Bianca Albers (red.)

Bianca Albers (red.)

Om forfatteren

Bianca er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har siden afslutningen af sit studium arbejdet med børne- og ungeområdet; først i Aarhus Amt og Vejle Kommune, senere for Socialstyrelsen og som Direktør for Familie og Evidens Centeret i København. I det seneste årti har Biancas faglige fokus været på implementering af evidensinformerede og -baserede indsatser på børn-, unge- og familieområdet. Det arbejdsområde bragte hende til Melbourne, hvor hun i dag er Direktør i Parenting Research Centre.

Sideløbende med sit arbejde har Bianca taget yderligere uddannelser, herunder en Master of Arts i Management in Social Organisations og en diplomuddannelse i ledelse. Som følge af Biancas store interesse for anvendelsen af evidensbaserede interventioner kom hun i kontakt med gruppen bag det såkaldte Global Implementation Initiative (GII), der beskæftiger sig med implementering som en selvstændig videnskabelig og praksis disciplin. Siden hen har feltet implementering været Biancas store interesseområde. Hun har derfor engageret sig i at skabe et dansk og internationalt miljø, der diskuterer implementering. Bianca er medstifter af både Dansk ImplementeringsNetværk og European Implementation Collaborative samt tidligere bestyrelsesmedlem af GII.

Biancas interesse for implementering præger også hendes nuværende arbejdsområde i Parenting Research Centre, hvor både implementering og den systematiske syntese af videnskabelig viden er blandt hendes kerneopgaver. Bianca er desuden ph.d.-studerende ved universitetet i Melbourne med et projekt, der fokuserer på implementeringsledelse.

Familie Evidens Center: fec-dk.dk

Parenting Research Center: www.parentingrc.org.au

Dansk ImplementeringsNetværk: www.implementering-dk.dk

European Implementation Collaborative: www.implementation.eu

LinkedIn: linkedin.com/in/biancaalbers

Twitter: twitter.com/bianca_albers

Kontakt: bianca.albers@gmail.com
Det siger forfatteren om Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet (2015)

Derfor skrev jeg bogen:
”Den såkaldte implementation science, der har rødder i sundhedsvidenskaben, er en forholdsvis ung disciplin. Væsentlige dele af litteraturen og tænkningen udspringer af diskussioner ført fortrinsvist blandt amerikanske forskere, mens debatten i de skandinaviske lande har været sparsom indtil 2012. Nok har man her kendt til den politologiske implementeringsforskning, men den sundhedsfaglige tradition har stort set ikke gjort sig bemærket. Det ændrede sig langsomt med afholdelsen af den første Globale Implementeringskonference (GIC), som medførte, at en række danskere besluttede sig for at grundlægge Dansk ImplementeringsNetværk (DIN) og sætte implementering på den velfærdsstatslige dagsorden. Om end enkelte danske publikationer i de sidste år har fokuseret på implementering, giver denne bog den første ”all round introduktion” til implementering på dansk. I denne forbindelse var det oplagt at sætte fokus på børne- og ungeområdet, da politiske krav om at lade praksis tage en drejning mod videns- og forskningsbasering her har gjort sig gældende siden starten af 2000 og dermed nødvendiggjort en stærkere interesse for implementering.”

Mine inspirationskilder:
”Som udløber af den globale interesse for implementering blev der i Danmark i 2012 stiftet Dansk ImplementeringsNetværk, som er en forening, der søger at være samlings- og netværkspunkt for praktikere, konsulenter, ledere, forskere og policy udviklere, der har en interesse for implementering. Inden for dette netværk opstod ideen om at udvikle den danske udgivelse om implementering på børne- og ungeområdet. I udviklingen af værket rakte redaktionsgruppen ud efter kollegaer i Danmark men også i Sverige, hvor der med Nordic Interest Group in Implementation Science var blevet dannet et initiativ lignende til DIN  - dog med et stærkere fokus på sundhedsområdet og forskning. Per Nilsens bidrag i antologien er kommet i stand på dette grundlag.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Bogen er en meget fin afspejling af et felt, der er ”under udvikling” i Danmark. Der er stadigvæk meget lidt dansk forskningsviden, da meget af implementeringsdebatten foregår inden for praksis – uden at dette dog har været afspejlet nogen steder. Med det som udgangspunkt, afleverer vi et realistisk spejlbillede af den danske implementeringsdebat. Særlig positivt i den forbindelse er, at en af de i Danmark meget anvendte tilgange til implementering, de såkaldte Active Implementation Frameworks (AIF), nu er blevet sammenfattet og præsenteret på dansk – jeg forventer, at det fylder et hul. Flere af forfatterne anvender AIF, og i forberedelsen af bogen blev vi opmærksomme på, at vi anvender forskellige oversættelser af de begreber, der bærer AIF, ligesom vi havde forskellige forståelser af de forskellige elementer i AIF. Bogen har tvunget os til at strømline vores sprogbrug, og det har været en god proces.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Jeg mener, at den til enhver tid tilgængelige bedste videnskabelige viden bør lægges til grund for de beslutninger, vi træffer, når vi iværksætter interventioner inden for velfærdsstatens mange sektorer. Det sker stadigvæk i alt for ringe omfang. Mange forskellige professioner på velfærdsområdet har fortsat ingen rutiner i at interessere sig for forskning, når de har forladt deres uddannelser og begyndt at arbejde. Organisationer har stadigvæk i for lille omfang opbygget kapaciteter, der kan understøtte en forskningsbaseret serviceproduktion og -leverance. Og politiske beslutninger guides stadig i for ringe grad af forskningsbaseret viden. At bidrage til at dette ændrer sig, giver mig den største glæde i mit daglige arbejde, også på implementeringsfeltet, hvor vi fortsat ved meget lidt om, hvad der virker og hvad der ikke virker.”

