Anders Kryger

Anders Kryger

Om forfatteren

Anders Kryger er uddannet narrativ coach fra DISPUK samt cand.ling.merc. i engelsk og erhvervskommunikation fra CBS. Han arbejder med teknikken narrativ kommunikation, som han selv har udviklet. Han er kommunikationsstrategichef hos MAN Diesel & Turbo og er ansvarlig for strategiformidling i koncernen, som består af over 100 kontorer fordelt på alle kontinenter.

Anders modtog i 2011 ”European Excellence Award” i intern kommunikation for sit globale interne kommunikationsprojekt ”Around the World in 80 Days”, som var med til at sammentømre organisationen, MAN Diesel & Turbo, efter en fusion af to søsterselskaber året forinden.

Efter Anders’ første bog, Narrativ kommunikation, blev udgivet i 2013, har han i 2015 påbegyndt en erhvervs-ph.d. i samarbejde med MAN Diesel & Turbo og CBS, som tager udgangspunkt i netop den transformative interviewteknik som bliver beskrevet i bogen.

Blog: narrativecommunications.wordpress.com
 Det siger forfatteren om Narrativ kommunikation. En praktisk guide til ejerskab af strategi og forandring (2013)

Derfor skrev jeg bogen:
I bogen Narrativ kommunikation beskriver jeg med cases, hvordan jeg har brugt narrativ kommunikation i praksis. Fortællinger er populære, og der bliver skrevet flere og flere bøger om emnet. Under læsningen af andre bøger, savnede jeg et erklæret formål med at bruge fortællinger i organisationen. Formålet med at bruge narrativer i intern kommunikation er, at det, efter min opfattelse, er den bedste og enkleste metode til at finde frem til menneskers værdier på. Og vi skal ikke bare finde frem til værdierne – vi skal bruge dem til noget. Det, der er vigtigt for medarbejderne, skal være drivkraften i intern kommunikation og springbrættet til at formidle organisationens strategi. For at skabe størst motivation til at arbejde i tråd med organisationens strategi, skal vi derfor kende medarbejdernes værdier. Det er narrativ kommunikation en let teknik til.”

Mine inspirationskilder:
Jeg blev inspireret til at skrive bogen, fordi narrativer allerede var blevet brugt med succes i andre fagområder, bl.a. psykologi, coaching, HR, men der fandtes ingen bøger, som beskrev arbejdet med narrativer i kommunikation – i hvert fald ikke på en effektorienteret måde. Derfor havde jeg lyst til at fortælle andre om, hvordan mit arbejde med narrativer hos MAN Diesel & Turbo havde ført til gode resultater.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Citat fra side 27 i Narrativ kommunikation: ”Hvis medarbejderne ved, hvor de skal hen, har formidlingen af strategien været en succes. Selve resultaterne, som herefter bliver skabt i det daglige arbejde, vil vise, om selve strategien også er en succes. Det med at vide, hvor man skal hen, består af fire delelementer: Hvad der er vigtigt for en, hvad man laver, som er i tråd med det, som er vigtigt, hvad ens mål er, og hvordan man kommer derhen. De to første er forudsætninger for de to sidste.” Teknikkerne i narrativ kommunikation hjælper med at finde frem til delelementerne.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
Noget af det bedste ved at arbejde med strategi og kommunikation er, at man hører og oplever en masse historier. Det kan være historier fra direktionen og fra værkstedet, fra forskellige kulturer og i vidt forskellige anledninger. I mange tilfælde kan en fortælling skabe en grundlæggende forståelse, som andre formidlingsformer ikke kan.”

Professionel udvikling og fokus:
”Strategiformidling handler om at motivere medarbejderne til at arbejde i samme retning – i tråd med firmaets strategi. Mit fokus er at skabe denne motivation gennem relevans for medarbejderne. Derfor søger jeg at finde ud af, hvad der er vigtigt for medarbejdergrupperne, for behovene er naturligvis forskellige afhængig af, hvad man arbejder med. I arbejdet med at finde frem til ”hvad der er vigtigt for medarbejderne” stødte jeg på narrativer. Narrativer, eller fortællinger, gør det let at finde ud af, hvad der er vigtigt for medarbejderne: Gennem den narrative spørgemetode kommer man helt naturligt frem til medarbejdernes værdier. De værdier skal naturligvis være bærende for den interne kommunikation – så bliver motivationen størst. Narrativer gør det let at bedrive kommunikation.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

  • I sin første bog Narrativ kommunikation. En praktisk guide til ejerskab af strategi og forandring (2013) pointerer Anders, at en væsentlig del af strategiarbejdet er kommunikation og formidling. I bogen viser han, ved hjælp af praktiske cases, hvordan teknikker fra det narrative felt kan bringes i spil i strategiformidlingen. Anders udstikker i Narrativ kommunikation en ramme for at formidle fortællinger om det, der betyder noget for medarbejderne, og som derfor kan bruges til at skabe motivation, engagement og lyst til at handle. Således bliver narrativ kommunikation et oplagt værktøj i forandringsledelse og ­ kommunikation, som er væsentlige elementer i enhver strategi.

    Narrativ kommunikation handler også om, hvordan det narrative kan bringes ind i selve strategiarbejdet, så man sikrer, at strategien bygger på medarbejdernes værdier og intentioner. Anders har struktureret bogen som et strategiforløb, men de enkelte teknikker kan bruges separat til f.eks. workshops, dialogmøder, præsentationer, interviews, artikler eller andet.

    Bogen giver inspiration til arbejdet med kommunikation og strategi og kan læses af alle, som har interesse for det narrative felt.
     


Video/andetBibliografi

Bog E-bog *OBS: NEDSAT* Viser ved hjælp af praktiske cases, hvordan teknikker fra det narrative felt kan bringes i spil i strategiformidlingen.

100,00 kr. m/moms
99,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

, ,
Præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere
Udkommer Torsdag 3. juni 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.