Frans Ørsted Andersen (red.)

Frans Ørsted Andersen (red.)

Om forfatteren

Frans er uddannet cand.pæd.psyk. og cand.pæd.pæd. Han er autoriseret psykolog og skrev sin ph.d.-afhandling om komparativ klasserumsforskning med sammenligning af danske og finske skoleklasser. Frans har opbygget sin opfattende erfaring gennem mere end 30 års arbejde som henholdsvis ekstern forsker ved Katafonden, folkeskolelærer, lektor, vejleder, pædagogisk konsulent samt skolepsykolog samt gennem hans egen private psykologiske praksis og forskning i uddannelse, positiv psykologi og flow.

Frans har haft talrige arbejds- og studieophold på udenlandske universiteter, heriblandt Helsinki, Oslo, Claremont, Vasa og Tokyo, og han er en populær gæsteforelæser herhjemme og i udlandet; særligt Finland, Norge, Kroatien, USA, Japan og England. Her forelæser Frans om sin omfattende forskning inden for positiv psykologi og sine nordiske skoleforskningsprojekter. Fra 1999 og frem har Frans deltaget i det internationale forskningsprojekt Good Work project. Her er fokus på ledelse, udvikling, læring og trivsel i institutioner og virksomheder. Frans deltager sammen med kollegaen og samarbejdspartneren Hans Henrik Knoop i den danske projektgruppe. Af andre projektdeltagere kan nævnes Mihaly Csikszentmihalyi, der er skaberen af flow-teorien, og Howard Gardner, der er manden bag teorien om multiple intelligenser.

Derudover er Frans forfatter til flere artikler, bøger og medieproduktioner om psykologi, pædagogik og didaktik. I de seneste år har Frans rettet sit fokus mod positiv psykologi og flow, og han har i forlængelse af dette bl.a. oversat to af Csikszentmihalyis bøger fra engelsk til dansk.

Frans er en dansk pionér inden for positiv psykologi og flow.

Profil (DPU): http://pure.au.dk/portal/da/frans@edu.au.dk

DPU: www.dpu.dk

Kata fonden: www.katafonden.dk/

The Good Project: http://www.thegoodproject.org/

Kontakt: frans@edu.au.dk
 Det siger forfatteren om bogen Den positive psykologis metoder (2012)

Derfor skrev jeg bogen:
”Der er ikke andre værker på dansk på feltet. Vi bruger Den positive psykologis metoder som grundbog på masteruddannelsen i positiv psykologi på Aarhus Universitet.”

Mine inspirationskilder:
”Vores etablering af den meget succesrige masteruddannelse i positiv psykologi på Aarhus Universitet i 2011 inspirerede mig til at skrive bogen. Konferencen ECPP [European Conference on Positive Psychology] 2010 var også en stor inspirationskilde med de mange oplæg om positiv psykologi i forskellige kontekster.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”At der er så mange studerende, der melder sig til masteruddannelsen, og at der i det hele taget i samfundet og på universitetet er så stor interesse for alt det, jeg laver – ikke bare vedrørende positiv psykologi men også f.eks. vedrørende ”klasseledelse”, ”den finske skole” og ”Drengeakademiet”.”

Mit forbillede:
”Professor Mihaly Csikszentmihalyi fra Claremont Graduate University i Californien – fordi han har været en meget stor inspirationskilde, og fordi han under min ph.d.-uddannelse tog så venligt imod mig og blev en slags mentor for mig.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • I samarbejde med Nina Hanssen har Frans udarbejdet bogen Flow i hverdagen. Navigation mellem stress, kaos og kedsomhed (2013), hvori de giver en grundig og inspirerende indføring i tilstanden flow. Inden for positiv psykologi bruges begrebet flow til at betegne en særlig mental tilstand, hvor vi fungerer optimalt og kan udvikle vores potentialer. Flow kan forekomme i mange forskellige sammenhænge. Ofte opleves flow som magiske øjeblikke, der kan opstå i mødet med andre mennesker, på idrætsbanen, i jobsammenhæng eller gennem kulturelle oplevelser.

  Hovedbudskabet i Flow i hverdagen er, at flowbegrebet kan bruges til at få hverdagen til at fungere bedre både privat, i arbejdslivet og i uddannelsesmæssige sammenhænge.
   
