Tine Basse Fisker

Tine Basse Fisker

Om forfatteren

Tine Basse Fisker er ph.d. i pædagogisk psykologi, forskningskonsulent, foredragsholder og ekstern lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Tine forsker blandt andet i børn med psykiske forstyrrelser som autisme og ADHD og de udviklingsmuligheder, forskellige pædagogiske tilgange giver børnene. Hendes seneste forskningsprojekter omhandler forebyggende indsatser.

Siden 2002 har Tine koncentreret sin forskning, praksisudvikling og formidling inden for områderne inklusion og børn med særlige behov – både i dagtilbud og skoleregi. Siden 2011 har Tine drevet sin egen forsknings- og formidlingsvirksomhed: Inklusion i praksis. Her løser hun forskningsmæssige opgaver, evalueringsopgaver og formidlingsopgaver. I sit virke fokuserer Tine på at gøre kompleks forskning let forståelig og mulig at omsætte til praksis ud fra det grundprincip, at forskning først bliver rigtig interessant, når den føres tilbage til den praksis, den omhandler.

Inklusion i praksis: www.inklusionipraksis.dk

Hjemmeside: www.bassefisker.dk

Kontakt: tinebasse@gmail.com
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Tine har forfattet kapitlet Et udviklingspsykologisk skisma og et pædagogisk dilemma i antologien Læring og udvikling i daginstitutioner (2012), der er redigeret af Lone Svinth og Charlotte Ringsmose.

  Næsten alle danske børn går i daginstitution og tilbringer en stor del af deres liv der. Kvaliteten i dagtilbuddet spiller naturligvis en afgørende rolle for børns trivsel og muligheder for at lære. Det har afgørende betydning for deres læring og udvikling, at børn har muligheder for at deltage i meningsfulde aktiviteter og samspil i daginstitutionerne. Når pædagogiske læreplaner og strukturerede aktiviteter får stadig mere plads i vores daginstitutioner, bliver det særlig vigtigt at diskutere, hvad der menes med læring, og hvordan den understøttes bedst muligt.

  Forfatterne belyser ud fra forskellige vinkler en række aktuelle udfordringer, som optager danske daginstitutioner. Blandt disse er inklusion af børn med særlige behov, udvikling af daginstitutionens sproglige, fysiske og relationelle læringsmiljø samt udvikling af den pædagogiske faglighed.

  I bogen ses læring ud fra et sociokulturelt udgangspunkt, dvs. som en integreret del af børns livsprocesser. Der fokuseres på børns deltagelsesmuligheder og personlige erfaringer med, hvad det vil sige at være barn i den konkrete sociale situation. Der er også praksisnære bud på, hvordan det pædagogiske personale bedst understøtter børns følelsesmæssige og sociale udvikling samt deres læreprocesser i daginstitutionens hverdag.

  Læring og udvikling i daginstitutioner henvender sig til alle, der beskæftiger sig med børn, læring og læringsmiljøer i daginstitutioner og er engageret i at sikre kvaliteten i vores dagtilbud.
   


