Anne Marie Marquardsen (red.)

Anne Marie Marquardsen (red.)

Om forfatteren

Anne Marie Marquardsen er pædagogisk konsulent med PD i Organisation og Ledelse, er uddannet pædagog og har HF enkeltfag i billedkunst. Hun har i de seneste år efteruddannet sig i tidlig sprogtilegnelse og børnelitteratur.

Anne Marie har været ansat som børnehavepædagog samt som daginstitutionsleder i børnehave, fritidshjem og dagpleje over en 30-årig periode. I 2007 påbegyndte hun sin konsulentkarriere med ansættelse som pædagogisk konsulent. Hun arbejder nu som selvstændig pædagogisk konsulent i konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION med udvikling af sprogmiljøet i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole med fokus på sprogets betydning, tidlig sprogtilegnelse, dialogisk læsning, dokumentation og evaluering.

Derudover er Anne Marie forfatter til flere bøger og artikler samt foredragsholder, afholder af pædagogiske dage, sprogværksted og temamøder – blandt andet med udgangspunkt i sine udgivelser. Anne Marie underviser desuden i kreative fag. Fokus i hendes professionelle virke er rettet mod organisationsudvikling – forstået som et målrettet udviklingsarbejde, der gør en positiv forskel for sprogarbejde både i børne- og voksenhøjde.

Hjemmeside: www.dengodedaginstitution.dk         

Kontakt: am.marquardsen@outlook.dk
 Det siger forfatteren om Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog (2011) og Huset. Dialogisk læsning i børnehavn og skole (2013)

Derfor skrev jeg bøgerne:
”Tværfaglighed og flerfaglig tænkning er et nøglebegreb inden for erhverv, udvikling og uddannelse, fordi tværfaglig inspiration nuancerer og udvider de faglige forforståelser. Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog indeholder praksisfortællinger samt praksisnær teori, der i kombination formidler stof til eftertænksomhed, refleksion og udvikling. Værket supplerer og perspektiverer enkeltfaglige værker. Sprogmiljøet er for alvor sat på samfundets dagsorden. Ministeriets uddannelsestiltag Sprogpakken, der har nået mere end 6.000 pædagoger i stort set alle landets kommuner stiller skarpt på sprogindsatsen Dialogisk læsning. Metoden er nerven i udgivelsen Huset – dialogisk læsning i børnehave og skole, som består af en utraditionel børnebogsdel, udviklet til metoden samt en fagbogsdel, der arbejder didaktisk med børnebogens stof og samtidig fungerer som håndbog til arbejdet med dialogisk læsning – dette i kombination med de pædagogiske læreplaner og med beskrevet sammenhæng til børnehaveklassens undervisning/den første fagdelte undervisning. Sprogpakkens 10 sprogstrategier er indarbejdet i materialet, hvor specielt strategierne Følg barnets interesse samt Leg med sproget, når det er muligt har en fremtrædende plads. Barnets motivation og lyst til læring sætter dagsordenen!”

Mine inspirationskilder:
”Inspiration til at skrive er et stærkt fagligt engagement i forhold til sprogets betydning. Konkret med hensyn til inspiration til udvikling af Huset har jeg hørt pædagoger efterlyse et lettilgængeligt, gennemarbejdet og spændende materiale til brug i arbejdet med metoden dialogisk læsning. Derudover har psykolog Inge Schoug Larsens arbejde med overgange inspireret mig til at fokusere på barnets perspektiv.”

Det er jeg særlig stolt over:
”I forordet til Sprogmiljøer skriver Keld Fredens: ”Vores sprog skal læres, så det får fleksibilitet, og her står vi med et af de store mysterier: Hvordan kan barnet tilegne sig et fleksibelt sprog så hurtigt og let, som det gør? Den dag vi løser den gåde, ved vi meget mere om både sprog og læring. Foreløbig er det børnenes hemmelighed, men noget af hemmeligheden vil bogen, du sidder med, kunne afsløre.” Disse ord gør mig stolt på bogens vegne! Skriveprocessen i Sprogmiljøer har været et sandt studie i mangefacetterede tilgange til sprog og sprogmiljøer – et kalejdoskop af tværfaglig viden formidlet af meget forskellige fagfolk – en udfordring i strækkehøjde om et værdifuldt indhold. Huset er blevet en meget smuk, helstøbt bog – Pia Thaulovs illustrationer og de grafiske løsninger ved Louises design understreger udgivelsens øvrige faglige kvaliteter.”  