 • Frans har i samarbejde med Gerd Christensen redigeret Den positive psykologis metoder. Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention (2012). Frans har desuden bidraget til kapitlerne: Introduktion til den positive psykologis metode, Den positive psykologis metoder – et bud fra Michael Eid og Flowmåling: flowteori, flowobservation og flowspørgeskema.

  Den positive psykologis metoder er den første bog på dansk, der beskæftiger sig med dette emne. Den positive psykologi er et forskningsbaseret tværdisciplinært emnefællesskab, der fra forskellige vinkler beskæftiger sig med optimal menneskelig funktion. Derfor er den positive psykologi også et metodeområde kendetegnet ved høj grad af diversitet. Feltet trækker stort set hele viften af eksisterende psykologiske metoder, samtidig med at nye metoder udvikles med stor kreativitet. Antologien giver et indblik i en række af de metoder, herunder de nyeste, som feltet benytter sig af.
   
 • I antologien Evaluering i et dialogisk perspektiv (2010) har Frans bidraget med et kapitel om Nordiske PISA-resultater i et komparativt, kvalitativt perspektiv. Antologien behandler evalueringsbegrebet både teoretisk og praktisk, og der diskuteres forskellige opfattelser af begrebet samt de konsekvenser for praksis, de forskellige opfattelser kan medføre.

  Det pointeres, at evalueringsbegrebet er et vigtigt begreb på mange niveauer og i mange sammenhænge, og her gælder det skolen, lærerne og eleverne. Her bør evaluering være en fælles opgave for skolen, dens elever og lærere, og antologien understreger, at det er vigtigt at fastholde det dialogiske perspektiv på evalueringer. Hermed bliver evaluering ikke bare en afslutning på noget, men noget som motiverer og giver konkrete råd til det videre læringsforløb. Et dialogisk perspektiv på evaluering er derfor afgørende for, at skolen på lang sigt kan opnå de resultater, den ønsker.
   


Video/andet

 • I videoen fra Danskernes Akademi, Flow i skolen, fortæller Frans om den tilstand psykologer kalder flow. Tilstanden hvor vi glemmer tid og sted, fordi vi f.eks. er dybt begravet i en bog. Flow er en tilstand af engagement, nærvær og fordybelse, og den er optimal for trivsel, læring og kreativitet. I videoen fortæller Frans om forskningen i flow-teorien, flow-zoner og flowfremmende faktorer, der alle har en meget central plads inden for den positive psykologi.
  https://vimeo.com/25400790

 • I YouTube-videoen fortæller Frans om succesoplevelser i udvikling og læring.
  https://www.youtube.com/watch?v=GnJT6Dl3wNk

 • I YouTube-videoen Hvad er cooperative learning (CL), giver Frans konkrete vejledninger til, hvordan man kan bruge CL i ens undervisning.
  https://www.youtube.com/watch?v=62L9pD0L0lo

 • Frans og kollegaen Hans Henrik Knoop har i samarbejde med Institut for Uddannelse og Pædagogik lavet filmen Flow til DPU’s web-tv. I filmen fortæller de om de psykologiske mekanismer, som træder i kraft, når vi er i flow, hvad man selv kan gøre for at komme i flow, hvordan man kan bruge flow i undervisning, og hvilke farer der er ved begrebet. Vi er også på besøg på Erritsø Centralskole, hvor lærer Thomas Rose bruger sin viden om flow i den daglige undervisning.
  http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/flowogpositivpsykologi/omflow/

 • Interesserede kan desuden hente følgende pdf fra en af Frans’ forelæsninger Introduktion til Flow her:
  http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/viden/temaeraaa/flowogpositivpsykologi/omflow/Flow_2011_Frans_Oersted_Andersen.pdf
   


