Atle Dyregrov

Atle Dyregrov

Om forfatteren

Atle er dr.phil. med specialisering i klinisk psykologi. Han var fra 1988 til 2014 daglig leder for Senter for Krisepsykologi i Bergen med familier, som oplever uventede og pludselige dødsfald, der er han nu faglig leder. Hans nøglekompetencer er bl.a. sorg og sorgterapi, PTSD og traumeterapi, psykologisk debriefing, børn og traumer, børn og sorg, hjælpeaktioner, psykologisk krise- og katastrofeberedskab, psykologisk katastrofeintervention og sorggrupper.

Atle er en nøgleperson inden for krisepsykologi, hvor han bl.a. er en af stifterne bag Children and War Foundation, der styrker forskning om børn i krig. Han har i mange år været norsk repræsentant i European Federation for Professional Psychologist’s Standing Committee on Disasters and Crises. Atle har desuden rejst ud til verdens brændpunkter for UNICEF, UNHCR, Svenske Rädda Barnen og Norges Røde Kors i Mellemøsten, Afrika og det tidligere Jugoslavien i forbindelse med kortlægning og tiltagsprogrammer for børn i krig. I de senere år har han arbejdet med træning af det personale, som står for varetagelse af børn efter katastrofer, bl.a. i Asien.

Atle har holdt flere hundrede foredrag, kurser, gæsteforelæsninger og keynote-oplæg i hele verden, udarbejdet over 300 publikationer, og i 2014 blev han slået til Ridder af 1. klasse af Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin pionérindsats inden for krise- og katastrofepsykologi.

Atle beskriver selv sit ønske for hjælpearbejdet således:

”Vi [Senter for Krisepsykologi] håber på at finde en tilknytningsform til det offentlige hjælpeapparat, som gør, at de indsatsområder, vi har arbejdet med, kan varetages endnu bedre, end de bliver i dag. Vi har skabt noget, som vi tror er unikt i Skandinavien og Europa, hvilket de mange studiebesøg fra andre dele af verden kan tyde på. Vi tror, at den kombination af klinisk arbejde, undervisning og forskning, vi har fået i stand, gør, at vi kan bidrage til en god faglig udvikling. Vi ønsker at forankre den faglige praksis i det daglige møde med mennesker, som oplever de værst tænkelige situationer, og samtidig bidrage til en systematisk vidensopbygning.” (Krisepsykologi i praksis, 2009, s. 18).

Senter for Krisepsykologi: www.krisepsyk.no

Kriser.no: www.kriser.no

Children and War Foundation: www.childrenandwar.org

The European Journal of Psychotraumatology www.ejpt.net/index.php/ejpt

Twitter: twitter.com/dyregrov

Youtube kanal: www.youtube.com/channel/UCezUGPuI-yAy1tX2bWlK2kQ

Kontakt: atle@uib.noatle@krisepsyk.no
 Det siger forfatteren om e-bogen Sorg hos børn (2015)

Derfor skrev jeg bogen:
”Da jeg skrev denne boken var det få bøker på markedet omkring barn og sorg. De som fantes hadde i liten grad tatt hensyn til den forskning som fantes. Barn og sorg kombinerer det vi vet fra forskning, med den omfattende erfaring som jeg har fra å møte barn i sorg.”

Mine inspirationskilder:
”Det som inspirerte var barna jeg møtte som viste at her var det behov for mer kunnskap blant de voksne som møtte barna. Dette enten de var foreldre eller lærere, psykologer eller barnevernsansatte.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er glad for at jeg har kunnet kombinere det vi vet fra forskning med den kliniske erfaring møtet med barn har gitt, og at jeg kunne inkludere så mange konkrete eksempler.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Kombinasjonen mellom klinisk praksis, forskning og undervisning er med å holde min motivasjon oppe. Det viktigste blant disse er møtet med barn og foreldre som har mistet en som sto dem nær.”

Mine forbilleder:
”To forbilder, den ene psykolog Magne Raundalen, mentor, venn og kollega og den andre er psykolog (professor emeritus) William Yule. Begge er generøse og omtenksomme – alltid vært til støtte i mitt arbeid.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • I 2008 blev Kari og Atle Dyregrovs bog Sosial netverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe? udgivet på dansk. I Støtte ved dødsfald. Hvordan kan vi hjælpe? findes der råd og vejledning til de personer, som støtter efterladte efter pludselige og uventede dødsfald. Bogen baseres på ny forskning, som fokuserer på relationen og kommunikationen mellem de efterladte og deres sociale netværk. Både de efterladte, de efterladtes netværk og professionelle hjælpere kan hente råd om, hvordan kommunikationen kan forgå i den svære periode efter et dødsfald.

 • I antologien Krisepsykologi i praksis (2009, dansk oversættelse) præsenterer Atle og Kari Dyregrov et udsnit af de hovedområder, som Senter for Krisepsykologi arbejder med: f.eks. opbygning af kriseberedskaber, at give dødsbudskaber, at miste et barn, netværksstøtte efter pludselige dødsfald, kollektiv omsorg efter katastrofer, organisering af hjælpeprogrammer efter internationale katastrofer, psykologisk støtte ved præsymptomatisk testning for genetiske sygdomme og hvordan fagfolk påvirkes af at arbejde med kriser og katastrofer. Bogen henvender sig til alle de forskellige grupper som kommer i kontakt med mennesker, der oplever kriser, traumer og katastrofer.

 • I e-bogen Sorg hos børn. En håndbog for voksne (2015) videregiver Atle praktisk råd om og retningslinjer for, hvordan man bedst tager vare på børn, der oplever døden blandt deres nærmeste. Ud fra omfattende forskning og arbejde med børn i sorg, svarer Atle på følgende spørgsmål: hvordan støtter man bedst et barn, når dødsfald rammer den nærmeste familie? Vil det hjælpe barnet at se den afdøde? Kan barnet have gavn af at være med til begravelsen? Og er det godt eller skidt for barnet at kende til alle detaljer omkring dødsfaldet?
   


Video/andet

På sin YouTube-kanal har Atle bl.a. uploadet videoer om:Bibliografi

Atle Dyregrovs publikationer følger i kronologisk rækkefølge efter, om de er publiceret i:

1. Internationale referee tidsskrifter

2. Norske referee tidsskrifter

3. Internationale ikke-referee tidsskrifter

4. Norske ikke-referee tidsskrifter

5. Bøger og bogkapitler

6. Rapporter, hæfter, manualer og vejledninger

7. Kronikker

8. Vejledninger for forældre og lærere (et udvalg).

 

