Bodil Boss Nielsen

Bodil Boss Nielsen

Om forfatteren

Bodil Boss Nielsen er cand.mag. i æstetik, kultur og dramaturgi. Derudover er hun Bodynamic Analytiker samt Somatic Experiencing Practitioner, og hun har en MA i Expressive Arts og et Certificate of Post Graduate Studies for Expressive Arts trainers.

Bodil har i sit virke altid haft fokus på læring og undervisning. Hun har gået målrettet efter uddannelser og arbejdsopgaver, hvor hun har kunnet arbejde med udvikling af nye metoder til at gøre undervisning, af primært voksne mennesker, æstetisk/sanselig, erfaringsbaseret og vedkommende. Bodil var desuden med til at starte kaospilotuddannelsen i 1992, hvor hun udformede ”Den indre pilot”. Undervisningen i ”Den indre pilot” havde fokus på at lære de studerende selvledelse i relation til projektarbejde i offentlige og private organisationer. Med afsæt i krops- og kunstbaserede metoder trænede de studerende deres evne til at navigere og holde balance i forhold til de mange ydre krav og visioner for Kaospilotuddannelsen.

Siden 1991 har Bodil haft egen psykoterapeutisk praksis, og hun har siden 2002 udbudt undervisning og træning i Art Based Coaching-metoden gennem sin virksomhed Time Art. I Time Art tilbyder Bodil desuden en række andre kunstbaserede konsulentydelser og under overskriften: ”Sanselig erkendelse er en genvej til handling” holder hun foredrag om, hvordan Art Based Coaching-metoden kan anvendes af skolelærere til at håndtere didaktiske udfordringer i hverdagen.

Time Art: www.timeart.dk
 Det siger forfatteren om sit bidrag til U’et som praksis – Kunst, kreativitet og sanselighed (2013)

Derfor skrev jeg bogen:
”Der er efterhånden udgivet mange bøger i Danmark, som omhandler eller tager afsæt i Teori U på den ene eller anden måde. De fleste af dem, jeg har set og læst, har primært en teoretisk vinkel, og der var et behov for noget, der var tættere forbundet med praktisk anvendelse af Teori U. Vores bog – U’et som praksis – er et godt bud på, hvordan man med et kunstfagligt afsæt kan komme med en række relevante bud på, hvordan Teori U-modellen kan omsættes i konkrete pædagogiske forløb.”  

Mine inspirationskilder:
”Joachim Rothenborg og jeg har i en årrække haft et samarbejde om at udvikle kunstbaserede metoder til at arbejde med innovation og organisationsudvikling. Det foregik i et praksisfelt som et træningsforløb omkring Expressive Arts Coaching metoden (læs hans tak på side 2 i vores bog). I det træningsforløb, han refererer til, deltog i løbet af et par år ca. 40 ”kunstneriske konsulenter” med forskellige kunstfaglige baggrunde indenfor musik, dans, billedkunst, teater, storytelling, fotografi, m.v. Det tværfaglige omdrejningspunkt i træningsforløbet har inspireret Joachim Rothenborg i hans redaktionelle vinkel på bogen og valg af medforfattere – hvoraf flere også var deltagere i mit træningsforløb i Expressive Arts Coaching/Art Based Coaching.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg blev af flere grunde rigtig glad for at blive opfordret til at skrive et kapitel til U’et som praksis. Det var en skriveopgave, som var let og hyggelig at gå til, fordi jeg kunne tage afsæt i min kropslige og sanselige erindringer fra det afholdte kursus samt de programmer, noter, fotografier og evalueringer, jeg havde i mine gemmer. Den arbejdserfaring, som jeg valgte at beskrive i mit kapitel, var blevet afviklet nogle år forinden, men den stod stadig skarpt i både min og min samarbejdspartners erindring. Hvilket næsten altid gør sig gældende for de praktiske og involverende undervisningssessioner. Så min ”lette adgang” til det materiale, jeg skrev om, er i sig selv en bekræftelse på, at kropslige og sanselige erfaringer huskes bedre af dem, der deltager, end et undervisningsforløb som udelukkende havde bestået af oplæg, spørgsmål og diskussioner.”

