Anna Marie Langhoff Nielsen

Anna Marie Langhoff Nielsen

Om forfatteren

Anna er neuro- og specialpædagogisk konsulent og underviser på Videnscenter Sølund Skanderborg. Hun er oprindeligt uddannet socialpædagog, har efterfølgende fuldført en pædagogisk diplomuddannelse og er kandidat i pædagogisk antropologi. Anna har desuden efteruddannet sig inden for supervision samt neuropædagogik.

Anna har rettet sit professionelle virke mod det special- og socialpædagogiske område med visionen om at skabe forbindelse mellem teori og praksis – for derigennem at understøtte udvikling og trivsel hos børn, unge og voksne med særlige behov.

Takket være sit social- og neuropædagogiske arbejde og forfatterskab, medvirker Anna til at facilitere processer, hvorigennem pædagoger kan kvalificere deres praksis ud fra en teoretisk, metodisk og praksisbaseret viden.

Videnscenter Skanderborg Sølund: viss.dk

Kontakt: 57vejse@gmail.com
Det siger forfatteren om materialerne Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år og Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Derfor skrev jeg materialerne:
”Gennem en årrække har jeg modtaget talrige henvendelser om behovet for udarbejdelse af et nyt materiale, der passer bedre til den nutidige pædagogiske praksis, hvor inklusion, læreplaner og dokumentation er på dagsordenen. Derfor udarbejdede jeg, i samarbejde med Jørgen Lyhne, materialerne Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år og Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse – voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Begge materialer er enkle, praksisorienterede og præcise redskaber, der viderefører faglige erfaringer og traditioner fra området i kombination med den nyeste viden på området, især neurovidenskaben og udviklingspsykologien. Materialerne skulle kunne kvalificere den pædagogiske indsats, ikke mindst i forhold til børn med specielle behov. Samtidig var der behov for et mere brugervenligt materiale, som kunne udfyldes elektronisk.”

Mine inspirationskilder:
”Inspirationen er kommet fra mange sider, herunder fra litteratur og fra en række forskellige materialer, der omhandler børns udvikling. Derudover er jeg inspireret af pædagoger fra daginstitutionsområdet, hvor der også inkluderes børn med specielle behov samt pædagoger fra botilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Pædagogerne er kommet med forslag, hvilke behov de har haft til et nyt materiale, som kunne understøtte deres praksis. ”

Hvad er jeg særlig stolt over:
”Materialernes anvendelighed i praksis samt de mange positive tilbagemeldinger fra professionelle i de forskellige pædagogiske praksisser.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Når noget lykkes i forhold til at skabe forandring i praksis, som fremmer menneskers trivsel.”

Mine forbilleder:
”Hverdagens helte, hermed menes pædagoger og lærere, som yder en utrættelig indsats for at støtte børns udvikling og trivsel til trods for at de ofte er udsat for en presset hverdag med mange modsatrettede krav.”
Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

  • I Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0-6 år (2013) (herefter: DPU) præsenterer Anna, i samarbejde med Jørgen Lyhne, et enkelt og præcist redskab til belysning af barnets kompetencer og udviklingspotentialer. Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0-6 år har været igennem en landsdækkende afprøvning på 28 institutioner, og afprøvningen er både foretaget med børn i normalområdet samt med børn med særlige behov.

  • I efterfølgeren, Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (2014), videreudvikler Anna og Jørgen Lyhne DPU til voksne. Materialet er et enkelt og præcist redskab til belysning af borgerens kompetencer og læringspotentialer. Det er udviklet til brug i det social- og neuropædagogiske miljø og tilpasset arbejdet på bo- og dagtilbud.

  • Til begge udgivelse hører et Online scoringsprogram, som genererer en samlet udviklingsrapport bestående af: spørgeskemaer, udviklingsprofil og kvalitativ udviklingsbeskrivelse.Bibliografi

 

 

 

Bog E-bog Præsenterer i kort punktform de betydningsfulde milepæle, barnet gennemgår fra 0 til 10 år. Bogen giver inspiration og støtte i tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis omkring barnet, så alle udviklingsområder og læreplanlovens seks temaer tilgodeses. Den henvender sig samtidig til forældre, som ønsker et overskueligt indblik i udviklingstrinnene.

159,00 kr. m/moms
112,00 kr. m/moms

Prøve/evaluering Redskab til at dokumentere og evaluere den socialpædagogiske og specialpædagogiske praksis. Materialet er som udgangspunkt tilpasset arbejdet på bo- og dagtilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, men er også anvendeligt overfor andre målgrupper, herunder unge og børn med nedsat funktionsevne.

449,00 kr. m/moms

Prøve/evaluering Online scoring af Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år, 3. udgave - 100 stk. (institution). Online scoring omfatter udfyldelse af spørgeskemaer, udregning af trinværdier og samlede værdier, udviklingsprofil og kvalitativ udviklingsbeskrivelse. Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050 for køb af online scoringer.

749,00 kr. m/moms
Kontakt forlaget for køb

Prøve/evaluering Et enkelt og præcist redskab til at belyse barnets kompetencer og udviklingspotentialer – som de udspiller sig i et relationelt og pædagogisk miljø. 3. udgave er baseret på ni udviklingsområder, som giver et samlet billede af de væsentligste sider af børns udvikling. Udviklingsbeskrivelsen vil kunne medvirke til at skabe en konstruktiv dialog blandt pædagogerne om den pædagogiske planlægning og til at understøtte samarbejdet med forældrene.

449,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

,
Nyt prøvemateriale til mellemtrinnet. EVALD afdækker elevernes forståelse af fag- og skønlitterære tekster.
Udkommer Mandag 18. november 2019

,
Nyt digitalt prøvemateriale, som måler elevens fritekstskrivning på en systematisk og standardiseret måde. SSK-prøven anvendes i slutningen af 6. klasse eller i starten af 7. klasse og kan gennemføres i en dobbeltlektion.
Udkommer Mandag 25. november 2019

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Fredag 15. november 2019 kl. 10:00 - Søndag 17. november 2019 kl. 18:00

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.