Jørgen Lyhne (red.)

Jørgen Lyhne (red.)

Om forfatteren

Jørgen er uddannet psykolog og lektor i psykologi og specialpædagogik ved VIA University College samt ekstern lektor på Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Jørgens primære undervisningsområder er Neuropsykologi og neuropædagogik, Positiv psykologi og Positiv pædagogik, Læreprocessens psykologi, Flow og meningsfuldhed, Social, emotionel og eksistentiel intelligens samt Musikkens psykologi og pædagogik.

Jørgen har desuden studeret på Musikvidenskabeligt Institut (Aarhus Universitet) og Det Jyske Musikkonservatorium. Dette ses i hans forståelse af læring og undervisning som en kunstart, hvor kunsten er at skabe intensitet, flow og meningsfuldhed i læringssamværet.

Gennem sin karriere har Jørgen været optaget af at inspirere samt skabe læring og gode læringsmiljøer. For det er, ifølge Jørgen, her, at der kan opstå små og store pædagogiske mirakler. De magiske øjeblikke, hvor alle bliver ført med af inspiration og trang til nye udfordringer.

Jørgens største faglige interesse er at medvirke til at udvikle og formidle den nyeste viden om pædagogik, læring og psykologi. Derfor har Jørgen blandt andet været ansvarshavende redaktør på Dansk Psykologisk Forlags tidsskrift Kognition & Pædagogik siden 2003. Tidsskriftet sætter fokus på kunsten at skabe optimale læringsmiljøer og præsenterer den nyeste viden indenfor emner som: Læring og kreativitet, Hjerne, psyke og eksistens, Intelligens og kompetenceudvikling, Generel pædagogik og specialpædagogik og Videnskabelige, moralske og æstetiske læreprocesser.
 

Profil (VIA University College): www.ucviden.dk/portal-via/da/persons/joergen-lyhne

LinkedIn: linkedin.com/pub/jørgen-lyhne

Kontakt: jlyn@via.dk
 Det siger forfatteren om Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0-6 år (2012) og Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (2014)

Derfor skrev jeg bogen:
”Anna Marie Langhoff Nielsen og jeg skrev de to bøger Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse (DPU) af den simple årsag, at de kan medvirke til at styrke kvaliteten i den pædagogiske indsats overfor børn, unge og voksne med særlige behov.”

Mine inspirationskilder:
"Alle de kompetente og entusiastiske pædagoger og psykologer, der medvirker til at styrke livsdueligheden, skabe trivsel, udvikling og læring i hverdagen for alle børn, unge og voksne med særlige behov.”

Det er jeg særlig stolt over:
”At materialet (DPU) er blevet modtaget så godt i de professionelle miljøer.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det er en stor glæde for mig at skabe inspiration for andre. Jeg håber, at det lykkes.”

Mine forbilleder:
”Jeg har mange forbilleder. Her vil jeg blot nævne tre af de mest fantastiske inspirationskilder: En fantastisk musiker og pædagog: Min guitarlærer fra Det Jyske Musikkonservatorium Erling Møldrup. To fantastiske formidlere: Min tidligere kollega fra Danmarks Lærerhøjskole Dr. Pæd. Steen Larsen og min tidligere kollega fra Det Jyske Musikkonservatorium musikteoretikeren Orla Vinther.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Jørgen har i samarbejde med Hans Henrik Knoop redigeret antologien Et nyt læringslandskab – Flow, Intelligens og det gode læringsmiljø (2005) (trykt i tre oplag, nu udsolgt fra forlaget).
   
 • I samarbejde med Hans Henrik Knoop har Jørgen redigeret og bidraget til antologien Positiv psykologi – Positiv pædagogik (2008). Positiv psykologi sætter fokus på glæde, trivsel, lykke og det gode liv, og i antologien præsenteres den positive psykologis bagvedliggende teori og de deraf følgende pædagogiske implikationer i forhold til optimale læringsmiljøer, ledelse, undervisning, læring og arbejdsliv.

  Bidragsyderne går tæt på psykologiens og pædagogikkens skifte fra fokus på patologi og helbredelse til en øget opmærksomhed på, hvordan normalfungerende mennesker har det, og hvilke udviklingspotentialer, der findes her.

