Søren Frølich

Søren Frølich

Om forfatteren

Søren Frølich er autoriseret psykolog og sundhedspsykologisk specialist. Gennem mere end 30 år har han arbejdet med behandling af kroniske smerter blandt andet på Revalideringsklinikken, den tværfaglige smerteklinik på Bispebjerg Hospital samt Herlev Hospitals smertecenter. Fra 2011 valgte Søren at ophøre med fuldtidsarbejdet til fordel for mindre arbejdsopgaver – såsom sit virke som foredragsholder for sundhedsfagligt personale samt patientforeninger, deltager i forskningsprojekter og supervisor for andre psykologer.

Derudover er Søren forfatter til en lang række artikler, bogen Kroniske smerter – Kan man lære at leve med det? (2011, 3. udg.) samt flere kapitler i bøger om kroniske smerter og smertehåndtering – blandt andet Kronisk smerte – en skjult lidelse i Skjulte lidelser (2009).

Gennem sin karriere, forskning, foredragsvirksomhed og forfatterskab har Søren fokuseret på at opnå den bedst mulige lindring for smertepatienter for at opbygge en rimelig livskvalitet på trods af kroniske smerter. 

Hjemmeside: www.telum.dk

Twitter: www.twitter.com/S_Frolich

Blog: www.wildersgade.blogspot.dk/ 

Kontakt: soren@telum.dk
 Det siger forfatteren om sit virke inden for sundhedspsykologien

”Jeg dimitterede som cand. psych. i 1972 og har aldrig fortrudt mit studievalg. Først havde jeg læst matematik og fysik et år, men savnede her det humanistiske islæt. Efter eksamen blev jeg militærnægter, og blev derfor udstationeret hos socialrådgiverne på Rigshospitalets Psykiatriske afdeling – dette gav mig indblik i en spændende verden.

Herefter fik jeg en kandidatstilling på universitetets Institut for Klinisk Psykologi, afdeling for voksne. Det indebar en praktisk oplæring i psykoterapi ifølge varierende retninger. Min næste stilling som psykolog var på Revalideringsklinikken: en lægeligt ledet institution for arbejdsprøvning. Vi var to psykologer her, som primært skulle lave vurderinger (inklusiv testning), så det var noget andet end Klinisk Institut. Samtidig var her tale om klienter, som ikke havde psykiske, men derimod forskellige fysiske lidelser, især med rygsmerter som dominerende symptom. Det blev min indgang til sundhedspsykologien og den fascinerende berøringsflade mellem psyke og soma.

I mine 10 år på Revalideringsklinikken og fik jeg efterhånden indført mere intervention i psykologfunktionen, bl.a. ved at introducere afspændingsteknikker med sigte på afstresning og smertereduktion. Efter Revalideringsklinikken blev nedlagt i 1986, fik jeg ansættelse i en nyoprettet stilling som psykolog på den tværfaglige smerteklinik på Bispebjerg Hospital. Tværfaglig smertebehandling i Danmark var da i sin vorden, og der havde tidligere på området kun været ansat psykologer i tidsbegrænsede projekter.

Forståelsen og håndteringen af kroniske smerter blev nu mit faste arbejdsområde. I 1991 søgte jeg til et andet smertecenter, på Herlev Hospital, hvor jeg primært arbejdede med de non-maligne [red.: dvs. smerter der har været til stede i mindst 6 måneder], kroniske smertepatienter, mens en kollega tog sig mest af cancerpatienter. Siden blev vi flere psykologer, da centret voksede. Undervejs er jeg blevet autoriseret psykolog og specialist i sundhedspsykologi samt sundhedspsykologisk supervisor.

I de 20 år, frem til 2011 hvor jeg valgte at ophøre med fuldtidsarbejde til fordel for mindre arbejdsopgaver, var jeg del af en spændende udvikling med stærkt stigende opmærksomhed på smerteproblematik både fra medicinske specialer og fra befolkningen som helhed. Dansk og international forskning bragte ny forståelse og nye behandlingsmuligheder, både i medicinsk og psykologisk sammenhæng.

Som led i denne udvikling har jeg holdt talrige foredrag, skrevet artikler og lærebogskapitler og deltaget i forskningsprojekter. Jeg har blandt andet været engageret i Gigtforeningen, hvor jeg sad i udviklingsrådet. Særligt har jeg interesseret mig for de såkaldte ”nye sygdomme” eller usynlige lidelser (som fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom og andre) karakteriseret af somatiske symptomer, men uden objektivt målelige tegn. Disse patientgrupper er ofte miskendte og falder i et hul mellem de medicinske og psykiatriske specialer.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Søren har bidraget med kapitlet Kronisk smerte – en skjult lidelse til antologien Skjulte lidelser. Om whiplash, kroniske smerter, fibromyalgi med mere (2009), der er redigeret af Susan Schlüter og Vibeke Søndergaard.

  Omdrejningspunktet for antologien er, at der gennem de seneste 100 år har været lidelser, der hverken har kunnet forklares eller findes en entydig behandling til. Forfatterne til antologien ser de skjulte lidelser i forskellige perspektiver – ud fra ønsket om at beskrive disse lidelsers mangesidede faktorer. Forfatterne er alle førende eksperter på de forskellige områder med mangeårig erfaring – både praktisk og teoretisk.

  Hensigten med bogen er at skabe en større forståelse og forhåbentlig også større tolerance i forhold til dem, der rammes af de skjulte lidelser, så man får mulighed for at kunne hjælpe bedst muligt. En central pointe i bogen er, at vi må holde op med at forveksle subjektive lidelser med suspekte lidelser i ydmyghed overfor alt det, vi ikke ved.