Bibliografi

 • Andersen, F.Ø. (1984). Paraplymappen. Fredensborg: Forlaget Studie og Erhverv.
 • Andersen, F.Ø. (1986). EDB-ABC. Fredensborg: Forlaget Studie og Erhverv.
 • Andersen, F.Ø. (1990). Lege til idrætstimen. Odense: Amtscentralernes Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (1998). Fremmedsprog og projektopgaven. I Sproglæreren, vol. 1998, nr. 4.
 • Andersen, F.Ø. (1999). Neurale netværk og dysleksi. I Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, vol. 1999, nr. 1.
 • Andersen, F.Ø. (2002). Flow – læring med optimal motivation. I Skolen i morgen, november.
 • Andersen, F.Ø. (2002). Flow og pædagogik: Læring med optimal motivation – flowteorien i pædagogisk praksis. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2003). Findes succesen i detaljen? I Skolen i morgen, vol. 7, nr. 1.
 • Andersen, F.Ø. (2004). Flow-teorien – baggrund og anvendelse. I Kognition og Pædagogik, vol. 52, nr. 14.
 • Andersen, F.Ø (2004). Mihaly Csikszentmihalyi – flow-teoriens skaber: En forsker – og en teori – med gennemslagskraft. I Nyhedsbrev – læringsstile, nr. 1.
 • Andersen, F.Ø. (2004). Optimal Learning Environments – at Danish Primary Schools. I www.legolearning.net. LEGO Learning Institute.
 • Andersen, F.Ø. (2004). Optimale læringsmiljøer – på danske folkeskoler. I Nyhedsbrev – læringsstile, vol. 2004, nr. 1.
 • Andersen, F.Ø. (2005). Flow-teorien: Baggrund og anvendelse. I Knoop, H.H. & Lyhne, J. (Red.), Et nyt læringslandskab. Flow, intelligens og det gode læringsmiljø, 153-164. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2005). Findes den finske PISA-succes i detaljen? I Pædagogisk Orientering, nr. 3.
 • Andersen, F.Ø. (2005). Folkeskolen skal sætte dagsordenen. I Nyheder fra uvm.dk, vol. 2005, nr. 27.
 • Andersen, F.Ø. (2005). Forord. I Csikszentmihalyi, M. (Andersen, F.Ø. oversat), Flow og engagement i hverdagen. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2005). Flow og de praktisk-musiske fag. I Håndarbejde i skolen, vol. 40, nr. 2.
 • Andersen, F.Ø. (2005). Kids on Campus – an Optimal Japanese Learning Enviroment. I www.legolearning.net.  http://education-archive.rec.ri.cmu.edu/roboticscurriculum/research/Kids%20on%20Campus.pdf
 • Andersen, F.Ø. (2005). Vi lærer bedst, når trivsel og udfordring går hånd i hånd. I Madsen, M.C. (Red.), Litteraturen – lokomotivet i læreprocessen. København: Biblioteksstyrelsen.
 • Andersen, F.Ø. (2006). Findes den finske PISA-succes i detaljen? I Specialpædagogik, marts.
 • Andersen, F.Ø. (2006). Flow og fordybelse – virkelystens og det gode livs psykologi. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2006). Normal- og specialpædagogik i Finland: Findes den finske PISA-succes i detaljen? I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 43, nr. 2.
 • Andersen, F.Ø. (2007). Elevens forudsætninger og lærerens differentiering af undervisningen. I Brodersen, P. (Red.), Effektiv undervisning: Didaktiske nærbilleder af klasserummet, s. 149-168. København: Gyldendals Lærerbibliotek.
 • Andersen, F.Ø. (2007). Forord. I Csikszentmihalyi, M. (Andersen, F.Ø. oversat), Selvets udvikling. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2007). Felst velgengni Finna i Pisa-rannsóknum i smáu atrithunum? Almenn kennsla og sérkennsla i Finnlandi. I Glæthur, vol. 17, nr. 1.
 • Andersen, F.Ø. (2007). Hej, skal vi lege? Leg udvikler dit barn. I Mama, nr. 10.
 • Andersen, F.Ø. (2007). International Trends in Primary School Education: An overview based on case studies in Finland, Denmark and Japan. I www.legolearning.nethttp://education-archive.rec.ri.cmu.edu/roboticscurriculum/research/International%20Trends.pdf
 • Andersen, F.Ø. (2008). Dansk folkeskole og den sociale arv. I Poulsen, J.A., Skovmand, K. & Wex, A.B. (Red.), Prøveoplæg: til kulturfagene. København: Gyldendal.
 • Andersen, F.Ø. (2008). Explaining Danish and Finnish Students' PISA-score differences. I Ingrid Brdar (Red.), 4th European Conference on Positive Psychology: Book of Abstracts. Rijeka: University of Rijeka.
 • Andersen, F.Ø. (2008). Kreativitet og læring: En introduktion. I Kognition & Pædagogik, vol. 18, nr. 69.
 • Andersen, F.Ø. (2008). Succes i PISA: Den finske model gavner især de svage elever. Hvad er det, de gør? I Social Politik, nr. 4.
