AS

Anna-Vera Meidell Sigsgaard

Om forfatteren

Anna-Vera Meidell Sigsgaard, cand.mag. i pædagogik og ph.d. i dansk som andetsprog og pædagogik, er forsker ved UCC, University College Copenhagen, hvor hun arbejder med at undersøge sammenhængen mellem viden, sprog og lærerekspertise. Hun har for nylig afleveret sin ph.d.- afhandling ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Afhandlingen omhandler skolefaget dansk som andetsprog, og hvordan det kan indgå som dimension i historieundervisningen. Som en del af sit arbejde har hun været et år i Sydney, Australien, hvor hun har arbejdet tæt sammen med bl.a. James Martin, Karl Maton, Frances Christie og andre i den såkaldte ’Sydney-skole’.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.