fagområder alt efter ønske og deltagere.

Følgende materialer indgår i kurset:

•  KIDS manual
•  Power Point-præsentationer fra dagens faglige program

Målgruppe

Kurset er generelt målrettet fagpersoner, som arbejder inden for dagtilbudsområdet, og som interesserer sig for pædagogisk udvikling eller blot ønsker at vide mere om KIDS-redskabet.

Kurset henvender sig primært til pædagoger og ledere i dagtilbud samt pædagogiske konsulenter og dagplejepædagoger og andre, der varetager tilsyns- og udviklingsopgaver på dagtilbudsområdet.

Ønsker du at blive certificeret i KIDS, så læs mere under KIDS Certificeringskursus.

Dit udbytte

Efter KIDS Kursusdag har du fået kendskab til og viden om:

  •  Hvilke faktorer der skaber og har betydning for udvikling af trivsel og gode lærings- og udviklingsmuligheder for børn
  •  Hvordan KIDS kan bruges til selvevaluering og evaluering af andres praksis
  •  Hvordan man kan gøre sine målsætninger for god pædagogisk praksis til handling i hverdagen
  •  Hvordan man kan arbejde med at skabe de bedste rammer for børns udvikling og læring
  •  Hvordan man med KIDS kan skabe et fælles sprog og en refleksiv ramme for de personer, som har størst indflydelse på den pædagogiske kvalitet i hverdagen i dagtilbuddet (pædagoger, ledere og konsulenter)

Undervisere

Underviserne på KIDS Kursusdag er certificerede i KIDS. De har flere års erfaring med at arbejde med KIDS – både i forhold til observation og implementering af KIDS som evalueringsredskab i daginstitutioner, dagplejen og kommuner.

Åbne og lukkede kurser

Der afholdes både åbne og lukkede kurser, hvor de åbne kurser er for alle. Herudover er det muligt at afholde et lukket kursus, fx for en enkelt daginstitution, for en gruppe af dagtilbudsledere eller for medarbejdere i en kommune.

Kontakt venligst Salgs- og markedschef Susanne Handberg på tlf. +45 3147 6235 eller på mail sh@dpf.dk for at høre nærmere om mulighederne.

Pris: 24.800 kr. ekskl. moms (lukket kursus for max. 40 deltagere)

Sådan anvender du KIDS

KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle pædagogisk kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres i brugen af KIDS. Som KIDS certificeret, kan du vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.