 • Andersen, F.Ø. (2009). Danske og finske PISA-resultater i et komparativt, kvalitativt perspektiv – med en specialpædagogisk vinkel. I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 46, nr. 4.
 • Andersen, F.Ø. (2009). Danske og finske læringsmiljøer. Tydelighed. Opmærksomhed og engagement i folkeskolens hverdag: de dansk og finske PISA-resultater i et komparativt, kvalitativt perspektiv. Ph.d.-afhandling. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2009). En assistent til læreren. I Fyens Stiftstidende, 23. oktober.
 • Andersen, F.Ø. (2009). Finsk folkeskole: Hvad kan vi lære? Filmkompagniet.
 • Andersen, F.Ø. (2009). Finsk folkeskole: Og dansk til sammenligning. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
 • Andersen, F.Ø. (2009). Nordiske PISA-resultater i et komparativt, kvalitativt perspektiv. I Frost, J. (Red.), Evaluering i et dialogisk perspektiv, kap. 6. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (Red.) (2009). Teenageliv og læring. Særnummer af Kognition & Pædagogik, nr. 73. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2010). Danish and Finnish PISA results in a comparative qualitative perspective. I Educational Assessment, Evaluation and Accountability, vol. 25, nr. 4.
 • Andersen, F.Ø. (2010). Folkeskolen kan lære af Finland. I Kristeligt Dagblad, 4. september.
 • Andersen, F.Ø. (2010). Flow og fordybelse. I Kvan, vol. 1, nr. 1.
 • Andersen, F.Ø. (2010). Gør drengene og naturfag til skolens vindere. I Berlingske Tidende, 11. marts.
 • Andersen, F.Ø. (2010). Kunsten at være. I Fyens Stiftstidende, 27. marts.
 • Andersen, F.Ø. (2010). Mange måder at lære på – at udvikle og udforske nye former for skolepraksis. I Specialpædagogik, vol. 30, nr. 4.
 • Andersen, F.Ø. (2010). Nordiske PISA-resultater i et komparativt, kvalitativt perspektiv. I Frost, J. (Red.), Evaluering i et dialogisk perspektiv, kap. 6. Virum: Dansk psykologisk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2010). Skoleplaner på vildspor: modellen med børneskoler og ungeskoler er forældet. I Fyens Stiftstidende, 28. oktober.
 • Andersen, F.Ø. (2010). Verdens bedste folkeskole: finsk og dansk læringsmiljø. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Anmeldelse: Paideia – tidsskrift for professionel pædagogisk praksis. I Skolen i morgen, vol. 15, nr. 1.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Dansk specialpædagogik i et komparativt perspektiv. I Christiansen, J., Mårtensson, B.D. & Torben, P., Specialpædagogik: en grundbog, kap. 7. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Den finske folkeskole er med PISA 2009 fortsat blandt verdens bedste: Hvad er det, der virker? I Politik, vol. 14, nr. 2.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Forsker: Undervisningsassistenter er en nødvendighed. I Månedsmagasinet Skolen, maj.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Flow i skolen. I Fleksibel Læring, 10. årg., nr. 5.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Introduktion til pædagogiske trends. I Kognition & Pædagogik, vol. 21, nr. 79.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Positiv psykologi i skolen. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Pædagogisk relationsarbejde baseret på ICDP-programmet. I Kognition & pædagogik, vol. 21, nr. 79.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Skoleplaner på vildspor. I Københavns Kommuneskole, vol. 104, nr. 5.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Sådan gør de i Finland. I Skolebestyrelsen, nr. 1.
 • Andersen, F.Ø. (2011). Undervisning med brug af struktureret gruppearbejde: Inspireret af Cooperative Learning på Petersmindeskolen i Vejle. I Kognition & Pædagogik, vol. 21, nr. 79.
 • Andersen, F.Ø. (2013). Flytmåling: Flytteori, flytobservasjon og flytspørreskema. I Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (Red.) (2013). Den positive psykologiens metoder: Forskning, kartleggning, testning, utviklingarbeid og intervensjon, kap. 2. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2013). Lær af Trondheim. I Fyens Stiftstidende, 1. juni.
 • Andersen, F.Ø. (2013). Skole i verdensklasse. I Fyens Stiftstidende, 4. februar.
 • Andersen, F.Ø. (2014). Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet. I Berlingske Tidende, 7. marts.