  Ifølge forfatterne har pædagogikken i et halvt århundrede været optaget af at forstå intellektets og tænkningens betydning for læring. Nu er turen kommet til at sætte fokus på betydningen af den emotionelle og sociale intelligens. Den nyeste psykologiske og pædagogiske forskning har vist, at det kan betale sig at intensivere brugen af anerkendelse, engagement og tilpas faglig udfordring i såvel skolerne som på arbejdspladserne. I positiv pædagogik rettes fokus mod kunsten at skabe optimale læringsmiljøer, hvor pædagogikkens små mirakler udfolder sig i nærværende og anerkendende læringsrelationer.

  Jørgen har medforfattet Forord: Positiv psykologi i en pædagogisk verden.
   
 • Jørgen har i samarbejde med Anna Marie Langhoff skrevet Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0-6 år (2012) (herefter: DPU). I DPU præsenterer forfatterne et enkelt og præcist redskab til belysning af barnets kompetencer og udviklingspotentialer. DPU har været igennem en landsdækkende afprøvning på 28 institutioner, og afprøvningen er både foretaget med børn i normalområdet samt med børn med særlige behov.
   
 • I efterfølgeren, Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (2014), videreudvikler Jørgen og Anna Marie Langhoff DPU til voksne. Materialet er et enkelt og præcist redskab til belysning af borgerens kompetencer og læringspotentialer. Det er udviklet til brug i det social- og neuropædagogiske miljø og tilpasset arbejdet på bo- og dagtilbud.
   
 • Til begge udgivelser af DPU hører et Online scoringsprogram, som genererer en samlet udviklingsrapport bestående af: spørgeskemaer, udviklingsprofil og kvalitativ udviklingsbeskrivelse.
   


