Anne Rechenbach

Anne Rechenbach

Om forfatteren

Anne Rechenbach er cand.psych., klinisk psykolog, specialist i psykoterapi ved Dansk Psykolog Forening og ved Psykiatrisk Selskab samt uddannet i Adult Attachment Interview (AAI). Bag sig har hun en mangeårig ansættelse på Bispebjerg Hospitals Børne- og ungdomspsykiatriske afdeling.

I dag er Anne privatpraktiserende psykolog.

Kontakt: rechenbach@mail.dk
 Det siger forfatteren om tilblivelsen af kapitlet Adult Attchment Interview (AAI) i Assessmentmetoder. Håndbog for psykologer og psykiatere (2006)

”Som specialist i psykoterapi, og i forbindelse med mit mangeårige arbejde på Bispebjergs børne- og ungdomspsykiatriske afdeling, har mit fokus naturligt været på de relationelle aspekter mellem forældre og børn. Her er især den tidlige tilknytning mellem moderen/faderen og det lille barn vigtig. At fokusere og beskrive de relationelle parametre vedrørende tilknytning kræver først og fremmest en egnet forståelsesmodel og desuden et målbart og anvendeligt klassifikationssystem. Igennem de senere år er der fremkommet en række både valide og reliable og dermed anvendelige målemetoder. Især er Adult Attachment Interview (AAI) en anerkendt og egnet metode. Her interviewes fx den unge og moderen/faderen og disse interviews sammenholdes og kodes efter særlige regler. Anvendelsen af denne metode kræver imidlertid, at testeren har tilegnet sig specifik undervisning samt bestået eksamen som ”rater”. Jeg har på denne baggrund anvendt Adult Attachment Interview i mine to forskningsprojekter, som er beskrevet i tidsskriftet Psyke & Logos (2003)  og jeg har redegjort for AAI ( se Assessmentmetoder, 2006, Kap. 27). At forstå barnets udvikling og psykiske tilstand overvejende som et resultat af den tidlige tilknytning mellem barnet og dets forældre er påvist ved mange undersøgelser. Ydermere at forstå personlighedsforstyrrelser netop ud fra dette aspekt er fornyende og bl.a. påvist ved mine undersøgelser. Det giver god mening at forklare lettere og sværere psykiske forstyrrelser ud fra en relationsteori. Det giver samtidig god mulighed for behandling netop på baggrund af denne viden. En behandling bør således omfatte indsigt i disse tilknytningsvariable samt hjælp til udvikling af mentaliseringsevne.”

 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Anne har bidraget med kapitlet Adult Attachment Interview (AAI) i antologien Assessmentmetoder. Håndbog for psykologer og psykiatere (2006), der er redigeret af Peter Elsass, Jan Ivanouw, Erik Lykke Mortensen, Stig Poulsen og Bent Rosenbaum.

  Der er tale om en omfattende håndbog, der giver teoretisk såvel som praktisk indføring i metoder til systematisk klinisk udredning og evaluering.

  Der stilles nye krav til klinisk udredning og evaluering formuleret som ønsker om forskningsbaseret klinikvirksomhed, evidensbaseret behandling og forøget kvalitetssikring. Som et svar på disse krav er der sket en eksplosiv udvikling af metoder til systematisk klinisk udredning og evaluering i form af spørgeskemaer, ratingscales og tests.

  Bogen giver en såvel teoretisk som praktisk indføring i disse metoder. Første del præsenterer grundlæggende principper og begreber for assessment. I anden del præsenterer en række psykologer og psykiatere deres erfaringer med nogle af de mest anvendte assessmentmetoder.
   


Video/andet

 • Her kan du læse indholdsfortegnelsen, forordet og indledningen til antologien Assessmentmetoder.
   


Bibliografi

Publiceret

 • Rechenbach, A. (2000). Tilknytning og forsvar. I Dansk Psykolog Nyt, vol. 5.
 • Rechenbach, A. (2003). Tilknytningsforstyrrelser og psykopatologi. I Psyke & Logos, 24(2), s. 621-637.
 • Rechenbach, A. (2003). Attachmentbegrebet dets historik og aktualitet. I Psyke & Logos, 24(2), s. 529-546.
 • Rechenbach, A. (2006). Adult Attachment Interview (AAI). I P. Elsass, J. Ivanouw, E.L. Mortensen, S. Poulsen & B. Rosenbaum (Red.) Assessmentmetoder. Håndbog for psykologer og psykiatere, kap. 27, s. 537-560. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Rechenbach, A. & Cashman, B. (1999). Tilknytningsteorien og dens anvendelse i klinisk praksis. I Nordisk psykologi, 51(1), s. 16-41
   

Upubliceret

 • Rechenbach, A. (2001). Rapport over undersøgelse af tilknytningsevne og forsvarsmekanismer hos unge opvokset hos psykisk syg mor.
 • Rechenbach, A. & Cashman, B. (1998). Dansk oversættelse af Adult Attachment Interview.

   

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

Kort og klar viden til dig, der har med mennesker at gøre, og som gerne vil håndtere og forebygge konflikter på en god og menneskelig måde.
Udkommer Fredag 26. oktober 2018

Performance Pipeline-metoden hjælper ledere på alle ledelsesniveauer med at opnå succes i et komplekst organisatorisk miljø.
Udkommer Tirsdag 6. november 2018

, ,
Ny inspiration til din undervisningspraksis. Ved hjælp af Kompetencehjulet, som giver et 360 graders overblik, kan du undersøge og udvikle din undervisning.
Udkommer Onsdag 14. november 2018

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder. Forventet udgivelse ultimo 2018.
Udkommer Mandag 31. december 2018

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Fredag 26. oktober 2018 kl. 10:00 - Lørdag 27. oktober 2018 kl. 18:00

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.