1. Publikationer i internationale referee  tidsskrifter

 • Appel, C., Johansen, C., Deltour, I., Fredriksen, K., Hjalgrim, H., Dalton, S., Dencker, A., Dige, J., Bøge, P., Rix, B., Dyregrov, A., et al. (2013). Early parental death and risk for affective disorder in adulthood. Epidemiology, 24, DOI: 10.1097/EDE.0b013e3182915df8.
 • Appel, C., Johansen, C., Christensen, J., Fredriksen, K., Hjalgrim, H., Dalton, S., Dencker, A., Dige, J., Bøge, P., Dyregrov, A., et al. (submitted). Risk for use of antidepressants among children and young adults exposed to the death of a parent: a nationwide and population-based study. Denmark. British Medical Journal.
 • Appel, C., Johansen, C., Fredriksen, K., Hjalgrim, H., Dalton, S., Dencker, A., Dige, J., Bøge, P., Dyregrov, A., et al. (submitted). Depressive symptoms and quality of life in adulthood after grief counseling due to of early parental loss. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology.
 • Broberg, A. O., Dyregrov, A., & Lilled, L. (2005). The Göteborg discotheque fire – posttraumatic stress, and school adjustment as reported by the primary victims 18 months later. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 1279–1286.
 • Chen Z., Zhang, Y., Liu, Z., Liu, Y., & Dyregrov, A. (2012) Structure of the Children's Revised Impact of Event Scale (CRIES) with Children and Adolescents Exposed to Debris Flood. PLoS ONE 7(8): e41741. doi:10.1371/journal.pone.0041741
 • Dyregrov, A. (1989). Caring for helpers in disaster situations: Psychological debriefing. Disaster Management, 2, 25–30.
 • Dyregrov, A. (1990). Parental reactions to the loss of an infant child: A review. Scandinavian Journal of Psychology, 31, 266–280.
 • Dyregrov, A. (1993). The Interplay of trauma and grief. In occasional paper no. 8: Trauma and Crisis Management. Association for Child Psychology and Psychiatry Occasional Papers.
 • Dyregrov, A. (1997). The process in critical incident stress debriefings. Journal of Traumatic Stress, 10, 589–605.
 • Dyregrov, A. (1998). Psychological debriefing–An effective method? Traumatology, 4:2, 6–15
 • Dyregrov, A. (1999). Helpful and hurtful aspects of psychological debriefing groups.  International Journal of Emergency Mental Health, 3, 175–181.
 • Dyregrov, A. (2001). Early intervention–a family perspective. Advances in Mind–Body Medicine, 17, 9–17.
 • Dyregrov, A. (2004). Educational consequences of loss and trauma. Educational and Child Psychology, 21, 77–84.
 • Dyregrov, A., Bie Wikander, A. M. & Vigerust, S. (1999). Sudden death of a classmate and friend. Adolescent’s perception of support from their school. School Psychology International, 20, 191–208.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (1999). Long–term impact of sudden infant death: A twelve to fifteen year follow–up. Death Studies, 23, 635–661.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2011). Positiv vekst etter livskriser – implikasjoner for praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 873–877.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Complicated grief in children – the perspectives of experienced professionals. Omega: Journal of Death and Dying, 67, 291–303.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Reflections on the special issue. Family Science, 4, 95–97, http://dx.doi.org/10.1080/19424620.2013.821764
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (in press). Parents’ perception of their relationship following the loss of a child. Omega: Journal of Death and Dying
 • Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Idsøe, T. M. (2013). Teachers’ perception of their role facing children in grief. Emotional and Behavioural Difficulties. DOI:10.1080/13632752.2012.754165
 • Dyregrov, A., Dyregrov, K., Idsøe, T., & Endsjø, M. (in press). Teachers’ perception of bereaved children’s academic performance. Advances in School Mental Health Promotion
 • Dyregrov, A., Dyregrov, K., Straume, M., & Grønvold Bugge, R. (2014). Weekend family gatherings for bereaved after the terror killings in Norway in 2011. Scandinavian Psychologist, 1, e8. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.1.e8
 • Dyregrov, A., Frykholm, A–M., Lilled, L., Broberg, A., & Holmberg, I. (2003). The Göteborg discothèque fire 1998. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 449–457.
 • Dyregrov, A., & Gjestad, R. (2003). A maritime disaster: Reactions and follow–up. International Journal of Emergency Mental Health, 5, 3–14.
 • Dyregrov, A., & Gjestad, R. (2011). Sexuality following the loss of a child. Death Studies, 35, 289–315.
 • Dyregrov, A., & Gjestad, R. (accepted). Therapeutic weekend gatherings for bereaved parents. Scandinavian Psychologist.
 • Dyregrov, A., Gjestad, R., & Raundalen, M. (2002). Children exposed to warfare. A longitudinal study. Journal of Traumatic Stress, 15, 59–68.
 • Dyregrov, A., Gjestad, R. Bie Wikander, A. M., & Vigerust, S. (1999). Reactions following the sudden death of a classmate. Scandinavian Journal of Psychology, 40, 167–176.
 • Dyregrov, A., Gupta, L., Gjestad, R., & Mukanoheli, E. (2000). Trauma exposure and psychological reactions to genocide among Rwandan children. Journal of Traumatic Stress, 13, 3–21.
 • Dyregrov, A., Gupta, L., Gjestad, R., & Raundalen, M. (2002). Is the culture always right? Traumatology, 8, 3–10.  
 • Dyregrov, A. Kristoffersen, J. I., & Gjestad, R. (1996). Voluntary and professional disaster–workers. Similarities and differences in reactions. Journal of Traumatic Stress, 9, 541–555.
 • Dyregrov, A., Kuterovac, G., & Barath, A. (1996). Factor analysis of the impact of event scale with children in war. Scandinavian Journal of Psychology, 37, 339–350.
 • Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1987). Similarities and differences in mothers and fathers' grief following the death of an infant. Scandinavian Journal of Psychology, 28, 1–15.
 • Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1987). Anxiety and vulnerability in parents following the death of an infant. Scandinavian Journal of Psychology, 28, 16–25.
 • Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1987). Stillbirth, neonatal death and Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Parental reactions. Scandinavian Journal of Psychology, 28, 104–114.
 • Dyregrov A., & Matthiesen S.B. (1991). Parental grief following the death of an infant. A follow–up over one year. Scandinavian Journal of Psychology, 32, 193–207.
 • Dyregrov, A., Matthiesen, S. B., Kristoffersen, J. I., & Mitchell, J. T. (1994). Gender differences in adolescent's reactions to the murder of their teacher. Journal of Adolescent Research, 9, 363–383.
 • Dyregrov, A., & Mitchell, J. T. (1992). Work with traumatized children – psychological effects and coping strategies. Journal of Traumatic Stress, 5, 5–17.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2005). Norwegian adolescents’ reactions to distant warfare. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 33, 443–457.
 • Dyregrov, A., & Regel, S. (2012). Early interventions following exposure to traumatic events– implications for practice from recent research. Journal of Loss and Trauma. 17, 271–291.DOI:10.1080/15325024.2011.616832.
 • Dyregrov, A., Salloum, A., Kristensen, P., & Dyregrov, K. (2015). Grief and Traumatic Grief in Children in the Context of Mass Trauma. Current Psychiatry Reports. Published online: 06 May. DOI 10.1007/s11920-015-0577-x
 • Dyregrov, A., Skogstad, A., Hellesøy, O. H., & Haugli, L. (1992).  Fear of flying in civil aviation personnel. Aviation, Space & Environmental Medicine, 63, 831–838.
 • Dyregrov, A., & Solomon, R. M. (1991). Mental health professionals in disasters. An exploratory study. Disaster Management, 3, 123–128.