 • Andersen, F.Ø. (2014). Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet: Drengeakademiet – et nyt tiltag for marginaliserede drenge i 14-16 års alderen. I Ungdomsskolen, nr. 6.
 • Andersen, F.Ø. (2014). Klasseledelse på finsk. I Krejsler, J.B. & Moos, L. (Red.), Klasseledelsens dilemmaer – Fortsatte magtkampe i praksis, pædagogik og politik. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Andersen, F.Ø. (2015). Flow i ledelse – det er god forretning. I Csikszentmihalyi, M. (Madsen, C. (Red.)), God forretning: Ledelse, flow og skabelse af mening. Århus: Kliim.
 • Andersen, F.Ø. (2015). Forny optagelserne. I Fyens Stiftstidende, 18. februar.
 • Andersen, F.Ø. & Andresen, M.W. (1996). Undervisningsdifferentiering i indskolingen: former, farver og figurer. I Lau, J. (Red.), Undervisningsdifferentiering i indskolingen. København: Malling Beck.
 • Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (Red.) (2012). Den positive psykologis metoder: Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (2012). Introduktion til den positive psykologis metode. I Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (Red.) (2012). Den positive psykologis metoder: Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention, forord. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (Red.) (2013). Den positive psykologiens metoder: Forskning, kartleggning, testning, utviklingarbeid og intervensjon. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (2013). Introduksjon til den positive psykologiens metoder. I Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (Red.) (2013). Den positive psykologiens metoder: Forskning, kartleggning, testning, utviklingarbeid og intervensjon, forord. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Egelund, N. (2013). Fagligt dygtige lærere = bedre elever. I Berlingske Tidende, 22. december.
 • Andersen, F.Ø. & Egelund, N. (2014). Dygtige lærere er en forudsætning for folkeskolens resultater: Og det står ikke godt til med nogen af delene. I Paideis: Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, nr. 7.
 • Andersen, F.Ø. & Hanssen, N. (2012). Flow i hverdagen – navigasjon mellem kaos og kjedsomhet. Bergen: Fakbokforlaget.
 • Andersen, F.Ø. & Hanssen, N. (2014). Flow i hverdagen – navigation mellem kaos og kedsomhed. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Højfeldt, G. (2011). Den finske uddannelsessucces starter på grøn stue. I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 48. årg., nr. 4.
 • Andersen, F.Ø. & Højfeldt, G. (2011). Kooperativ læring i didaktisk praksis – positive resultater og videre anbefalinger fra Petersmindeskolen i Vejle. I Fleksibel Læring, 11. årg., nr. 1.
 • Andersen, F.Ø. & Højfeldt, G. (2011). Undervisningsassistent – hvorfor, hvordan, hvornår og hvem? København: Hans Reitzels Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Kragh-Müller, G. (2010). Gode læringsmiljøer for børn og skolepraksis der fremmer læring: En diskussion af relevante undersøgelser. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Kristensen, R. (2004). Flow, opmærksomhed og reaktioner: En Håndsrækning til normal- og specialpædagogikken. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Lavendt, E. (2013). Positiv psykologi – en ny stor fortælling. I Aarhus Stiftstidende, 1. september.
 • Andersen, F.Ø. & Nissen, P. (2014). Drengeakademiet: Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Rasch-Christensen, A. (2010). Radiatorlærerne løfter niveauet. I Politiken, 13. december.
 • Andersen, F.Ø. & Rasch-Christensen, A. (2011). Undervisningsassistenter er vejen frem for folkeskolen. I Asterisk, nr. 60.
 • Andersen, F.Ø. & Tidmand, L. (2014). Hvordan børn lærer sig nye handlemuligheder og kompetencer: En undersøgelse af indsatser i folkeskolen baseret på positiv psykologi. I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 51, nr. 2.
 • Andersen, F.Ø. & Vogel, J. (2010). Den positive psykologis videnskabsteori og metode. I Kognition & Pædagogik, vol. 20, nr. 78.