Bibliografi

 • Lyhne, J. (1988). Tetraplegiundersøgelse: et pilotprojekt som forberedelse til en undersøgelse af tetraplegibehandlingen i Danmark. Aarhus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
 • Lyhne, J. (1991). Rapport over et studiekredsforløb om musikpædagogik. Århus: Det Jyske Musikkonservatorium.
 • Lyhne, J. m.fl. (1992). Hvordan gik det? En interviewundersøgelse af traumatisk tetraplegi. Aarhus: Aarhus Kommunehospital.
 • Lyhne, J. (2002). Kommunen i børnehøjde. I Hansen, L. (Red.), Børnekonventionen i Danmark. København: Børnerådet.
 • Lyhne, J. (2003). Børnenes by – for byens børn: Om Århus Kommunes Børne- og Ungeråd. I Kognition & Pædagogik, vol. 13, nr. 50, s. 27-32.
 • Lyhne, J. (2003). Læringens fundament: om rundkredsens pædagogik. I Kognition & Pædagogik, vol. 13, nr. 50, s. 6-9.
 • Lyhne, J. (2004). Det forsømte forår: en musikalsk metafor om opgaveskrivning og flow. I Kognition & Pædagogik, vol. 14, nr. 52, s. 8-13.
 • Lyhne, J. (2004). Kollektivt flow: Et interview med musikeren Peter Bastian. I Kognition & Pædagogik, vol. 14, nr. 52, s. 42-57.
 • Lyhne, J. (2004). Pausen: et musikalsk essay om stilhed. I Kognition & Pædagogik, vol. 14, nr. 54, s. 34-41.
 • Lyhne, J. (2005). Kunsten at skabe optimale læringsmiljøer. I Kognition & Pædagogik, vol. 15, nr. 55, s. 4-7.
 • Lyhne, J. & Rasmussen, K. (2005). Læreplaner. I Kognition & Pædagogik, vol. 15, nr. 55, s. 54-64.
 • Lyhne, J. (2007). Emotion og læring. I Kognition & Pædagogik, nr. 66.
 • Lyhne, J. (2007). Forord. I Lynge, B., Anerkendende pædagogik. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lyhne, J. (2007). Forord. I Sigmundsson, H. & Haga, M., Udvikling af færdigheder hos børn. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lyhne, J. (2007). Socialitet og læring. I Kognition & Pædagogik, nr. 65.
 • Lyhne, J. (2008). Grænser for refleksion: et musikalsk essay. I KvaN, Temanummer om refleksion, årg. 28, nr. 81, s. 98-110.
 • Lyhne, J. (2008). Janushovedeffekten: en musikalsk metafor. I Tidsskriftet Liv i skolen, årg. 10, nr. 2, s. 64-66.
 • Lyhne, J. (2008). Læringsøjeblikkets magi: om kunsten at skabe positive udviklings- og læringsmiljøer. I Tidsskriftet Liv i skolen, Temanummer om sundhed, årg. 10, nr. 1, s. 42-45.
 • Lyhne, J. (Red.) (2008). Temanummer om Musikalitet og læring. Kognition & Pædagogik, 70. Virum: Dansk psykologisk forlag.
 • Lyhne, J. (2009). Kreativitet og flow i teamet: om musikalitet i samarbejde og i livet. I Tidsskriftet Liv i skolen, Temanummer: Selvstyrende team i skolen, årg. 11, nr. 1, s. 38-43.
 • Lyhne, J. (Red.) (2009). Temanummer om Hjerne, bevidsthed og undervisning. Kognition & Pædagogik, 72. Virum: Dansk psykologisk forlag.
 • Lyhne, J. (2010). Kreativitet, bevidsthed og meditation: en samtale med musikeren Peter Bastian. I Kognition & Pædagogik, nr. 77, s. 68-82.
 • Lyhne, J. (2010). Mindfulness: den tredje bølge? I Kognition & Pædagogik, nr. 77, s. 2-5.
 • Lyhne, J. (Red.) (2010). Temanummer om Mindfulness. Kognition & Pædagogik, 77. Virum: Dansk psykologisk forlag.
 • Lyhne, J. (2011). Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling. I Kognition & Pædagogik, nr. 80, s. 52-58.
 • Lyhne, J. (Red.) (2011). Temanummer om Evolution kognition og læring. I Kognition & Pædagogik, 80. Virum: Dansk psykologisk forlag.
 • Lyhne, J. (2012). At fange den langsomme rytme. I Kognition og Pædagogik, 22, 84, s. 36-47.
 • Lyhne, J. (2012). Forord. I Chemi, T., Kunsten at integrere kunst i undervisningen. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Lyhne, J. (2014). Fornemmelsen af verden: Mentalisering og relationer. I Kognition & pædagogik, 93.
 • Lyhne, J. (2014). Neuropædagogiske uddannelsesmuligheder i Danmark: En status. I Kognition & pædagogik, 93.
 • Lyhne, J. (2014). Socialitet og læring. I Jacobsen, J.C. (Red.), Lærerens grundfaglighed: mentalisering som arbejdsredskab. Værløse: Forlaget Billesø & Baltzer.
 • Lyhne, J. (2015). Neuropædagogik og livsduelighed. I Linder, A. (Red.), Livsduelighedens pædagogik: Faglige pointer til den relationsprofessionelle. Frederikshavn: Forlaget Dafolo.
 • Lyhne, J. & Holgersen, S.E. (2008). Musikalitet og læring. I Kognition & Pædagogik, nr. 70, s. 78-86.
 • Lyhne, J. (Red.) & Linder, A. (Red.) (2012). Temanummer om Langsommelighedens pædagogik. Kognition & pædagogik, 84. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lyhne, J. & Knoop, H.H. (Red.) (2005). Et nyt læringslandskab – Flow, intelligens og det gode læringsmiljø. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lyhne, J. & Knoop, H.H. (Red.) (2008). Positiv psykologi – positiv pædagogik. Virum: Dansk psykologisk forlag.
 • Lyhne, J. (Red.) & Linder, A. (Red.) (2015). Temanummer: Livsduelighed. Kognition & Pædagogik, nr. 95. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lyhne, J. & Nielsen, A.M.L. (2012). Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lyhne, J. & Nielsen, A.M.L. (2014). Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lyhne, J. & Nielsen, A.M.L. (2014). Kunsten at beskrive udvikling og trivsel hos voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I Social udvikling, 2014, nr. 2.
 • Lyhne, J. & Nielsen, A.M.L. (2013). Kunsten at beskrive udvikling og trivsel: hos voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I ViPU Viden, 15. årgang, nr. 2, juni.
 • Lyhne, J. & Steffensen, B. (2009). Hjerne, bevidsthed og undervisning. I Kognition & Pædagogik, nr. 72, s. 2-5.
 • Lyhne, J. & Teilmann, K.S. (2008). Lyst til livet: om læreprocessens musikalitet. I Kognition & Pædagogik, nr. 70, s. 78-86.
 • Lyhne, J. (Red.) & Thybo, P. (Red.) (2014). Temanummer om Neuropædagogik – Liv og læring. Kognition & pædagogik, nr. 93.

 

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Giver matematiklærere og matematikvejledere et alsidigt og nuanceret redskab til at udvikle undervisningen og opbygge et stærkt og kvalificeret fagsamarbejde.
Udkommer Mandag 28. juni 2021

Ny test på vej. SEF vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos børn og unge 9-18 år. Forventet udgivelse i foråret 2021
Udkommer Tirsdag 31. august 2021

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Fredag 31. december 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.