Video/andetBibliografi

 • Fisker, T.B. (2015) (in press). Autisme. I Alenkær, R., Inklusionsrådgiveren. Teori og praksis. Frederikshavn: DAFOLO.
 • Fisker, T. B. (2015). Social inklusion. I VERA Tidsskrift for pædagoger, no. 71, juni 2015
 • Fisker, T.B. (2015) Diagnoser og udsatte børn. I Erlandsen, T., Rosendal, N., Langager, S. & Petersen, K.E. (Red.), Udsatte børn og unge – en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Fisker, T.B. (2015) (in press). Samarbejde om inklusion. Århus: Århus Universitetsforlag.
 • Fisker, T.B. (2014). Den sårbare inklusion – diagnoser og fællesskabende pædagogik i dagtilbud. Frederikshavn: DAFOLO.
 • Fisker, T.B. (2013). Forebyggelse af eksklusion – inklusionsprojekt i Valby. I Autisme anno 2013 – eksempler på national og international viden. Socialstyrelsen.
 • Fisker, T.B. (2013). ”Man skal jo ikke spilde børns tid” – inklusion og forebyggelse i Valby. I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50, 2.
 • Fisker, T.B. (2013). Udvikling i antal af børn i eller med vanskeligheder. I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50, 6.
 • Fisker, T.B. (2012). Et udviklingspsykologisk skisma og et pædagogisk dilemma. I Svinth, L. & Ringsmose, C. (Red.), Læring og udvikling i daginstitutioner, kap. 5, s. 153-179. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fisker, T.B. (2012). Mere viden om diagnoser. Rapport, BUPL.
 • Fisker, T.B. (2011). Valg af pædagogik. I Fagbladet Præmaturitet, nr. 6.
 • Fisker, T.B. (2010). Da Emma blev ramt af kassetænkningen. Kronik i Politiken, 16. marts 2010.
 • Fisker, T.B. (2010). Diagnoseforståelse og pædagogiske handlemuligheder. I Unge Pædagoger, 5.
 • Fisker, T.B. (2010). Inklusion og interaktion: muligheder og forhindringer. I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 47, 5.
 • Fisker, T.B. (2010). Nye blikke på småbørn med autisme: en forskningsbeskrivelse. I Autismebladet, 3.
 • Fisker, T.B. (2010). Småbørn i interaktion. En undersøgelse af socialt udviklingspotentiale og muligheder for interaktion for småbørn med autisme i forskellige pædagogiske og organisatoriske miljøer. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet.
 • Fisker, T.B. (2010). Socialt udviklingspotentiale hos børn med autisme? I Psyke & Logos, 2.
 • Fisker, T.B. (2007).  Signs of empathy; presenting an ongoing study of the comparative study of the language of autistisc and ’normal’ children. In LSP, Copenhagen Business School, København.
 • Fisker, T.B. & Christoffersen, D. D. (2015) (in press). Systematiske observationer som metode. I Christiansen, J., Mårtense, B. D: & Pedersen. T. Specialpædagogik. Elever i komplicerede læringssituationer. Hans Reitzel, København
 • Fisker, T.B. & Finberg, R.R. (2012).  ”Man skal jo ikke spilde børns tid”. Evaluering af projektet ”Tidlig forebyggende indsats i Valby”. Evalueringsrapport. Frejaskolen.
 • Fisker T.B. & Kousholt, K. (2013). Mobning og børns fællesskaber – et narrativt review over international forskning i mobning. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50, 2.
 • Fisker, T.B. & Szulevicz, T. (2015). Inklusion og skolereform. I Rasmussen, J., Holm, C. & Rasch-Christensen (Red.), Folkeskolereform 2014: fagligt løft, målstyring og inklusion. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Høgsbro, K. & Fisker T.B. (2007). ETIBA. En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis). Marselisborgcentret, Århus.
 • Kousholt, K. & Fisker, T.B. (2014). Approaches to reduce Bullying in Schools. An analysis of recent research on bullying in schools. I Children & Society, 21. august.
 • Søndergaard, D.M., Plaugborg, H., Szulevicz, T., Fisker, T.B., Mørup, T., Tetzlaff-Petersen, L., Hagensen, M.W., Hansen, A.V., Øgendal, G., Pedersen, H.S. & Werborg, P. (2014). Ro og klasseledelse i folkeskolen – rapport fra ekspertgruppen om ro og klasseledelse. København: Undervisningsministeriet.

   

 

Bog E-bog Børns muligheder for at deltage i meningsfulde aktiviteter og samspil i daginstitutionerne har afgørende betydning for deres læring og udvikling. Forfatterne belyser ud fra forskellige vinkler en række aktuelle udfordringer, som optager danske daginstitutioner.

299,00 kr. m/moms
209,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

Med denne bog har Brené Brown startet en verdensomspændende debat om, hvordan vi lægger ledelsesflosklerne bag os og leder med mod, hjerte og integritet.
Udkommer Torsdag 5. september 2019

, , , , , ,
Tidsskrift om DIALOG > UDVIKLING > LEDELSE > ORGANISATION
Udkommer Onsdag 18. september 2019

,
Nyt prøvemateriale til mellemtrinnet. EVALD afdækker elevernes forståelse af fag- og skønlitterære tekster.
Udkommer Søndag 29. september 2019

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlagsarrangementer

Øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.