 • Andersen, F.Ø. & Vogel, J. (2012) Den positive psykologis metoder – et bud fra Michael Eid. I Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (Red.) (2012). Den positive psykologis metoder: Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention, kap. 1. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Vogel, J. (2013) Den positive psykologiens metoder – en hilsen fra Michael Eid. I Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (Red.) (2013). Den positive psykologiens metoder: Forskning, kartleggning, testning, utviklingarbeid og intervensjon, kap. 1. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Aaltonen, K. (2007). Dansk folkeskole og social arv. I Dagbladet Information, 7. november.
 • Andersen, F.Ø. & Aaltonen, K. (2007). Finsk pædagogik: Finsk folkeskole. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Andersen, F.Ø. & Aaltonen, K. (2008). Finske lærere er gladere end deres danske kollegaer. I Asterisk, nr. 43.
 • Andersen, F.Ø. & Aaltonen, K. (2012). Introduktion til en ny nordisk skole. I Kognition & Pædagogik, vol. 22, nr. 85.
 • Andersen, F.Ø. & Aaltonen, K. (2012). Redaktionelt forord. I Økonomi og Politik, vol. 85, nr. 2.
 • Andersen, F.Ø. & Aaltonen, K. (2013). Vend blikket mod nord. I Information, 1. februar.
 • Andersen, F.Ø., Hvitved, L. & Kragh-Müller, G. (2010). Gode læringsmiljøer for børn. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Andersen, F.Ø., Hvitved, L. & Kragh-Müller, G. (2012). Goda lärmiljöer för barn. Lund: Studentlitteratur.
 • Andersen, F.Ø., Højfedlt, G. & Nordvik, S. (2010). Daginstitutionspraksis i verdens bedste uddannelsesland. En finsk afstikker i ”LUDVI”-projektet. http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/omdpu/institutforlaering/forskningsprojekter/ludvi/forskning_projekter_laering-og-udvikling-i-daginstitutioner_20100921092638_dagtilbud_i_finland.pdf
 • Andersen, F.Ø., Højfeldt, G. & Nordvik, S. (2011). Sprogproblemer og negativ social arv kan brydes med tidlig indsats: en finsk ghettobørnehave viser hvordan. I Specialpædagogik, vol. 31, nr. 3.
 • Andersen, F.Ø., Højfeldt, G. & Østergaard, K. (2010). Mange måder at lære på – at udvikle og udforske nye former for skolepraksis. I Månedsmagasinet Skolen, nr. 29.
 • Andersen, F.Ø., Lemire, S. & Nissen, P. (2014). Giving students a voice: a preliminary study of the validity of an ultra brief outcome measure for students: The Learning Rating Scale LRS. I Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies, vol. 17, nr. 2, 2.
 • Andersen, F.Ø., Andresen, Horrigmo, A.M.J., Neset, T. & Rasmussen, J. (2012). Videreutdanning i Norden: en komparativ analyse av strategier for videreutdanning av lærere. Kristiansand: Oxford Research Norge.
 • Andersen, F.Ø., Chemi, T., Knoop, H.H. (Red.) & Linstad, A.K. (2011). Mange måder at lære på. Vejle: Vejle Kommune.
 • Andersen, F.Ø., Egelund, N., Nissen, P., Nordahl, T. & Rasmussen J. (2010). Undervisningsdifferentiering – status og perspektiver. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Andersen, F.Ø, Højfeldt, G., Piironen, T. & Rasch-Christiansen, A. (2012). Et nordisk komparativt perspektiv på resultater fra den danske forsøgsordning med undervisningsassistenter i grundskolen. I Kognition & Pædagogik, vol. 22, nr. 85.
 • Andersen, F.Ø, Højfeldt, G., Piironen, T. & Rasch-Christiansen, A. (2012). Supplerende personale i grundskolen: Har lærerne brug for assistenter? I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 49, nr. 4.
 • Andersen, F.Ø., Højfeldt, G., Jensen, A.H., Qvortrup, L. & Wahlgren, B. (2012). Perspektiver på Cooperative Learning: At samarbejde om læring. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
 • Andersen, F.Ø., Andresen, B.B., Klewe, L., Neset, T. & Topland, B. (2011). Utbytte av videreutdanning: deltakerundersøkelsen 2011: utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Kristiansan: Oxford Research Norge.

 

 

 

Tidsskrift Kognition & Pædagogik nr. 116 - nr. 2, 30. årgang - september 2020. Tema: NY FGU OG ERHVERVSUDDANNELSE

150,00 kr. m/moms

Tidsskrift Visionært og inspirerende pædagogisk-psykologisk tidsskrift. Læs mere om redaktionen bag tidsskriftet KOGNITION & PÆDAGOGIK, udgivelsesplan for 2019 og abonnementspriser mv. her.

475,00 kr. m/moms
Kontakt forlaget for køb

Tidsskrift Kognition & Pædagogik nr. 101 - nr. 3, 26. årgang - september 2016. JUBILÆUMSNUMMER.

140,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

, ,
Præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere
Udkommer Torsdag 3. juni 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.