  Bogens temaer er valgt ud fra ønsket om at videreformidle viden til sundhedspersonale, behandlere, sagsbehandlere, jurister, pårørende til personer med disse lidelser og ikke mindst de ramte selv.

  Du kan læse indholdsfortegnelsen, udvidet ordforklaringsliste, forord af Susan Schlüter og indledning af Vibeke Søndergaard her.
   


Video/andetBibliografi

 • Frølich, S. (2015). Empowerment af patienter med kroniske smerter. BestPractice – Smerter, 9 (6).
 • Frølich, S. (2014). A psychological approach to chronic pain. Psykologisk Tidsskrift, NTNU, 18. årgang, nr. 1, Oslo.
 • Frølich, S. (2011). Kroniske smerter – Kan man lære at leve med det? 3. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
 • Frølich, S. (2010). Den kroniske smertepatient. I E. Simonsen & B. Møhl (Red.), Grundbog i psykiatri. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Frølich, S. (2010). Forord. I J.-A. Dahl & T. Lundgren, Slip smerterne – ACT mod kroniske smerter. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Frølich, S. (2009). Kronisk smerte – en skjult lidelse. I S. Schlüter & V. Søndergaard (Red.), Skjulte lidelser. Om whiplash, kroniske smerter, fibromyalgi med mere, kap. 1, s. 15-26. Virum: Dansk psykologisk forlag.
 • Frølich, S. (2009). Psykologi og smertebehandling. I T.S. Jensen, J.B. Dahl & L. Arendt-Nielsen (Red.), Smerter – baggrund, evidens og behandling, 2. udg. København: FADL's Forlag.
 • Frølich, S. (2009). Psykologiske aspekter ved kroniske smerter. I N.H. Jensen & P. Sjøgren (Red.), Praktisk klinisk smertebehandling, 5. udg. København: Munksgaard.
 • Frølich, S. (2008). Forord. I D. Turk & F. Winter, Smertehåndtering. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Jensen, N.-H. & Frølich, S. (2006). Behandling af kroniske smerter – en underprioriteret samfundsopgave. Ugeskrift for Læger, 168(20), s. 1940.
 • Samuelsen, S., Hansen, R., Frølich, S., Svendsen, A. & Kloster, B. (2006). Smerteskole – en medicinsk teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering – puljeprojekter 2006, 6(3).
 • Hansen, A., Jensen D.V., Larsen, E.C., Wilken-Jensen, C., Kaae, B.E., Frølich, S., Thomsen, H.S. & Hansen, T.M. (2005). Postpartum pelvic pain – the ‘pelvic joint syndrome’: a follow-up study with special reference to diagnostic methods. Acta Obstet Gynecol Scand, 2005, 84(2), s. 170-6.
 • Frølich, S. (2004). Kroniske smerter. I E. Friis-Hasché, P. Elsass & T.H. Nielsen (Red.), Klinisk sundhedspsykologi. København: Munksgaard Danmark.
 • Sengeløv, L., Frølich, S., Kamby, C., Jensen, N.-H. & Steven, K. (2000). The functional and psychosocial status of patients with disseminated bladder-cancer. Urologic Oncolgy, 5, s. 20-24.
 • Frølich, S. (1998). Chronic Pain and Sexuality. Scandinavian Journal of Sexology, 1(4), s. 194-95.
 • Carlsson, P. & Frølich, S. (1997). Smerte og seksualitet. I C. Graugaard, P. Hertoft & B. Møhl (Red.), Hjerne og seksualitet. København: Munksgaard.
 • Frølich, S. (1994). ”Kroniske smerter – det må du lære at leve med”. Psykologisk Set, 15, s. 15-24.
 • Frølich, S. (1994). Psykologisk smertebehandling. Alternativ eller supplement til den lægelige behandling af kroniske smertetilstande. Lægemagasinet, 6, s. 35-37.
 • Frølich, S. (1993). Smertepsykologi. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 3, s. 169-176.
 • Andersen, H., Ethelberg, E., Frølich, S. & Poulsen, A. (1992). Sundhedspsykologisk videreuddannelse. Psykolog nyt, 46(5), s. 177-181.
 • Frølich, S. (1991). Smerter – Hvad man selv kan gøre. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
 • Seersholm, N.J., Frølich, S., Jensen N.-H. & Eriksen, J. (1991). Uægte sygdom – en iatrogen lidelse? Ugeskrift for Læger, 153, s. 2133-5.
 • Eriksen, J., Jensen N.-H. & Frølich, S. (1990). Hvorfor skal kroniske smertepatienter overhovedet have opioider i form af injektioner? Ugeskrift for Læger, 152, s. 3181-2.
 • Frølich, S. & Eriksen, J. (1989). Psychological assesment and manipulation in pain therapy. Current Opinion in Anaesthesiology, 2, s. 632-638.
 • Frølich, S. (1987). Psykologisk smertebehandling. Helse og Arbete, 4.
 • Frølich, S. (1987). Følelsesblokering og psykosomatiske sygdomme. Helse og Arbete, 2.


   

Bog E-bog Hensigten med bogen er at skabe en større forståelse og forhåbentlig også større tolerance i forhold til dem, der rammes af de skjulte lidelser.

200,00 kr. m/moms
140,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

, , , ,
Et godt studieliv kommer ikke af sig selv. Det afhænger af dine valg og handlinger – og ikke mindst af det studiemiljø, du er en del af.
Udkommer Tirsdag 11. maj 2021

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

Ny test på vej. SEF vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos børn og unge 9-18 år. Forventet udgivelse i foråret 2021
Udkommer Mandag 31. maj 2021

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Mandag 31. maj 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.