Hans Henrik Knoop

Hans Henrik Knoop

Om forfatteren

Hans Henrik er psykolog og lektor ved Aarhus Universitet samt Extraordinary Professor ved North-West University i Sydafrika. Han forsker primært i positiv psykologi med fokus på læring, kreativitet og trivsel i pædagogik og arbejdsliv, og han har i samarbejde med kolleger etableret Danmarks første internationalt akkrediterede masteruddannelse i positiv psykologi med over 300 studerende. Hans Henrik har udført forskningsbaseret konsulentarbejde for et stort antal institutioner og kommuner i Danmark, og internationalt har han været involveret i flere store EU-finansierede udviklingsprojekter.

Gennem mange år har Hans Henrik samarbejdet med kolleger ved Harvard University, Stanford University og Claremont Graduate University i GoodWork Project, og som forsker har han deltaget i udviklingsprojekter for blandt andet LEGO, Danfoss Universe, SIS Akademi og Royal Greenland Academy. Hans Henrik har bidraget til DR2’s programmer om talentudvikling i skolen, og han var faglig ansvarlig for TV2’s dokumentarserier Plan B og SKOLEN – verdensklasse på 100 dage. På baggrund af sin akademiske ekspertise har Hans Henrik deltaget i ministerielt udvalgsarbejde vedrørende alsidig personlig udvikling, pædagogisk brug af IT i folkeskolen, pædagogiske læreplaner, talentudvikling og trivsel samt regeringens skolestartsudvalg og Evalueringsinstituttets projekt vedrørende læringsmiljøer i folkeskolen.

Hans Henrik har publiceret talrige bøger, over 160 artikler og bidrager løbende med reviews for psykologiske og uddannelsesvidenskabelige tidsskrifter. Han var medredaktør af tidsskriftet Kognition & Pædagogik for Dansk Psykologisk Forlag 2003-2014. Derudover er Hans Henrik en meget efterspurgt foredragsholder både herhjemme og i udlandet, og han har præsenteret sit arbejde gennem mere end 1000 inviterede foredrag.

Desuden er Hans Henrik medlem af bestyrelsen i International Positive Psychology Association siden 2007 og var præsident for European Network for Positive Psychology fra 2010-2014. Fra 2007-2010 var han forskningsdirektør i Universe Research Lab og i samarbejde med kolleger ved Aarhus Universitet var han i 2010 vært for 5th European Conference on Positive Psychology i København.
 

Profil (DPU): http://pure.au.dk/portal/da/knoop@edu.au.dk

Twitter: https://twitter.com/hanshenrikknoop

Facebook: https://da-dk.facebook.com/hans.h.knoop

Kontakt: knoop@edu.au.dk 
 Det siger forfatteren om Positiv psykologi – positiv pædagogik (2007) 

Derfor skrev jeg bogen:
”Antologien rummer bidrag af en hel række af de vigtigste tænkere på det pædagogisk-psykologisk område, og vi vurderede, at det var vigtigt at få disse originalbidrag formidlet til en bred læserkreds, fordi positiv psykologi ofte formidles via sekundære kilder og selvhjælpslitteratur, som ikke altid er ordentligt videnskabeligt funderet. Etableringen af positiv psykologi som underdisciplin i psykologien har især været motiveret af ønsket om at sætte skarpere videnskabeligt fokus på de aspekter af tilværelsen, der gør den værd at opleve - og at skabe en solid kobling mellem denne videnskab og anvendelsen af den. Antologien har vist sig at være et vigtigt bidrag til denne udvikling, og den indgår bl.a. som en del af grundlitteraturen på Aarhus Universitets master i positiv psykologi.”

Mine inspirationskilder:
”Siden jeg påbegyndte mit samarbejde med professorerne Howard Gardner, Harvard University, Mihaly Csikszentmihalyi, Claremont Graduate University og William Damon, Stanford University i The GoodWork Project i midten af 90’erne, har jeg været optaget af, hvordan livskvalitet (trivsel), kvalitet i arbejdet (faglighed og umage) og kvalitet i mellemmenneskelige forhold (kommunikation, kultur og sociale strukturer) kan forstås og fremmes. Denne antologi rummer efter min vurdering nogle meget vigtige bidrag i den forbindelse, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik lov til at redigere den sammen med min kollega Jørgen Lyhne.”

