Carsten Lose

Carsten Lose

Om forfatteren

Carsten Lose er autoriseret psykolog og har siden 2001 arbejdet inden for børne- og ungeområdet. Først i Familieafdelingen i Dragsholm Kommune, hvor han stod for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i forhold til skoler, børnehaver, specialklasser, heldagsskoler og modtagerklasser. Derefter blev han ansat i PPR i Gentofte Kommune, hvor han nu er ledende psykolog.

I 2015 blev Carsten medlem af Børneneuropsykologisk Selskabs fagnævn.

Kontakt: lose@neuropsyk.net
 Det siger forfatteren om sit bidrag til Set med børns øjne – om menneskeforståelse (2009)

Baggrund for bidraget:
”Jeg varetog fra starten af mit PPR arbejde flere typer af opgaver, men særligt mit arbejde på specialskoleområdet kom til at præge min faglige udvikling. Hvor jeg tidligere havde været meget optaget af den narrative tilgang, blev børneneuropsykologien mit store interesseområde. Den tilgang gav mig en anden mulighed for at forstå verden ud fra børnenes perspektiv, eller i hvert fald at prøve på det. Særligt mit samarbejde med Anne Vibeke Fleischer, først på specialskoleområdet og siden i privat regi, fik mine øjne op for den pædagogiske anvendelse af børneneuropsykologien. Samarbejdet med Anne Vibeke fik mig desuden i gang med at afholde kurser og oplæg for psykologer, lærere, pædagoger og forældre rundt omkring i landet. Da hun skulle skrive bogen Set med børns øjne – en meget praktisk anvendelig bog om arbejdet med børns indsigt i egne og andres følelsesmæssige tilstande – var der brug for et kapitel om forskningen indenfor området. Vores mange daglige drøftelser af disse emner, gjorde det naturligt for mig at bidrage med denne del af bogen.
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Anne Vibeke Fleischer har skrevet Set med børns øjne – om menneskeforståelse (2009), hvori Carsten Lose har bidraget med kapitlet: Ny forskning om evne til at mentalisere.

  De fleste børn udvikler ”af sig selv” selvindsigt, empati og menneskeforståelse i omgangen med børn og voksne: hjemme, i børnehaven, i skolen og i fritiden. Børnene udvikler forestillinger om sig selv: ”Hvem er jeg?”, ”Hvad kan jeg?”, ”Hvilket humør er jeg i?” og ”Hvad påvirker mit humør?” Tilsvarende udvikler børn forestillinger om andre menneskers følelsesmæssige tilstande, som de efterhånden kan leve sig ind i og forstå: ”Andre mennesker bliver glade, når...” eller ”De bliver vrede, når…”.

  Men nogle børn udvikler ikke denne indsigt og forståelse på grund af udviklingsforstyrrelser som ADHD, mental retardering, autisme og beslægtede tilstande eller på grund af omsorgssvigt. Daglig træning i selvindsigt og menneskeforståelse kan hjælpe barnet til ikke at komme i situationer, hvor dets adfærd er uhensigtsmæssig, aggressiv eller destruktiv, fordi barnet ikke kan aflæse situationen eller andres følelser. Det er ikke nok kun at anvende terapi og skemalagt social træning. Uden forestillinger om egne og andres følelser kan man ikke afprøve og vælge handlemuligheder på ”den indre scene” – og så er man i sine følelsers vold. Det går ofte galt, når følelsen er vrede eller frygt.

  Bogens mange tegninger, af Claes Movin, illustrerer de situationer, hvor tingene kan gå skævt på grund af barnets manglende indlevelsesevne, og bliver dermed en støtte og et redskab i dialogen mellem voksen og barn i den daglige træning.

  Med udgangspunkt i udviklingspsykologisk teori præsenterer forfatteren metoder for og praktiske anvisninger til, hvordan de voksne i barnets dagligdag, pædagoger, forældre og lærere, kan træne selvindsigt og menneskeforståelse i hverdagen med barnet med det formål at udvikle barnets indsigt i følelsesmæssige sammenhænge – hos sig selv og andre. Altså at skabe de forestillinger i barnets hoved, der ikke kom af sig selv: deres indre billeder af sig selv, af andre mennesker og af verden.

  Anmeldercitat:
  • ”… En meget nyttig bog for de mange voksne, der hver dag ’slås’ med børn uden de nødvendig sociale kompetencer”. Per Schultz Jørgensen, Politiken.
    


Video/andetBibliografi

 • Lose, C. (2009). Ny forskning om evne til at mentalisere. I A.V. Fleischer, Set med børns øjne – om menneskeforståelse, kap. 11, s. 147-165. Virum: Dansk Psykologisk Forlag
 • Lose, C. (2010). Tolkning af WISC-IV. I David Wechsler, WISC-IV – Vejledning Del I. NCS Pearson, Inc.  

   

Bog Metoder for og praktiske anvisninger til, hvordan de voksne i barnets dagligdag - pædagoger, forældre og lærere - kan træne selvindsigt og menneskeforståelse i hverdagen med barnet

300,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

, , , ,
Et godt studieliv kommer ikke af sig selv. Det afhænger af dine valg og handlinger – og ikke mindst af det studiemiljø, du er en del af.
Udkommer Tirsdag 11. maj 2021

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.