 • Dyregrov, A., Solomon, R. M., & Bassøe, C. F. (2000). Mental mobilization in critical incident stress situations. International Journal of Emergency Mental Health, 2, 73–81.
 • Dyregrov, A., Straume, M., & Saari, S. (2009). Long-term collective assistance for bereaved following disaster: A Scandinavian approach. Counselling and Psychotherapy Research, 9, 33–41.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2005). Siblings after suicide –”The forgotten bereaved”. Suicide and Life Threatening Behaviour, 35, 714–724.
 • Dyregrov, K., Dyregrov, A., Johnsen, (2013-2014). Positive and negative experiences of grief group participation. A qualitative study. Omega: Journal of Death and Dying, 68 (1), 45–62.
 • Dyregrov, K., Dyregrov, A., Johnsen, (2013). Participants’ recommendations for the ideal grief group. A qualitative study. Omega: Journal of Death and Dying, 67 (4), 363–377.
 • Dyregrov, K., Dyregrov, A., & Kristensen, P. (2014). Traumatic bereavement and terror. The psychosocial impact on parents and siblings 1.5 years after the July 2011 terror-killings in Norway. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping, DOI: 10.1080/15325024.2014.957603
 • Dyregrov, K., Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2000). Refugee families’ experience of research participation. Journal of Traumatic Stress, 13, 413–426.
 • Dyregrov, K., Endsjø, M., Idsøe, T., & Dyregrov, A. (2014). Suggestions for the ideal follow-up for bereaved students as seen by school personnel. Emotional and Behavioural Difficulties, 0(0), 1–13. doi:10.1080/13632752.2014.955676
 • Dyregrov, K., Kristensen, P., Johnsen, I., & Dyregrov, A. (2014). Hvordan fungerte den psykososiale oppfølgingen for etterlatte etter 22. juli-terroren? [The psycho-social follow-up after the terror of July 22nd 2011 as experienced by the bereaved]. Scandinavian Psychologist, 1, e7. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.1.e7
 • Dyregrov, K., Kristensen, P., Johnsen, I., & Dyregrov, A. (2014). The psycho-social follow-up after the terror of July 22nd 2011 as experienced by the bereaved. Scandinavian Psychologist, 2, e1. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e1 (English translation of the above publication).
 • Dyregrov, K., Nordanger, D., & Dyregrov, A. (2003). Predictors of psychosocial distress after suicide, SIDS and accidents. Death Studies, 27, 143–165.
 • Idsoe, T., Dyregrov, A., & Cosmovici, E. M. (2012). Bullying and PTSD Symptoms: A Nationally Representative Study of Norwegian Adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, Mar 6. [Epub ahead of print]. DOI 10.1007/s10802-012-9620-0
 • Johnsen, I., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2012). Participants with prolonged grief – how do they benefit from grief group participation? OMEGA: Journal of Death and Dying, 65(2) 87–105.
 • Johnsen, I., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2014). Etterlattes erfaringer med sorggruppetilbud i Norge. Nordisk Sygeplejeforskning, 4, 227–240.
 • Johnsen, I., Laberg, J. C., Matthiesen, M. B., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2015). Psychosocial functioning after losing a close friend in an extreme terror incident. Scandinavian Psychologist, 2, e5. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e5
 • Kalantari, M., Yule, W., Dyregrov, A., Neshatdoost, H., & Ahmadi, S. J. (2012) Efficacy of Writing for Recovery on Traumatic Grief Symptoms of Afghan Refugee Bereaved Adolescents. OMEGA — Journal of Death and Dying, 65(2), 139–150.
 • Kolltveit, S., Lange-Nielsen, I. I., Thabet, A. A. M., Backer Johnsen, T. C. Dyregrov, A., Pallesen, S., & Laberg, J. C. (2012). Risk factors of PTSD, anxiety and depression among adolescents in Gaza. Journal of Traumatic Stress, 25, 164–170
 • Kristensen, P., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2015). «Det er både helt grusomt og godt på samme tid». Etterlatte foreldre og søskens besøk til Utøya etter terrorangrepet 22. juli. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52, 486–496.
 • Kristensen, P., Dyregrov, K., Dyregrov, A., & Heir, T. (submitted). Media exposure and prolonged grief. A study of bereaved parents and siblings after the 2011 Utøya Island terror attack. Journal of Affective Disorders.
 • Kuterovac, G., Dyregrov, A., & Stuvland, R. (1994) Children in war: a silent majority under stress. British Journal of Medical Psychology, 67, 363–375.
 • Lange-Nielsen, I. I., Kolltveit, S., Thabet, A. A. M., Dyregrov, A., Pallesen, S., Backer Johnsen, T., & Laberg, J. C. (2012). Short-Term Effects of a Writing Intervention among Adolescents in Gaza, Journal of Loss and Trauma, 17, 403–422. DOI:
 • 10.1080/15325024.2011.650128.
 • Matthiesen, S. B., & Dyregrov, A. (1992). Empirical validation of the Bergen Burnout Indicator. International Journal of Psychology, 27, 497.
 • Neshat Doost, H. T., Dalgleish, T., Yule, W., Kalantari, M., Ahmadi, S., Dyregrov, A., & Jobson, L. (2013). Enhancing autobiographical memory specificity through cognitive training: An intervention for depression translated from basic science. Clinical Psychological Science, 1, 1, 84–92. DOI: 10.1177/2167702612454613
 • Neshat Doost, H. T., Yule, W., Kalantari, M., Rezvani, S. R., Dyregrov, A., & Jobson, L. (2014). Reduced autobiographical memory specificity in bereaved Afghan adolescents. Memory (Hove, England), 22(6), 700–709. doi:10.1080/09658211.2013.817590
 • Pettersén, R., Omérov, P., Steineck, G., Dyregrov, A., Titelman, D., Dyregrov, K., & Nyberg, U. (2014). Suicide-bereaved siblings’ perception of health services. Death Studies. DOI:10.1080/07481187.2014.946624
 • Pettersén, R., Omérov, Titelman, D., Dyregrov, K., Steineck, G., & Nyberg, U. (accepted). Lack of trust in the healthcare system after losing a child to suicide. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention.
 • Poijula, S., Dyregrov, A., Wahlberg, K–E., & Jokelainen, J. (2001). Reactions to adolescent suicide and crisis intervention in three secondary schools. International Journal of Emergency Mental Health, 3, 97–106.
 • Poijula, S., Wahlberg, K–E., & Dyregrov, A. (2001). Adolescent suicide and suicide contagion in three secondary schools. International Journal of Emergency Mental Health, 3, 169–175.
 • Regel, S., Dyregrov, A., & Joseph, S. (2007). Psychological debriefing in cross–cultural contexts: Ten implications for practice. International Journal of Emergency Mental Health, 9, 37–45.
 • Skogstad, A., Dyregrov, A., & Hellesøy, O. H. (1995). Cockpit–cabin crew interaction: Satisfaction with communication and information exchange. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 66, 841–848.
 • Smith, P., Perrin, S., Dyregrov, A., & Yule, W. (2003). Principal components analysis of the impact of event scale with children in war.  Personality and Individual Differences, 34, 315–322.
 • Søfting, G., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2015). Because I’m Also Part of the Family. Children’s Participation in Rituals after the Loss of a Parent or Sibling. A Qualitative Study from the Children’s Perspective. Death Studies. Published online: March 20. DOI: 10.1177/0030222815575898
 • Yule, W., Dyregrov, A., Raundalen, M., & Smith, P. (2013). Children and War: Past and present. The work of the Children and War Foundation. European Journal of Psychotraumatology, 4: 18424 - http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.18424
 • Zhang, N., Zhang, Y., Wu, K., Zhu, Z., & Dyregrov, A. (2011). Factor Structure of the Children’s Revised Impact of Event Scale among Children and Adolescents Survived the 2008 Sichuan Earthquake in China. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 236–241.
   

