Anders Skriver Jensen

Anders Skriver Jensen

Om forfatteren

Anders Skriver Jensen er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. i generel pædagogik. Han er ansat som postdoc ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, København, hvor han underviser på kandidatuddannelsen i generel pædagogik samt på den tilhørende suppleringsuddannelse og på den nye masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik.

Anders forsker i skrivelyst, literacy, didaktik, leg og læring for børnehave, SFO og indskoling, og gennem sin forskning udvikler han idéer og redskaber, der kan informere policy, forskning og praksis med henblik på alsidigt udviklende og tværgående indhold ud fra grundtanken om, at fremtidens 0-8-års pædagogik er en helhed af leg og læring.

Derudover er Anders forfatter til talrige artikler, rapporter, evalueringer og abstracts samt bidragsyder til flere bøger. Han er desuden foredragsholder og deltager aktivt i den offentlige debat og oplysning om børns skrivelyst, didaktik og literacy. 

Hjemmeside: www.andersskriverjensen.dk

Kontakt: asje@me.com
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Anders har i samarbejde med Stig Broström skrevet kapitlet Skrivningen som del af læring og lærerig leg: Literacy-pædagogik i børnehaven? i antologien Skrivelyst i børnehaven (2012), der er redigeret af Sigrid Madsbjerg og Kirsten Friis.

  I denne bog argumenterer Anders og flere andre forskere og erfarne praktikere for, hvorfor det lille barn bør inviteres til at udforske og kommunikere via skriftsproget. Forfatterne lægger også vægt på, hvordan skrivning kan indgå i børnehaven på en legende og støttende måde.

  Bogen argumenterer for, hvordan skriftsproget kan indgå som et naturligt element i børns lege og i dagtilbuddets pædagogiske praksis. Nogle kapitler opfordrer børn og voksne til sammen at ’smage’ på ordene og opdage skrivekunstens elementer, mens andre viser, hvordan det lille barn oplever glæde og tryghed gennem brug af skriftsprog. Undervejs trækkes tråde til de obligatoriske sprogvurderinger og pædagogiske læreplaner. Fælles for kapitlerne er et kommunikativt deltagelsesperspektiv på skrivning. Et perspektiv, der lytter til barnet, søger kreative tilgange, anerkender barnets mangfoldige behov og skrivningens mangfoldige genrer – og giver lyst og mod på at lære at skrive. Denne tidlige indsats styrker alle børns skriftsproglige udvikling her og nu – og på længere sigt.

  Skrivelyst i børnehaven henvender sig til pædagog­- og lærerstuderende, pædagoger, børnehaveklasseledere og indskolingslærere, sprog-­ og læsevejledere, tale-­ og læsekonsulenter og alle andre, der beskæftiger sig med det lille barns (skrift)sprog og en forebyggende indsats i forhold til læse-skrivevanskeligheder. Bogen er relevant såvel i dagtilbuddet og indskolingen som i pædagog-­ og læreruddannelsen.

  Skrivelyst i børnehaven er udgivet i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne. Bogen kan ses i forlængelse af bøgerne Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv (2012), Skrivelyst og læring (2011) og Læselyst og læring (2010).

  DK4 har i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og fagbladet Folkeskolen produceret programrækken ”Læsemagasinet”. Hvert program har fokus på en bestemt problemstilling. Se mere her.

  Anmeldercitater
 • ”... Spændende, inspirerende og velskrevet... en udgivelse, som giver lyst til at arbejde med børns sprog og skriftsprog...” Henrik Munch Jørgensen. DBC Lektørudtalelse uge 39, 2012
 • ”... et glimrende udgangspunkt for studier i et uddannelsesforløb..." Birthe Egelund Høier, Talehørekonsulent PPR, Aabenraa Dansk Audiologopædi nr. 4, 2012.
   


Video/andetBibliografi

Bog *OBS: NEDSAT* Hvorfor invitere det lille barn til at udforske og kommunikere via skriftsproget? Hvordan kan skrivning indgå i børnehaven på en legende og støttende måde?

99,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

,
Et redskab til at vurdere og udvikle den pædagogiske kvalitet i fritidsinstitutioner, udarbejdet i samarbejde med Københavns Kommune.
Udkommer Onsdag 22. august 2018

En rejse ind i Generation Y og Z's verden. Bogen udforsker unges verden, fejrer deres kompetencer og ruster dem til et arbejdsmarked, der er i voldsom udvikling.
Udkommer Tirsdag 18. september 2018

Vi har brug for din hjælp! Normindsamlingen er sidste fase i udviklingen af vores nye test, SEF - Sprog og Eksekutive Funktioner. Forventet udgivelse ultimo 2018
Udkommer Mandag 31. december 2018

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder. Forventet udgivelse ultimo 2018.
Udkommer Mandag 31. december 2018

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Torsdag 20. september 2018 kl. 09:30 - kl. 15:30

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.