Lisbeth Haaber Hansen

Lisbeth Haaber Hansen

Om forfatteren

Lisbeth Haaber Hansen er oprindeligt uddannet socialpædagog og har i 9 år arbejdet inden for specialområdet med mennesker med nedsat psykisk/fysisk funktionsevne sant psykisk sårbarhed. Desuden er Lisbeth cand. mag. i audiologopædi fra Københavns Universitet og har siden 2008 arbejdet på CSU-Slagelse som logopæd og neurofaglig konsulent. Hun beskæftiger sig primært med kommunal rehabilitering af mennesker med erhvervede hjerneskader og varetager områderne afasi, dysartri og kognitive -kommunikative vanskeligheder. Herudover arbejder Lisbeth i mindre omfang med personer med Parkinsons sygdom.

Kontakt: lhh@csu-slagelse.dkDet siger forfatteren om CAT – Comprehensive Aphasia Test

Min motivation:
"Min motivation for at oversætte og tilpasse CAT til en dansk udgave udsprang under min specialeperiode, hvor Majken og jeg undersøgte feltet testadaptation samt validitet og reliabilitet i afasitestning. Vi ønskede at synliggøre, hvordan man vurderer testmaterialers psykometriske og indholdsmæssige egenskaber, og at finde en kvalificeret metode til testadaptation af tests med sprogligt indhold. Vores mål var, at logopæder får bedre mulighed for at se bag om en testadaptationen. I den forbindelse blev vi opmærksomme på CATs kvaliteter."

Fordele ved CAT:
"CAT udmærker sig specielt, fordi den giver testlederen et godt overblik over testdeltagerens styrker og svagheder på alle sproglige modaliteter. Der er korte og forståelige instruktioner til testdeltageren samt grundig vejledning om testprocedure, scoring og fortolkning til testlederen. De sproglige deltests er udarbejdet med kontrol og manipulation af variable af betydning for hver enkelte sproghandling, hvilket giver testlederen et pejlemærke om de bagvedliggende årsager til overfladesymptomerne. Det synes jeg er værdifuldt i forhold til at planlægge et målrettet undervisningsforløb sammen med borgeren."

Derfor manglede testen:
"I min praksis som logopæd oplever jeg, at de tests der er til rådighed på det danske marked ikke altid helt slår til. Der er behov for at udvide viften af testbatterier til udredning af afasi. CAT kan i den forbindelse være et godt bud på et testbatteri, der står på et psykolingvistisk grundlag. CAT kan desuden bidrage med en synliggørelse af de tanker, der ligger bag testens konstruktion og adaptation. En anden fordel ved testen er, at den giver information om eventuelle kognitive udfordringer, som ofte ses sammen med afasi. Jeg er også rigtig glad for spørgeskemaet om oplevede begrænsninger, der ser på den afasiramtes subjektive oplevelse af afasiens indvirken på hverdag og livskvalitet. Det er et godt startskud til at indlede ”den svære samtale” med den afasiramte om dennes tanker og følelser, og spørgeskemaet giver et mere helhedsorienteret billede af den afasiramtes styrker, udfordringer og motivation."Tidligere udgivelser

  • Hansen, L.H og Frederiksen, M .K (2013). Fra engelsk til dansk - men hvordan? En kulturel, psykometrisk og lingvistisk tilpasning af en engelsksproget afasitest til dansk. Dansk audiologopædi 4, s 14-20.

  • Hansen, L.H og Frederiksen, M .K (2014). En blind vinkel? Beskrivelse af tilpasningsprocessen i oversatte testmaterialer. LOGOS Audiologopædisk tidsskrift  71, s 16-17.

  • Helmer-Nielsen, N, Henriksen, M.T, Karlshøj, K og Hansen, L.H (2014). Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014.Dansk audiologopædi 3, s 29-35.

 

Test CAT på dansk med danske normer! Den oversatte og tilpassede danske udgave af CAT - Comprehensive Aphasia Test er nem at administrere, opererer på alle ICF-niveauer og bidrager med detaljeret information. CAT kan anvendes i alle dele af rehabiliteringsforløbet og til alle typer og sværhedsgrader af afasi.

2.343,75 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

Nyt system til den første læseundervisning. Lærervejledningen redegør for den teoretiske baggrund for materialet, og giver en grundig side-til-side-vejledning i anvendelsen af Læsebogen og Arbejdsbogen samt de tilhørende kreative aktiviteter og kopiark.
Udkommer Onsdag 8. august 2018

Kort og klar viden om følelsen vrede, og om hvornår vreden bliver problematisk. Du kan blive bedre til at få kontrol over din vrede og give slip på den med bogens forskellige øvelser.
Udkommer Onsdag 15. august 2018

Omsorgssvigt eller giftig stress i opvæksten forstyrrer hjernens udvikling og funktion. Bogen giver en forskningsbaseret gennemgang af hvad omsorgssvigt og understimulering betyder for den udviklende hjerne.
Udkommer Fredag 17. august 2018

At være glad for sig selv handler om at have en god og nærværende relation til sig selv, ligesom man kan have gode relationer til andre. Derfor er det netop relationerne og måden, vi er sammen på, der er i fokus i denne personlige og livskloge bog.
Udkommer Mandag 20. august 2018

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Torsdag 20. september 2018 kl. 09:30 - kl. 15:30

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.