2. Publikationer i norske referee tidsskrifter

 • Dyregrov, A. (1981). Finnes det premorbide psykologiske faktorer ved kreft? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 18, 257–265.
 • Dyregrov, A. (1983). Katastrofepsykologi I. Psykososiale konsekvenser etter katastrofer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 136–145.
 • Dyregrov, A. (1983). Katastrofepsykologi II. Psykososial katastrofeintervensjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 194–202.
 • Dyregrov, A. (1983). Stress–reaksjoner hos hjelpere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 674–679
 • Dyregrov, A. (1985). Psykologens arbeid i kriser og katastrofer: Hører vi hjemme i slikt arbeid? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 22, 273–275.
 • Dyregrov, A. (1985). Krisehjelpsteam. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 22, 206–210.
 • Dyregrov, A. (1986). Informasjon i katastrofesituasjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 23, 635–644.
 • Dyregrov, A. (1987). Egne reaksjoner som hjelper.  Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 24, 171–173.
 • Dyregrov, A. (1987). Søskens reaksjoner når et spedbarn dør. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 24, 291–298.
 • Dyregrov, A. (1989). Retningslinjer for hjelp til familier etter barns død. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 109, 3408–3411.
 • Dyregrov, A. (1993). Sorg og traumer hos barn. Viktige avgrensninger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 30, 431–442.
 • Dyregrov, A. (1993). EMDR – en ny metode for traumebehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 30, 975–981.
 • Dyregrov, A. (1994). Barns deltagelse i ritualer etter dødsfall. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 31,678–686.
 • Dyregrov, A. (1999). Psykologisk debriefing – en effektiv metode? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 99–106.
 • Dyregrov, A. (1999). Familien etter dødsfall. Forståelse og bistand. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 826–835.
 • Dyregrov, A. (2002). ”Barn i krise: gjør ikke situasjonen enda verre!” Noen praktiske retningslinjer i en travel hverdag. The Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine, 10, 85–89.
 • Dyregrov, A. (2004). Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 2–9.
 • Dyregrov, A. (2004). De tause behandlerne – Hvordan få bedre kontakt med ungdommer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 723–724.
 • Dyregrov, A. (2006). Komplisert sorg: teori og behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, 779–786.
 • Dyregrov, A. (2009). Rammedes vurderinger av oppfølging etter et jordskred. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46, 746–748.
 • Dyregrov, A. (2013). Katastrofer – hva gjør de med oss, og hva må vi gjøre. Omsorg, 31, 5–9.
 • Dyregrov, A., Finne, P.H., Hordvik, E., & Alsaker, T. (1985). Familier som mister barn. En modell for støtte. Tidsskrift for den Norske Lægeforening, 105, 2391–2395.
 • Dyregrov, A., Finne, P.H., & Raundalen, M. (1982). "Burnout"–syndromet. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 102, 786–788.
 • Dyregrov, A., & Gjestad, R. (2009). Ekstremvær i Norge – reaksjoner og oppfølging etter et jordskred. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46, 738–745.
 • Dyregrov, A., & Heltne, U. (2005). Barnehjemsgranskning og mediefokusering – deltagernes opplevelser og vurderinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, 683–692.
 • Dyregrov, A., & Hordvik, E. (1986). Alvorlig sykdom hos barn. Søskens reaksjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 23, 565–572
 • Dyregrov, A., & Ingebretsen, R. (1982). Kriseintervensjon–teoretisk fundament og praktisk virkelighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 19, 583–594.
 • Dyregrov, A., Kristoffersen, J. I., & Müller, O. (1991). Når livet trues. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 28, 885–894.
 • Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1986). En mening med alt? Foreldres tanker etter et barns død. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 23, 464–470.
 • Dyregrov, A., Matthiesen, S. B., & Alsaker, T. (1986). Foreldres erfaringer med apnématte. Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 106, 903–907.
 • Dyregrov, A., & Mitchell, J. T. (1988). Psykologisk debriefing. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 25, 217–224.
 • Dyregrov, A., Mortensen, Ø., & Dyregrov, K. (2003). Evaluering av et sorgbearbeidingsprogram for etterlatte ved brå spedbarnsdød. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, 839–847. 
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1981). Psykoterapi mot kreft – En kritisk vurdering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 18, 637–643.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1996). Sorg hos barn: Del I: Reaksjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, 510–520.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1996). Sorg hos barn: Del II: Oppfølgingshjelp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, 641–650.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1997). Posttraumatiske problemer blant barn og ungdommer. Noen praktiske arbeidsverktøy. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 34, 103–112.
 • Dyregrov, A., & Straume, M. (2003). Kollektiv ivaretakelse etter katastrofer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, 92–101.
 • Dyregrov, A., Straume, M., Grønvold Bugge, R., Dyregrov, K., Heltne, U., & Hordvik, E. (2012). Psykososialt katastrofearbeid etter 22. juli. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 666–669.
 • Dyregrov, A., & Yule, W. (2008). Psychological interventions in disasters – reflections from professional experience. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, 1512–1516.
 • Dyregrov, K., Dyregrov, A., & Nordanger, D. (1999). Omsorg for etterlatte etter selvmord. Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 27, 4010–4015.
 • Johnsen, I., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Omfang og organisering av sorggrupper i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 1178–1183.
 • Matthiesen, S. B., & Dyregrov, A. (1988). Arbeidsbelastninger knyttet til skolepsykologisk arbeid. Burnout og jobbtilfredshet sett i forhold til PPT–ansattes planer om å skifte jobb. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 25, 27–39.
 • Nordanger, D, Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2003). Betydningen av skriftlige rutiner etter krybbedød og barneulykker. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 123, 933–935.
 • Raundalen, M., Finne, P. H., & Dyregrov, A. (1981). Barn og døden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 18, Supplement 1, 21–29.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1983). Psykologisk intervensjon i familier med alvorlig syke barn; Terapeutiske virkemidler. Del I. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 13–18.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1983). Psykologisk intervensjon i familier med alvorlig syke barn; Terapeutiske virkemidler. Del II. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 61–69.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1995). Psykologisk arbeid med barn i og etter krig. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 736–744.
 • Solomon, R., & Dyregrov, A. (2000). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Rebuilding assumptive worlds. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 37, 1024–1030.
 • Stuvland, R., & Dyregrov, A. (1992). Kreft hos foreldre – barnas situasjon. En litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 29, 844–853.
 • Søfting, G., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Ingen må tvinges og ingen må nektes: Gravferdskonsulenters erfaringer med barns deltakelse i ritualer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 669–674.