Det er jeg særlig stolt over:
”At det er lykkedes at få bidrag fra så mange fremragende forskere. Mig bekendt er det fx første gang Nobelpristageren Daniel Kahneman præsenterer sin teori om de to kognitive systemer på dansk. Det samme gælder Barbara Fredricksons teori om positive emotioners betydning for os. Og de glimrende oversigtsartikler af Ruut Veenhoven, Barry Schwartz, Daniel Gilbert, Timothy Wilson og Martin Führ ligesom Csikszentmihalyi er med til både at indlede og afrunde sammen med henholdsvis Martin Seligman og undertegnede.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”At jeg som forsker har mulighed for at fordybe mig i meget svære problemstillinger og i processen forsøge at blive klog nok til at gøre noget hensigtsmæssigt ved dem. Især de åbenlyse begrænsninger i menneskelig kommunikation, den stadige risiko for at de bedste ting i livet slår over i deres modsætning, og at maskinerne er godt i gang med at gøre mennesker overflødige som arbejdskraft, optager mig.”

Mine forbilleder:
”Der er mange, mange mennesker, som har inspireret mig gennem tiden, og jeg vil nødigt fremhæve nogle frem for andre. Ja, jeg tror faktisk, der ligger en meget stor social kvalitet gemt i svaret på, hvordan hvert eneste møde mellem mennesker kan betragtes som forbilledligt på selv allermindste vis.”  
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Hans Henrik har i samarbejde med Jørgen Lyhne redigeret antologien Et nyt læringslandskab – Flow, Intelligens og det gode læringsmiljø (2005) (udgået fra forlaget)
   
 • Hans Henrik har i samarbejde med Liv Lassen og Lena Boström redigeret Læring og læringsstile – om unikke og fælles veje i pædagogikken (2007).  Han har skrevet forordet i samarbejde med de to andre redaktører, og har desuden bidraget med kapitlet At læse verden og skrive verdens historie.

  Overalt i den vestlige verden anvendes begrebet læringsstile i alle slags lærende organisationer: fra skoler til universiteter og erhvervsvirksomheder. Betydningen af begrebet varierer, og der teoretiseres ofte over det, men det underbygges ikke altid praktisk. Det har ofte været oplagt at sammenfatte de betydeligste bidrag fra den 11. internationale konference i Learning Style Information Network (ELSIN), juni 2006, som tematiserede en åben, bredt baseret og rummelig forskning i læringsstile.

  I antologien defineres begrebet læringsstile bredt som måder at tilegne sig kompetencer på, og en persons foretrukne læringsstil i en given situation angiver den mest effektive og nydelsesfulde måde. De udvalgte artikler, der alle er skrevet af anerkendte forskere og praktikere, som arbejder med læringsstile og livslang læring, bidrager med viden om blandt andet flow, læringsstiles fænomenologi, matematik- og læsevanskeligheder, kortlægning af muligheder samt metoder til at tilrettelægge undervisning og arbejde.

  Henvender sig til såvel pædagogiske praktikere og teoretikere som ledere, konsulenter, politikere og alle andre, der er optaget af at give børn og unge de vilkår for læring, de fortjener, og som samfundet allerede på ganske kort sigt er afhængig af.
   
 • Bogen Positiv psykologi – positiv pædagogik fra 2007 har Hans Henrik redigeret i samarbejde med Jørgen Lyhne.

  Positiv psykologi sætter fokus på glæde, trivsel, lykke og det gode liv. Her præsenteres den positive psykologis bagvedliggende teori og de deraf følgende pædagogiske implikationer i forhold til optimale læringsmiljøer, ledelse, undervisning, læring og arbejdsliv.

  Bogen går tæt på psykologiens og pædagogikkens skifte fra fokus på patologi og helbredelse til en øget opmærksomhed på, hvordan normalfungerende mennesker har det, og hvilke udviklingspotentialer der findes her.

  I pædagogikken har vi i et halvt århundrede været optaget af at forstå intellektets og tænkningens betydning for læring. Nu er turen kommet til at sætte fokus på betydningen af den emotionelle og sociale intelligens. Den nyeste psykologiske og pædagogiske forskning har vist, at det kan betale sig at intensivere brugen af anerkendelse, engagement og tilpas faglig udfordring i såvel skolerne som på arbejdspladserne. I positiv pædagogik rettes fokus mod kunsten at skabe optimale læringsmiljøer, hvor pædagogikkens små mirakler udfolder sig i nærværende og anerkendende læringsrelationer.

  Hans Henrik har forfattet eller medforfattet følgende kapitler: Forord, Om menneskevenlige lærings- og arbejdsmiljøer, Aspekter af kreativ læring, Kompleksitet – voksende orden ingen helt forstår og Kompleksitet – universalt ideal og global trussel
   


VideoBibliografi

Tidsskrift Kognition & Pædagogik nr. 101 - nr. 3, 26. årgang - september 2016. JUBILÆUMSNUMMER.

140,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

, ,
Præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere
Udkommer Torsdag 3. juni 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.