AJ

Anders Skriver Jensen

Om forfatteren

Anders Skriver Jensen er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. i generel pædagogik. Han er ansat som postdoc ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, København, hvor han underviser på kandidatuddannelsen i generel pædagogik samt på den tilhørende suppleringsuddannelse og på den nye masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik.

Anders forsker i skrivelyst, literacy, didaktik, leg og læring for børnehave, SFO og indskoling, og gennem sin forskning udvikler han idéer og redskaber, der kan informere policy, forskning og praksis med henblik på alsidigt udviklende og tværgående indhold ud fra grundtanken om, at fremtidens 0-8-års pædagogik er en helhed af leg og læring.

Derudover er Anders forfatter til talrige artikler, rapporter, evalueringer og abstracts samt bidragsyder til flere bøger. Han er desuden foredragsholder og deltager aktivt i den offentlige debat og oplysning om børns skrivelyst, didaktik og literacy.

Hjemmeside: www.andersskriverjensen.dk

Kontakt: asje@me.com


Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag
 • Anders har i samarbejde med Stig Broström skrevet kapitlet Skrivningen som del af læring og lærerig leg: Literacy-pædagogik i børnehaven? i antologien Skrivelyst i børnehaven (2012), der er redigeret af Sigrid Madsbjerg og Kirsten Friis.I denne bog argumenterer Anders og flere andre forskere og erfarne praktikere for, hvorfor det lille barn bør inviteres til at udforske og kommunikere via skriftsproget. Forfatterne lægger også vægt på, hvordan skrivning kan indgå i børnehaven på en legende og støttende måde.

  Bogen argumenterer for, hvordan skriftsproget kan indgå som et naturligt element i børns lege og i dagtilbuddets pædagogiske praksis. Nogle kapitler opfordrer børn og voksne til sammen at ’smage’ på ordene og opdage skrivekunstens elementer, mens andre viser, hvordan det lille barn oplever glæde og tryghed gennem brug af skriftsprog. Undervejs trækkes tråde til de obligatoriske sprogvurderinger og pædagogiske læreplaner. Fælles for kapitlerne er et kommunikativt deltagelsesperspektiv på skrivning. Et perspektiv, der lytter til barnet, søger kreative tilgange, anerkender barnets mangfoldige behov og skrivningens mangfoldige genrer – og giver lyst og mod på at lære at skrive. Denne tidlige indsats styrker alle børns skriftsproglige udvikling her og nu – og på længere sigt.

  Skrivelyst i børnehaven henvender sig til pædagog­- og lærerstuderende, pædagoger, børnehaveklasseledere og indskolingslærere, sprog-­ og læsevejledere, tale-­ og læsekonsulenter og alle andre, der beskæftiger sig med det lille barns (skrift)sprog og en forebyggende indsats i forhold til læse-skrivevanskeligheder. Bogen er relevant såvel i dagtilbuddet og indskolingen som i pædagog-­ og læreruddannelsen.

  Skrivelyst i børnehaven er udgivet i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne. Bogen kan ses i forlængelse af bøgerne Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv (2012), Skrivelyst og læring (2011) og Læselyst og læring (2010).

  DK4 har i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og fagbladet Folkeskolen produceret programrækken ”Læsemagasinet”. Hvert program har fokus på en bestemt problemstilling. Se mere her.

  Anmeldercitater

 • ”… Spændende, inspirerende og velskrevet… en udgivelse, som giver lyst til at arbejde med børns sprog og skriftsprog…” Henrik Munch Jørgensen. DBC Lektørudtalelse uge 39, 2012
 • ”… et glimrende udgangspunkt for studier i et uddannelsesforløb…” Birthe Egelund Høier, Talehørekonsulent PPR, Aabenraa Dansk Audiologopædi nr. 4, 2012.

Video/andet

Bibliografi

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.