3. Internationale ikke-referee publikationer

 • Dyregrov, A. (1985). Children in crisis. Journal of Emergency Medical Services, 10, 39–43.
 • Dyregrov, A. (1988). Responding to traumatic stress situations in Europe. Bereavement Care, 7, 6–9.
 • Dyregrov, A. (1988). Hur reagerar vi på katastrofer. Psykologtidningen, 4, 4–9.
 • Dyregrov, A. (1988). Hur bemøts reaktioner efter katastrofer. Psykologtidningen, 14, 4–11.
 • Dyregrov, A. (1990). Psychic trauma: Training and intervention in Norway. Proceedings seventh user's stress workshop: Training for psychic trauma. United States Army Health Care Studies and Clinical Investigation Activity. Consultation report #91–001. Fort Sam Houston, Texas.
 • Dyregrov, A. (1990). Crisis intervention following the loss of an infant child. Bereavement Care, 9, 32–35.
 • Dyregrov, A. (1992). Traumatized kids, traumatized rescuers? Emergency Medical Services, 21, 21–24.
 • Dyregrov, A. (1993). Disaster management – "State of the art in Europe". Proceedings from the 2nd Annual Conference of the Australasian Critical Incident Stress Association entitled "Critical incident stress management across the life span". Turramurra, NSW, Australia, p. 6–17.
 • Dyregrov, A. (1993). Children's issues. Proceedings from the 2nd Annual Conference of the Australasian Critical Incident Stress Association entitled "Critical incident stress management across the life span". Turramurra, NSW, Australia, p. 190–204.
 • Dyregrov, A. (1994). Childhood bereavement: Consequences and therapeutic approaches. ACPP Review & Newsletter, 16, 173–182.
 • Dyregrov, A. (1996). Children’s participation in rituals. Bereavement Care, 15, 2–5.
 • Dyregrov, A. (1997). Traumatic grief –growing at different life stages. Keynote–address presented at «Trauma, Grief & Growth –finding a pathway to healing». Proceedings of Joint National Conference 1997, pp 1–13.  The University of Sydney, Australia.
 • Dyregrov, A. (1997). Family recovery from grief and trauma. Keynote–address presented at «Trauma, Grief & Growth –finding a pathway to healing». Proceedings of Joint National Conference 1997, pp 15–30.  The University of Sydney, Australia
 • Dyregrov, A. (2001). Family recovery from terror, grief and trauma. International Critical Incident Stress Foundation. http://www.icisf.org/articles/Acrobat%20Documents/TerrorismIncident/Terrorovertime.html
 • Dyregrov, A. (2001). Telling the truth or hiding the facts. An evaluation of current strategies for assisting children following adverse events. Association for Child Psychology and Psychiatry Occasional papers nr. 17, 25–38.
 • Dyregrov, A. (2003). Early intervention following trauma. Forum, 8, 8–22.
 • Dyregrov, A. (2011). Akut kriseintervensjon. Månedskrift for almen praksis, 89, 783–792.
 • Dyregrov, A. (2014). Disasters – psychosocial follow-up. Asian Disaster Management News, 20, 16–19.
 • Dyregrov, A. (2015). Thought field therapy – not something that the cat dragged in? Scandinavian Psychologist, 2, e2. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e2
 • Dyregrov, A. (2015). Children, Trauma and Grief; School Support in Scandinavia. Trauma Psychology News, Spring issue, 16–18.
 • Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Kristensen, P. (2014). Sorg og komplisert sorg. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist. September 6. http://psykologisk.no/2014/09/hva-vet-vi-om-sorg-og-komplisert-sorg/
 • Dyregrov, A., & Gjestad, R. (2012). Impact of a child’s death on parents’ sexual activity. Bereavement Care, 31, 18–24.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1991). The impact of the Gulf crisis on children in Iraq. In International study team: Health and welfare in Iraq after the Gulf crisis.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1996). Children and war in the contemporary world. International Child Health, 7, 45–52.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2002). Terror. How to talk to children. International Critical Incident Stress Foundation.  http://www.icisf.org/articles/Acrobat%20Documents/TerrorismIncident/Dyregrov_terrorism.html
 • Dyregrov, A., & Yule, W. (1995). Screening measures –the development of the UNICEF screening battery. Paper presented at the Fourth European Conference on Traumatic Stress. Paris, May 7–11.
 • Dyregrov, A., & Yule, W. (2006). A review of PTSD in children. A commissioned review. Child and Adolescent Mental Health, 11, 176–184.
 • Dyregrov, A., & Yule, W. (2011). Developing and Using Manuals Following Disasters in Various Countries: Experiences with National Governments, International Donors and Professionals. European Journal of Psychotraumatology, Supplement 1. DOI: 10.3402/ejpt.v2i0.7232
 • Raundalen, M., Dodge, C., & Dyregrov, A. (1990). Children's rights in armed conflict. Unicef Intercom, No. 56, April, 4–6.
 • Raundalen, M., Dodge, C., & Dyregrov, A. (1993). Reaching children in war. Childwatch, no 14, p 4–5, 13.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1990). Reaching children through the teachers. Helping war traumatized children in Mozambique. Nytt från nordiska afrikainstitutet, 26, 41–44.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, K. (1998). How to communicate about repatriation. Advising parents of refugee children. Nordic Comparative Studies on the Reception of Refugees from a Repatriation Perspective. Center for Crisis Psychology.

4. Norske ikke-referee publikationer

 • Dyregrov, A. (1980). Finnes det premorbide psykologiske faktorer ved kreft? En kritisk gjennomgåelse av undersøkelser og metode. Hovedoppgave ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.
 • Dyregrov, A. (1980). Milton H. Erickson. Hypnoterapeutisk tilnærming og arbeidsmåte. Impuls, Tidsskrift for psykologi, 34, 6–19.
 • Dyregrov, A. (1980). Hypnose og lateralisering. Impuls, Tidsskrift for psykologi, 34, 78–82.
 • Dyregrov, A. (1984). Redningspersonells reaksjoner etter katastrofer. Impuls, Tidsskrift for psykologi, 1984, 38, 6–15.
 • Dyregrov, A. (1985). Menneskelig samspill og flysikkerhet. Teknisk Ukeblad, 132, 58–59.
 • Dyregrov, A. (1985). Alvorlig sykdom og død i familien. Sykepleien, 72, 6–11.
 • Dyregrov, A. (1986). Belastninger i politimannskapers arbeidssituasjon. Lensmannsetaten, 65, 11–15.
 • Dyregrov, A. (1988). Parental reactions to the death of an infant child. Doctoral dissertation. Department of Pediatrics. University of Bergen.
 • Dyregrov, A. (2002). Plutselige dødsfall – hvordan kan du hjelpe? Oslo: Landsforeningen til støtte ved krybbedød.
 • Dyregrov, A. (2004). Debatten om barn og vold i mediene – et tilsvar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 921–922.
 • Dyregrov, A. (2005). I Tsunamiens kjølvann. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, 97–98.
 • Dyregrov, A. (2009). Tankefeltterapi – noe for norske psykologer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46, 696–697.
 • Dyregrov, A. (2011). Komplisert sorg hos barn. Impuls, 64, 14–25.
 • Dyregrov, A. (2011). Når sjelen skjelver – mentale virkninger av jordskjelv og Tsunami Paidos. Tidskrift for den Norske barnelegeforening, 29(2), 72–73.
 • Dyregrov, A. (2011). Hjelperne tok utfordringen. Ambulanseforum, nr. 4. http://www.ambulanseforum.no/?p=18866
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (1997). Sorg over tid. Oss foreldre imellom, nr. 3–1996. Oslo.
 • Dyregrov, A., & Hellesøy, O.H. (1985). Kriseintervensjon – en oppgave for bedriftshelsetjenesten? Norsk Bedriftshelsetjeneste, 6, 318–327.
 • Dyregrov, A., & Hordvik, E. (2002). Borte borte. Pædagogisk Tidsskrift for Daginstitutioner og klubber, 3, 12–15.
 • Dyregrov, A., & Kristoffersen, J. I. (1999). En kollegas død. Noen refleksjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 322–327.
 • Dyregrov, A., & Lorentzen, G. (2001). Magne Raundalen–60 brennende år. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 38, 1151–1152.
 • Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1987). Kritiske situasjoner i politiarbeid. Politibladet, nr. 2.
 • Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1988). Arbeidsbelastninger knyttet til skolepsykologiskarbeid. Burnout og jobbtilfredshet sett i forhold til PPT–ansattes planer om å skifte jobb. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 25, 27–39.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1990) Når noen dør – Mestring og oppfølging i skolen. Omsorg, 7, 16–20.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2003). Reiserapport fra Irak januar 2003. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, 235–236.   
 • Dyregrov, A., Rønning, J.A., & Reichelt, S. (1982). Intervju med Alan E. Kazdin (Clinical psychological research and clinical practice) Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 19, 405–408.
 • Dyregrov K., & Dyregrov, A. (1996): Familier etter krybbedød. Oss foreldre imellom. nr.4. Oslo.
 • Hellesøy, O.H., Eide, R., Thyholdt, R., Dyregrov, A. et al. (1986). Arbeidsplass Statfjord. Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet på Statfjordfeltet 1985. Bergen, Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet, desember.
 • Matthiesen, S. B., Dyregrov, A., & Torgersen. T. V. (1987). Stress og burnout blant helsesøstre. Sykepleien, 1987, 74, 6–12.