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Hverdagens arbejde på mit fagfelt giver værdi, når jeg navigerer efter at følge min vision: At medvirke til at skabe gode udviklings- og læringsrum for den kommende generation. ”Nærhed og fælles opmærksomhed er hjørnestenen i et sundt sprogmiljø” – her citerer jeg mig selv, men citatet har blandt andet baggrund i Charlotte Ringsmoses model ’dig, mig, om noget’, som jeg sætter stor pris på – her er læringsmiljøet beskrevet som et produkt af elementerne selv, anden, objekt, opmærksomhed, relation og sprog. Jeg har været optaget af sprogets samt sprogmiljøets betydning for al udvikling – og har arbejdet professionelt inden for dette felt – siden jeg som ung, nyuddannet pædagog blev ansat i en småbørnsstue. Her blev det tydeligt for mig, at sprog handler om fællesskab og identitet forstået sådan, at sproget er bestemmende for barnets forståelse af sig selv og sin omverden. Senere i livet har sproget afgørende betydning for, om vi får en attraktiv uddannelse, status samt indflydelse på eget liv. Her ynder jeg at citere tidligere minister Karen Ellemann, som på årets store sprogkonference i Odense (2010) sagde: ”Sproget er nøglen til livet”.”

Mit forbillede:
”Det er udviklingspsykolog Lev Vygotsky, som understreger betydningen af leg og fantasi, der også har en hjerteplads i mit faglige univers. Vygotsky siger: ”Leg skaber en zone af nærmeste udvikling i barnet … Set gennem et forstørrelsesglas indeholder legen alle udviklingsmæssige tendenser i en fortættet form og er i sig selv en hovedkilde til udvikling.”. Og om fantasi skriver han: ”Fremtidens menneske opnår alt ved hjælp af den skabende fantasi, nemlig at orientere sig i fremtidens verden og skabe en adfærd, der baserer sig på denne fremtid.”. Hvis vi vil skabe gode udviklings- og læringsrum for alle børn, må vi møde barnet, hvor det er (følge barnets interesse), vi må lege og træne barnets fantasi, for det giver lyst til og mod på at erobre verden og alle dens sprog.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Anne Marie har redigeret og medforfattet Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog (2011). Grundantagelsen i bogen er, at sproget konstant er i bevægelse – og bevæger samtidig os selv og andre. Det er et system af gestik, mimik, musikalske elementer som rytme og sprogmelodi samt ord med en betydning. Ja, en mangfoldighed af endnu flere elementer, som finder sammen og skaber det sprog, der gør os klogere på verden og lærer os selv at kende gennem andre.

  Forfatterne i Sprogmiljøer i børnehøjde formidler viden og ideer til udvikling af et stimulerende sprogmiljø. De tydeliggør nytten af et nuanceret læringssyn, hvor mening, nydelse og kreativitet er i højsædet. Et læringssyn, som inkluderer og skaber de bedst mulige udviklingsbetingelser for alle børn.

  Forfatterne sammenkæder desuden en række fortællinger om sprog i forskellige rum og sammenhænge med relevant teori. Fortællingerne indbyder til refleksion over egen praksis og inspirerer til udvikling og nytænkning i arbejdet med 0-­6-­årige børns sprog og sprogudvikling.

  Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med eller er optaget af børns sproglige univers: pædagoger, dagplejepersonale, sprogvejledere, lærere i indskolingen, talepædagoger, psykologer, sundhedsplejersker, bibliotekarer m.fl.

  Anmeldercitat:
  • ”... en fantastisk inspirerende bog –­ den har anderledes og spændende vinkler. Den burde være obligatorisk læsning for alle, der arbejder med børn og børns sprog... Den har et lækkert layout. Og indholdsfortegnelsen og den tydelige kapitelopdeling gør den let og overskuelig at finde rundt i...” Pædagogisk konsulent Sanne Gudmann, Uddannelseshuset, Helsingør
    
 • Huset. Dialogisk læsning i børnehave og skole (2013) er en nytænkende og anderledes fagbog for professionelle, der arbejder med børn og sprogudvikling. Huset er dels en utraditionel børnebog, dels en fagbog for personalet i børnehave, SFO og skole. Børnebogsdelen består af billedbog, opslagsbog og aktivitetsbog. Fagbogsdelen består af introduktion, dialogisk læsning og aktivitetshåndbog. Børnebogen er velegnet til dialogisk læsning, og de tilknyttede noter udvider læseoplevelsen med nye fortællinger, der igen udvides med aktiviteter, som er lige til at gå til i dagligdagen. Teksterne pirrer barnets lyst til at lege, fantasere og udforske (4-­8 år).