Mine forbilleder:
”Jeg respekterer kollegaer rundt omkring i verden, som, jeg mener, har bidraget med værdifuld viden på implementeringsfeltet, og har en høj professionel integritet. Til dem hører Sonja Schoenwald fra Medical University of South Carolina og Charles Glisson fra University of Tennessee. Når det gælder min egen daglige praksis, nyder jeg at arbejde sammen med min kollega Dr. Robyn Mildon, som har en sjælden og rar kombination af både stærke professionelle og personlige evner til at drive implementeringsprojekter frem – og oveni købet at gøre samarbejdet sjovt.”
Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Bianca har i samarbejde med Hans Månsson og Helle Høgh redigeret Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungdomsområdet (2015).

  Med udgangspunkt i børne- og ungeområdet svarer denne bog bl.a. på spørgsmålene: Hvad er implementering? Hvilke instrumenter og metoder virker bedst, når man skal implementere ny viden? Hvordan kan man arbejde systematisk med implementering, så man får omsat ny viden til en forbedret pædagogisk praksis, familiebehandling, undervisning eller forebyggelse?

  De stærkt stigende krav om innovations- og forandringsprocesser har skabt et øget fokus på implementering – forstået som omsætning af viden til praksis – som et selvstændigt vidensfelt. Implementering er skrevet til fagprofessionelle, konsulenter og ledere, som arbejder med implementering i offentlige eller private organisationer og her planlægger og gennemfører innovations- og forandringsprocesser. Bogen er desuden oplagt at bruge i forbindelse med uddannelse af pædagoger, lærere, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere samt administratorer, konsulenter og ledere.

  Bianca har bidraget til kapitlerne: Indledning, Implementeringskoncepter og -modeller, Implementering i praksis, At lede implementeringen af evidensbaseret praksis og Implementering i fremtiden.Video/andet
Bibliografi

 • Albers, B., Hansen, L.R., Kjerholt, C.M., Møller, S.K. & Palmer, B. (2011). Glæden ved evidens. I Psykolog Nyt, nr. 21, 12-15.
 • Albers, B. (2014). Implementierung - Eine Zusammenfassung ausgewählter Forschungsergebnisse. Parenting Research Centre og Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention.
 • Albers, B. (2014). Implementation Frameworks in Child, Youth and Family Services. Conference Paper til APPAM (Association for Public Analysis & Management) Fall Research Conference, Albuquerque, USA.
 • Albers, B. (2015). At lede implementeringen af evidensbaseret praksis. I Albers, B., Høgh, H. & Månsson, H. (red.) (2015). Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet, 117-136. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Albers, B., Mildon, R., Macvean, M., Shlonsky, A. & Katz, I. (2014). Streamlining antenatal-4 services for vulnerable children and families: Rapid Evidence Assessment Report. Rapport til Victorian Government Department of Education and Early Childhood Development. Melbourne: Parenting Research Centre. 
 • Albers, B., Høgh, H. & Månsson, H. (2015). Indledning. I Albers, B., Høgh, H. & Månsson, H. (red.) (2015). Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet, 11-17. København: Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Albers, B., Høgh, H. & Månsson, H. (red.) (2015). Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet. København: Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Albers, B., Høgh, H. & Månsson, H. (2015). Implementering i fremtiden. I Albers, B., Høgh, H. & Månsson, H. (red.) (2015). Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet, 277-287. København: Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Albers, B., Høgh, H. & Månsson, H. (2015). Implementering i praksis. I Albers, B., Høgh, H. & Månsson, H. (red.) (2015). Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet, 67-69. København: Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Fixsen, D., Albers, B. & Månsson, H. (2013). Bæredygtighed via effektiv implementering. I Kognition & Pædagogik, 22(86), 74-86.
 • Albers, B. & Metz, A. (2015). Implementeringskoncepter og -modeller. I Albers, B., Høgh, H. & Månsson, H. (red.) (2015). Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet, 32-46. København: Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Macvean, M., Sartore, G., Falkiner, J., Pourliakas, A., Devine, B., Mildon, R., Shlonsky, A., Majka, C., & Albers, B. (2015). Effective intensive family service model review. Rapport til NSW Government Department of Family and Community Services. Melbourne: Parenting Research Centre og University of Melbourne.
 • Metz, A. & Albers, B. (2014). What does it take? How Federal Initiatives can support the Implementation of Evidence-Based Programs to Improve Outcomes for Adolescents. I  Journal of Adolescent Health, 54(S), 92-S96.
 • Vierbuchen, M. C., Albers, B. & Hillenbrand, C. (2010). Effektive Interventionen bei delinquentem Verhalten von Jugendlichen: Die Multisystemische Therapie. I Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, 21(4), 390-397.

 

 

 

Bog E-bog Hvad er implementering? Hvilke instrumenter og metoder virker bedst, når man skal implementere ny viden? Og hvordan kan man arbejde systematisk med implementering, så man får omsat ny viden til en forbedret pædagogisk praksis, familiebehandling, undervisning eller forebyggelse?

300,00 kr. m/moms
279,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Giver matematiklærere og matematikvejledere et alsidigt og nuanceret redskab til at udvikle undervisningen og opbygge et stærkt og kvalificeret fagsamarbejde.
Udkommer Mandag 28. juni 2021

Ny test på vej. SEF vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos børn og unge 9-18 år. Forventet udgivelse i foråret 2021
Udkommer Tirsdag 31. august 2021

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Fredag 31. december 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.