5. Bøger og bogkapitler

 • Dyregrov, A. (1986). Når barn dør. I K. Ronge (Red.), "Vi som blir igjen".  Oslo, Grøndahl & Søn Forlag A.S.
 • Dyregrov, A. (1987). Avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner. I J. Holbek & M. Atteraas (Red.), Det gode liv. Artikler fra anvendt atferdsforskning. Trondheim: Tapir forlag.
 • Dyregrov, A. (1988). The loss of a child. The siblings' perspective. In J. Kumar, & I. F. Brockington (Eds.), Motherhood and mental illness II. London: Wright.
 • Dyregrov, A. (1992). Katastrofpsykologi.  Lund: Studentlitteratur. Senere utgitt på norsk, dansk og finsk.
 • Dyregrov, A. (1993). Krisehjelp. I K. Ronge (Red.), "Vi som blir igjen".  Oslo, Grøndahl & Søn Forlag A.S.
 • Dyregrov, A. (1994). Att ta avskjed. Ritualer som hjälper barnet genom sorgen. Stockholm: Rädda Barnen.
 • Dyregrov, A. (1995). Effects of traumatized children on the rescuer. In G. S. Everly, Jr. (Ed.), Innovations in disaster and trauma psychology, volume one: Applications in emergency services and disaster response. Ellicott City: Chevron Publishing Company.
 • Dyregrov, A. (1997). Teaching trauma intervention–lessons learned. In D. Ajdukovic. (Ed.), Trauma Recovery Training: Lessons learned. Zagreb: Society for Psychological Assistance.
 • Dyregrov, A. (1997). Barn og traumer. Bergen: Sigma forlag.
 • Dyregrov, A. (2000) Lederskap i krise og omstilling. I S. Einarsen & A. Skogstad (Red.), Det gode arbeidsmiljø. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A. (2001). Den lille søvnboken. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing. Hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A. (2002). Om å få nye verdier. I U. Ranheim (Red.), Vær der for meg – om ungdom, død og sorg. Vollen: Tell forlag.
 • Dyregrov, A. (2002). Katastrofepsykologi.  Bergen: Fagbokforlaget. 2. utgave. Ny utgave oversatt til svensk og dansk.
 • Dyregrov, A. (2002). Psychological debriefing. A leader’s guide for small group crisis intervention. Ellicott City: Chevron Publishing Company.
 • Dyregrov, A. (2002). Helpful and hurtful aspects of psychological debriefing groups.  In G. S. Everly Jr., & J. T. Mitchell (Eds.), Critical Incident Stress Management: Advanced Group Crisis intervention. A workbook. Ellicott City: International Critical Incident Stress Foundation.
 • Dyregrov, A. (2003). Familien etter dødsfall. I T. Berge, E. D. Axelsen, G. H. Nielsen, I. H. Nordhus og R. Ommundsen (Red.), Samtaler som forandrer. Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A. (2005). Gruppearbeid med barn. I M Raundalen, G. Lorentzen & A. Dyregrov (Red.), Gruppearbeid i flyktningfamilier. Oslo: Pedagogisk forum.
 • Dyregrov, A. (2006). Sorg hos barn. En håndbok for voksne. Bergen: Fagbokforlaget (ny, oppdatert utgave).
 • Dyregrov, A. (2006). Små barns sorg. En veiledning for voksne.  Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - www.bufetat.no/foreldreveiledning
 • Dyregrov, A. (2006). Beredskap är inget vi har – den måste skapas (ss. 113–130). I När det värste hander – om krishandtering i förskola och skola. Stockholm. Myndigheten för skolutveckling.
 • Dyregrov, A. (2006). Beredskapsplan för skolan. Barn i kris. Stockholm, Rädda Barnen (ny utgave).
 • Dyregrov, A. (2008). Grief in children. A handbook for adults. 2.nd edition. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Dyregrov, A. (2008). Grief in young children. A handbook for adults. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Dyregrov, A. (2008). «Barn i krise: gjør ikke situasjonen enda verre!» Noen praktiske retningslinjer i en travel hverdag. R. Grønvold Bugge (red.). Når krisen rammer barn og unge. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Dyregrov, A. (2008). Å gi dødsbudskap – rammer og fremgangsmåte. I K. Dyregrov & A. Dyregrov (Red.), Krisepsykologi i praksis (s.33–50). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A. (2008). Beredskapsplan for skolen. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A. (2009). Att ta avskjed. Ritualer som hjälper barnet genom sorgen. Stockholm: Gothia forlag.
 • Dyregrov, A. (2010). Barn og traumer.  2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A. (2010). Hva skjer når vi dør? Å snakke med barn om døden. Oslo: Gyldendal.
 • Dyregrov, A. (2010). Å ta avskjed. Ritualer som hjelper barn gjennom sorg. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A. (2010). Supporting Traumatized Children and Teenagers. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2008). Å miste et barn – konsekvenser og hjelpetiltak. I K. Dyregrov & A. Dyregrov (Red.), Krisepsykologi i praksis (s.51–67). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2012). Complicated grief in children. In M. Stroebe, H. Schut, & J. van den Bout (Eds.), Complicated grief: Scientific Foundations for Health Care Professionals (pp. 68–81).London: Routledge
 • Dyregrov, A. Dyregrov, K., & Nordanger, D. (2002). Praktisk organisering av støttearbeidet: Hvordan kan vi unngå de viktigste feilene? R. Grønvold Bugge (Red.), Når krisen rammer barn og unge. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Dyregrov, A.; Gjestvang, B., & Slagvold, M. (2008). Ung sorg – 14 unge om døden og livet videre. Oslo: Aschehoug.
 • Dyregrov, A., & Hellesøy, O. H. (2003). Reaksjoner ved kriser og større ulykker. I B. Moen et al. (Red.), Håndbok for bedriftshelsetjenesten, del 3. Oslo: Arbeidsmiljøforlaget.
 • Dyregrov, A., & Heltne, U. (2014). Opplæring i psykososiale hjelpemetoder for traumatiserte barn i en internasjonal setting. I H. Stenmark & V. Aarethun (red). Krigens ulike ansikt (s. 73–88). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A., & Hordvik, E. (1985). Sorg hos barn. I Ingebretsen, R., & Sandsberg, S.(Red.), "Nær livets grense". Oslo: Universitetsforlaget.
 • Dyregrov, A., Johnsen, I., & Dyregrov, K. (2012). Hvordan lede sorggrupper. En håndbok for sorggruppeveiledere. Oslo: Abstrakt forlag.
 • Dyregrov, A., Lorentzen, G., & Raaheim, K. (Red.), (2001). Et liv for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, A., Mitchell, J. T., & Hordvik, E. (1995). When a child dies: Helping the helpers. In T. Rognum (Eds.): Sudden Infant Death Syndrome. New Trends in the Nineties. Oslo: Scandinavian University Press.
 • Dyregrov, A., Ramholt, B., Alsaker, T., & Raundalen, M. (1985).  Når barn dør. I Nilsson, D. (Red.), "Barn og unge med spesielle behov 2. Oslo, Universitetsforlaget.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1987). Children and war. A review of the literature. I Dodge, C. & Raundalen, M. (Eds.), War, violence and children in Uganda. University Press, Oslo.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1994). Sorg og omsorg i skolen. Bergen: Magnat forlag. (utgitt på svensk, under utgivelse på dansk og finsk)
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2002). Det første møtet: intervjuing av barn med krigstraumer. I M. H. Rønnestad, og A. von der Lippe (Red.), Det kliniske intervjuet: En håndbok. Oslo: ad Notam Gyldendal forlag. Ny utgave i 2012.
 • Dyregrov, A., &  Raundalen, M. (2003). Threat in the life of Iraq children. In R. D. Macy, S. Barry & G. G. Noam (Eds.), New Directions for Youth Development: Theory, Practice, and Research. San Francisco: Jossey–Bass. 
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2004). Barn i krig. I Frichsen, S. (Red.), Vi reiste oss igjen (s. 137–145). Bergen: Minneforeningen av 4. oktober. 1944.   
 • Dyregrov, A., Raundalen, M., & Reppesgård Grung, B. (1996). Barna på intensivavdelingen. Oslo: Norsk Sykepleieforlag.
 • Dyregrov, A., Thyholdt, R., & Mitchell, J. T. (1992) Rescue worker's emotional reactions following a disaster (ss. 21–35). I S. R. Engelman (Ed.), Confronting life–threatening illness. New York: Irvington Publishers.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2004). Helping the family following suicide. In B. Monroe & F. Kraus (Eds.), Brief interventions with bereaved children (pp. 201–215). Oxford: Oxford University Press.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2007). Sosial nettverksstøtte ved brå død. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (Red.), (2008). Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2008). Effective Grief and Bereavement Support. The Role of Family, Friends, Colleagues, Schools and Support Professionals. London: Jessica Kingsley Publishers. 
 • Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2010). Helping the family following suicide. In B. Monroe & F. Kraus (Eds.)(2nd ed.), Brief interventions with bereaved children. Oxford: University Press.
 • Eide, R., & Dyregrov, A. Stress og sikkerhet på arbeidsplassen. I Håndbok i sikkerhetsstyring.
 • Gjestvang, B., Slagvold, M., & Dyregrov, A. (2008). Ung sorg – 14 unge om døden og livet videre. Oslo: Aschehoug.
 • Hordvik, E., & Dyregrov, A. (1985). Situasjonen ved akutt alvorleg sjukdom og plutselege dødsfall hjå barn. I R. Ingebretsen, & S. Sandsberg (Red.), "Nær livets grense". Oslo, Universitetsforlaget.
 • Idsoe, T., Dyregrov, A., Idsoe, E.M.C., & Nielsen, M.B. (submitted). Bullying and PTSD symptoms in children and adolescents. In C. Martin, V. Preedy & V.B. Patel (Eds.), The Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorders. New York: Springer Publishing Company
 • Løver, A. H., Beverfjord, A., & Dyregrov, A. (2009). Det bor et barn i mitt hjerte. Oslo: Gyldendal.
 • Macksoud, M., Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1993). Traumatic war experience and their effects on children. In J. P. Wilson & B. Raphael (Eds.), The International Handbook of Traumatic Stress Syndromes (pp. 625–633), New York, Plenum Press.
 • Mitchell, J. T., & Dyregrov, A. (1993). Traumatic stress in disaster workers and emergency personnel: prevention and intervention. In J. P. Wilson & B. Raphael (Eds.), The International Handbook of Traumatic Stress Syndromes (pp. 905–914), New York, Plenum Press.
 • Ramholt, B., Raundalen, M., Wesenberg, F., & Dyregrov, A. (1995). Barn med kreft. I Nilsson, D. (Red.), Barn og unge med spesielle behov 2. Oslo, Universitetsforlaget. 14, s 4–5, 13.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1982). Developing a support program for families with seriously ill or dying children: The first six months. In M. Pines, & L. Rafaelsen, (Eds.), The individual and the group. Boundaries and interrelations. Volume 2: Practice. New York; Plenum Press.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1987). Barns reaksjoner på krig og terror. I J. P. Myklebust & R. Ommundsen, R. (Red.), Psykologiprofesjonen mot år 2000. Bergen, Universitetsforlaget.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1991). "War experiences and psychological impact on children." In C. Dodge, & M. Raundalen (Eds.), Reaching children in war. Sigma forlag, Bergen & Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1991). "Helping the Child”. In C. Dodge, & M. Raundalen (Eds.), Reaching children in war. Sigma forlag, Bergen & Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1993). Barn och familjer i krig. Stockholm, Rädda Barnen.
 • Raundalen, M., Finne, P. H., Dyregrov, A., & Ramholt, B. (1984). Alvorlig syke og døende barn. Problemer og støttetiltak. I L. Køhler, & J. Merrick. (Red.), Barns halsa och valfard. Nordisk lärobok i socialpediatrik. Lund: Studentlitteratur.
 • Raundalen, M., Lorentzen, G., & Dyregrov, A.  (2005). (Red.) Gruppearbeid i flyktningfamilier. Oslo: Pedagogisk forum.
 • Raundalen, M., Lwanga, J., Mugisha, C., & Dyregrov, A. (1987). Four investigations on stress among children in Uganda.  I C. Dodge, & M. Raundalen, (Eds.), Children in Uganda. War and violence in their life. University Press, Oslo.
 • Regel, S., & Dyregrov, A. (2012). Commonalities and new directions in post trauma support interventions: From pathology to the promotion of posttraumatic growth. In: R. Hughes, A. Kinder, & C. Cooper C (Eds.). International Handbook of Workplace Trauma Support (pp. 48–67). London: Wiley-Blackwell.