  Historien foregår i årene fra 1900 og beskriver datidens kulturelle begivenheder og levevilkår – emner, som giver børnene mulighed for at forstå/genkende egne kulturelle rødder. Bogens intention er at underholde, give mening og skabe en nysgerrig lyst til at vide mere: at lade barnet mærke glæden og nydelsen ved at opleve en tekst folde sig ud samt at lade barnet få kroppen med i meningsfulde aktiviteter.

  Materialet arbejder naturligt med en avanceret læsekonvention, som fungerer enkelt i praksis – nemlig tekster med notehenvisning. Børnenes opslagsbog indeholder tekster til hver note og giver grundfortællingen en ny dimension: en historie i historien. Det samme gør sig gældende for aktivitetsbogen, der gemmer på illustrationer, som pirrer barnets nysgerrighed og lyst til at afprøve lege og eksperimenter.

  Voksenfagbogsdelen arbejder didaktisk med børnenes stof og er hermed en praktisk og fantasifuld håndbog til brug i det daglige arbejde – det gælder både i forhold til planlægning, aktivitet, dokumentation og evaluering. Arbejdsark til fri kopiering forenkler skriftligheden omkring de pædagogiske læreplaner.

  Husets særlige styrke ligger i, at det er muligt at differentiere brugen – at arbejde med stoffet i den faglige virkelighed i både børnehave, SFO, børnehaveklasse og på de første klassetrin. Bogen er udviklet til at skabe sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole. Der er således fokus på sammenhæng mellem dagtilbuddets pædagogiske læreplaner, børnehaveklassens undervisning og den første fagdelte undervisning.

  Anmeldercitater
  • ”En bog, der kan alt det på en gang, må vel siges at være lidt af et scoop.” ­ Ina von Barm, Skolestart.dk, september 2013
    
  • ”Har man ikke tidligere arbejdet med dialogisk læsning, er dette materiale en rigtig god måde at komme i gang.” Lotte Bolø, Læsepædagogen, nr. 6, 2013
    
  • ”... gennemarbejdet og let at gå til.” Lisbeth Thue Hansen, DBC lektørudtalelse uge 28, 2013
    
  • ”Hvor er det dejligt, at denne bog er blevet til virkelighed. Det er en bog, der kan pirre børn til at lære at læse... Jeg er ovenud begejstret for bogen.” Pia Weise Pedersen, Folkeskolen, nr. 14 2013.
    


Video/andetBibliografi

 • Marquardsen, A.M. (2014). Der var ler på bunden af gadekæret – om brug af dialogisk læsning. I Tidsskriftet 0-14, april, Dansk Pædagogisk Forum.
 • Marquardsen, A.M. (2013). Huset – dialogisk læsning i børnehave og skole. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2013). Inklusion via sprog. Sommerfuglen, der lavede inklusion. I Tidsskriftet 0-14, januar, Dansk Pædagogisk Forum.
 • Marquardsen, A.M. (2012). Sproget skal sprudle. I BØRN&UNGE, nr. 15, 6. september.
 • Marquardsen, A.M. (Red.) (2011). Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.  
 • Marquardsen, A.M. (2011). At lege med det skrevne og det visuelle sprog. Interview med Trine Søndergaard og Peter Dam. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 6, s. 71-80. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2011). Den integrerede baggrund i ordenes videste betydning. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 22, s. 247-258. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2011). Flow. At skabe grobund for effektiv læring. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 11, s. 125-132. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2011). Leg og læring. I legen kommer vi efter at lære. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 7, s. 81-88. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2011). Læsning, Teori U og tværfaglig udvikling. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 24, s. 271-278. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2011). Nærmeste udviklingszone og en verden af leg og fantasi. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 5, s. 63-70. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2011). Tidlig sprogtilegnelse. Når sproget giver mening og når mening skaber sprog. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 3, s. 37-48. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2011). Sprog er langt mere end ord. Interview med teaterleder Henrik Zangenberg. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 12, s. 133-142. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2011). Sprog, fantasi og virkeligheden. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 197, s. 197-204. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2011). Sprog i fantasiens verden. Interview med Janni Thorsted Frese. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 19, s. 207-212. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Marquardsen, A.M. (2011). Æstetik, formsproglige kompetencer og kreativitet. I Marquardsen, A.M. (Red.) (2011), Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog, kap. 14, s. 155-164. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.


   

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Giver matematiklærere og matematikvejledere et alsidigt og nuanceret redskab til at udvikle undervisningen og opbygge et stærkt og kvalificeret fagsamarbejde.
Udkommer Mandag 28. juni 2021

Ny test på vej. SEF vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos børn og unge 9-18 år. Forventet udgivelse i foråret 2021
Udkommer Tirsdag 31. august 2021

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Fredag 31. december 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.