Min yndlingspassage i bogen:
"Vi tager i overført betydning deltagerne i hånden og går målrettet ud på dybt vand. Og vi fortæller dem, at det er det, vi gør. Vi arbejder helt bevidst efter et princip, som kan betegnes som at forstyrre og berolige – at forstyrre og berolige – at forstyrre og berolige. Noget af det vi fortæller deltagerne eller giver dem som opgave er genkendeligt og virker derved beroligende. Noget er helt nyt og ukendt, der skal improviseres og tages chancer. Vi stiller udelukkende opgaver, der ikke har rigtige og eller forkerte løsninger. Vores stil kan for nogle deltagere virke foruroligende, men det kan også vække deres nysgerrighed og gøre dem engageret. Kunsten er at finde den balance, hvor hovedparten er med og tændte, uden at det bliver så provokende eller overvældende, at de begynder at stå af, lukke ned eller give op. Vi forsøger at tydeliggøre vor stil i den balancegang mellem kendt og ukendt, der kan aflæses på tavlen i form af de to forskellige udgaver af kurset: et program for dagene og U-modellen.” (s. 131 i U’et som praksis)

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Gennem de transformative læreprocesser… At designene og iscenesætte læreprocesser for mennesker, som gerne vil have et ”rum”, hvor de kan undersøge faglige og personlige spørgsmål – alene eller i kollegiale fora – meget gerne med inddragelse af kunstfaglige metoder og med inspiration fra filosofiske og neuropædagogiske synsvinkler.”

Mine forbilleder:
”Astrid Lindgren og hendes forståelse af legens betydning for børn i alle aldre – som det skabende og det udforskende. Og mange, mange andre mennesker…”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Bodil Boss Nielsen har bidraget til U’et som praksis – Kunst, kreativitet og sanselighed (2013). Bogen kommer med et bud på, hvilke kvalifikationer, processer og forudsætninger, der skal til for, at skoler og uddannelsesinstitutioner kan supplere den faglige undervisning med en kompetenceudvikling, som er baseret på praksis. En kompetenceudvikling, der forløser og udvikler elevernes potentialer og ressourcer til evner, som kan overføres som beredskab og egenskaber til at håndtere de udfordringer, eleverne møder i det superkomplekse samfund.

  Med inspiration fra medforfatterne og sin egen praksis har bogens redaktør fundet frem til de processer, metoder og betingelser, der gør det muligt for eleverne at udvikle livsduelige og kreative kompetencer i skoler og uddannelsesinstitutioner.

  Carl Otto Scharmers Teori U bruges i kompetenceudviklingen som den gennemgående kreative bevidsthedsproces. Praksisdelen fortæller om, hvordan man kan inddrage dans, musik, gastronomi, improvisation, teater, heltetræning, billedkunst, expressive arts coaching og arkitektur i processen.

  U’et som praksis viser således vejen til de usynlige kompetencer, der kan give børn og voksne et beredskab til at håndtere udfordringerne i det superkomplekse samfund, herunder:
  • At bruge flere opmærksomhedsformer
  • At rumme det komplekse og modsætningsfyldte
  • At udvikle og anvende forestillingsevnen
  • At kombinere
  • At være omstillingsparat
  • At kunne anvende sin intuition.
    
  Bogen henvender sig til lærere, skoleledere, pædagoger, politikere og andre, der er interesserede i og beskæftiger sig med børn og læringsmiljøer.

  Anmeldercitater:
  • ”Inspirerende og befriende håndgribelig. Jeg kan varmt anbefale bogen.” Christina Hostrup, Folkeskolen.dk, 24. maj 2013
  • ”Et engageret og flyvsk indspark til debatten om, hvordan vore skoler og uddannelser kunne tilføres ny vitalitet.” Hans­ Christian Uth, DBC Lektørudtalelse, uge 21, 2013.
    


Video/andetBibliografi

 • Boss Nielsen, B. (2013). Expressive arts coaching – Bodil Boss Nielsen: U-design af ledelsesværksted. I J. Rothenborg (Red.), U’et som praksis – Kunst. Kreativitet og sanselighed, s. 129-140. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Boss Nielsen, B. (2013). Kunst som rum for kompleksitet – Erfaringer fra kollegial supervision. I I. Nygaard Pedersen (Red.), Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi. Indsigt og vitalitet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.  


   

 

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

, ,
Præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere
Udkommer Torsdag 3. juni 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.