6. Rapporter, hæfter, manualer og vejledninger

 • Dyregrov, A. (1982). Psykososial katastrofeintervensjon. Rapport om psykososiale konsekvenser etter katastrofer. Bergen, Mai, 1982.
 • Dyregrov, A. (1994). Chronic and critical stress in emergency operations. Guidelines for staff management. Prepared for UNICEF MENA region.
 • Dyregrov, A. (2007). Nærhet og seksualitet etter et barns dødsfall. Bergen: Rapport Senter for Krisepsykologi AS, januar.
 • Dyregrov, A. (2008). Voldtekt ­– vanlige reaksjoner. Hefte. Senter for Krisepsykologi.
 • Dyregrov, A. (2008). Voldtekt ­– hvordan kan du hjelpe? Hefte. Senter for Krisepsykologi.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (1997). Sorg over tid. Sammenligning av foreldres reaksjoner tidlig etter dødsfallet og 12–15 år etterpå. Rapport. Senter for Krisepsykologi.
 • Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2008). Når sorgen rammer en av dine ansatte. Informasjonshefte. Oslo: Landsforeningen uventet barnedød.
 • Dyregrov, A., Hellesøy, O. H., Skogstad, A., Thyholdt, R., Ingstad, O., Rosnes, R., & Steen, T. (1986). Evaluering av stuplivbåtkurs. FAHS rapport nr. 3.
 • Dyregrov, A., & Heltne, U. (2004). Barnehjemsgranskning og mediefokusering – deltagernes opplevelser og vurderinger. Bergen: Rapport Senter for Krisepsykologi, januar.
 • Dyregrov, A., & Hordvik, E. (1994). Sorg hos barn. En veiledning til foreldre om barn som sørgende. Hefte. Bergen.
 • Dyregrov, A., & Kristoffersen, J. I. (1988). Psykososial oppfølging av helikopterhavariet på Polycastle/Gullfaks B. Rapport nr.1., Senter for Krisepsykologi.
 • Dyregrov, A., Matthiesen, S. B., & Hellesøy, O. H. (1986). Arbeidsmiljøet innen lensmannsetaten. Rapport. Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet, desember.
 • Dyregrov, A., Matthiesen, S. B., & Skogstad, A. (1987). Evaluering av stuplivbåtkurs. FAHS rapport for Norsk Hydro, desember.
 • Dyregrov, A., Raundalen, M., & Schultz, J–H. (2008). Veileder for skolens møte med trusler om vold. Oslo: Utdanningsdirektoratet, http://udir.no/Artikler/_Satsingsomrader/_Laringsmiljo/_Krise/Skolens-mote-med-trusler-om-vold-etter-det-andre-skoledrapet-i-Finland/
 • Dyregrov, A., Yule, W., Smith, P., Perrin, S., Gjestad, R., & Prigerson, H. (2001). Traumatic Grief Inventory for Children (TGIC). Bergen, Norway: Children and War Foundation.
 • Dyregrov, A., Yule, W., Straume, M., & Kraus, F. (2011). Children and grief. Teaching Life Skills – A Children and War Foundation Manual. Children and War Foundation.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (1996). Familier etter krybbedød. Foreldre og søskens erfaringer 12–15 år etter dødsfallet. Rapport. Senter for Krisepsykologi.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (1997). Søsken etter krybbedød. Søskens erfaringer 12–15 år etter dødsfallet. Rapport. Senter for Krisepsykologi.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen.
 • Dyregrov, K, Nordanger, D., & Dyregrov, A. (1998). Omsorg for etterlatte etter selvmord. Kommunestudien. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen. (113s.)
 • Dyregrov, K, Nordanger, D., & Dyregrov, A. (2000). Omsorg for etterlatte ved selvmord. Etterlattestudien. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen. (171s.)
 • Dyregrov, K., Nordanger, D., & Dyregrov, A. (2000). Omsorg for etterlatte ved brå, uventet død. Evaluering av behov, tilbud og tiltak. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen. (80 s.)
 • Gjestad, R., & Dyregrov, A. (2008). Kartlegging av psykiske ettervirkninger hos barn og ungdom med flyktningbakgrunn. Erfaringer med bruk av kartleggingsskjema. Bergen: Senter for Krisepsykologi. Hefte.
 • Gjestad, R., Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2001). Barnefamilier rammet av flom. Bergen, Rapport fra Senter for Krisepsykologi.
 • Heltne, U., & Dyregrov, A. (2003). Foreldres opplevelse av deltagelse i frivillig dødsstedsundersøkelse. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Februar.
 • Heltne, U., & Dyregrov, A. (2007). Foreldres erfaringer og behov for informasjon i forbindelse med obduksjon av fostre og spedbarn Rapport. Senter for Krisepsykologi. September.
 • Heltne, U., & Dyregrov, A. (2006). Ungdommers erfaringer med hjelpeapparatet. Rapport. Senter for Krisepsykologi. September.
 • Matthiesen, S. B., Dyregrov, A., & Hellesøy, O. H. (1986). Arbeidsmiljøet ved sentralsykehuset i Rogaland. Hovedrapport 1. september. Bergen, Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet.
 • Matthiesen, S. B., Dyregrov, A., & Hellesøy, O. H. (1987). De ansattes vurdering av det fysiske arbeidsmiljø i Sparebanken Vest. Bergen, juni, Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet.
 • Nordanger, D, Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (1998). Omsorg for etterlatte etter krybbedød og barneulykker. Tilbudet i norske kommuner. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen. (72 s.)
 • Nordanger, D, Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2000). Omsorg for etterlatte etter krybbedød og barneulykker. Etterlattestudien. Rapport. Senter for Krisepsykologi. (130 s.)
 • Raundalen, M., Dyregrov, A., & Hjermann, R. (2005). Arbeidsbok for barn som opplevde flodbølgen. Bergen: Senter for Krisepsykologi, Januar.
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A.. (2008). Flodbølgekatastrofen i Asia - veiledning til grunnskolen. Oslo: Utdanningsdirektoratet, http://udir.no/Artikler/_Satsingsomrader/_Laringsmiljo/_Flodbolgekatastrofen-i-Asia/Flodbolgekatastrofen-i-Asia---en-veiledning-til-skolene/
 • Raundalen, M., Dyregrov, A., & Bugge, R. G. (1990). Reaching children through the teachers. Helping the war–traumatized child. A manual. Cruz Vermelha, Mocambique. Norges Røde Kors.
 • Raundalen, M., Raundalen T. S., Dyregrov, A., & Stuvland, R. (1991). Now–or too late. A report on children's concern about our common future. Bergen, Research for Children.
 • Smith, P., Dyregrov, A., & Yule, W. (1998). Children and war. Teaching recovery techniques. Bergen, Children and war foundation.
 • Smith, P., Dyregrov, A., & Yule, W. (1999). Children and disaster. Teaching recovery techniques. Bergen, Children and war foundation.
 • Yule, W., Dyregrov, A., Neuner, F., Pennebaker, J., Raundalen, M., & van Emmerik, A. (2005). Writing for recovery. A manual for structured writing after disaster and war. Bergen: Children and War Foundation.

7. Kronikker (fra de sidste fem år)

 • Dyregrov, A. (2009). Jeg skammer meg. Aftenposten.14.juni.
 • Dyregrov, A. (2011). Hva er god krisehjelp umiddelbart etter en krisehendelse? Dagens Medisin 11. januar.
 • Dyregrov, A. (2011). Kjapt og godt nok? Informasjon til kriserammede. Bergens Tidende. 11. januar.
 • Dyregrov, A. (2011). Dobbel krenkelse. Dagbladet 1. juli.
 • Dyregrov, A. (2012). Hvordan takle rettssaken? Aftenposten 11. april.
 • Dyregrov, A. (2012). Folkehelsen etter 22. juli. Dagbladet 16. juli.
 • Dyregrov, A. (2013). Manglende medfølelse. Dagbladet 11. januar.
 • Dyregrov, A. (2013). Jeg skammer meg fremdeles. VG. 24. april.
 • Dyregrov, A. (2013). Flere avtalespesialister i psykologi. Dagens Medisin 20. juni
 • Dyregrov, A. (2013). Minner er foranderlige. Dagens Medisin 5. juli.
 • Dyregrov, A. (2014). Når sorg formidles i det åpne rom. Aftenposten. 4. mars.
 • Dyregrov, A. (2014). Snakk med barna om døden. Dagsavisen. 25. mars.
 • Dyregrov, A. (2014). Når unge sørger: det finnes ingen oppskrift. Fredrikstad blad 18. juni.
 • Dyregrov, A. (2014). Sorgen er et åpent sår. Bergens Tidende. 21. juli.
 • Dyregrov, A. (2014). Sorgens mange ansikter. Psykisk helse nr. 5. http://www.bladet.psykiskhelse.no/index.asp?id=32769
 • Dyregrov, A. Det er umulig å forestille seg hva rammede barn og voksne i Peshawar nå opplever. Eller? Aftenposten.no 18. desember
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2009). Har vi for høye forventninger til krisehjelp? Dagbladet. august.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2011). Forventninger til psykososial krisehjelp? Dagens Medisin 1. november.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2011). Hvordan leve med terrorfrykt? Aftenposten 18. oktober.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2012). Venner må anses som pårørende ved dødsfall. Dagens Medisin. Trykket utgave 16.8. Nettversjon 17.8. http://www.dagensmedisin.no/debatt/venner-ma-anses-som-parorende-ved-dodsfall/
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2012). Et år i sorg. Aftenposten 13. juli.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Har menneskeliv ulik verdi? Dagbladet 6. februar.
 • Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Sorgen – to år etter? Aftenposten 22. juli.
 • Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2014). Syv strategier for å leve med trusler om terror. Aftenposten 28. juli.
 • Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Heltne, U. (2014). Dødelig sorg. Bergens Tidende, 11. september.
 • Dyregrov, A., & Idsøe, T. (2010). Hjelp til barn som er mobbet. VG. Januar.
 • Dyregrov, A. & Raundalen, M. (2009). Barna og pandemien. Bergens Tidende. 6. august.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2012). Å snakke med barn om rettsaken etter 22. juli. nrk.no. 12.4.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2012). Barna i Syria er alles ansvar. Dagsavisen. 20. august.
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2013). Barns sjokk og sorg. Bergens Tidende. 23. oktober.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Hva er sorg? Dagens Næringsliv, 30. juli.
 • Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Terror: Hvordan kan nettverket støtte de rammede? Dagens Medisin, kronikk nr. 19.

8. Vejledninger for forældre og lærere (et udvalg)

 

Bog E-bog At miste en af sine nærmeste er noget af det sværeste, der findes. Denne håndbog kan hjælpe efterladte til at leve videre med de smertefulde tab efter dødsfald.

300,00 kr. m/moms
210,00 kr. m/moms

Bog E-bog Praktiske råd om og retningslinjer for, hvordan man bedst tager vare på børn, der oplever døden blandt deres nærmeste

200,00 kr. m/moms
179,00 kr. m/moms

Bog Psykosocial intervention ved alvorlige kriser og katastrofer - med fokus på hjælperne.

200,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

Små forandringer på arbejdspladsen kan virke ubetydelige, men har stor betydning for trivsel og motivation.
Udkommer Tirsdag 20. april 2021

Hvad er grubleri og bekymring egentlig? Hvorfor gør man det? Hvordan påvirker det humøret og hverdagen? Hvordan kan man ændre sine vaner?
Udkommer Mandag 26. april 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.