DB

Dorthe Bleses

Om forfatteren

Dorthe Bleses er lektor, ph.d. i sprogtilegnelse og leder af Center for Børnesprog, Syddansk Universitet. Hun forsker i børns tidlige sprogtilegnelse og de forhold, der påvirker tilegnelsen, samt metoder og værktøjer til brug for vurdering af sproglig udvikling hos børn. Dorthe har gennemført store populationsbaserede undersøgelser af danske børns sprogtilegnelse og har udarbejdet nationale sprogvurderingsmaterialer til børn fra 3 år til børnehaveklassen for forskellige ministerier. Hun deltager i flere nationale og internationale forskningsprojekter og er medlem af en række ekspertgrupper.

Dorthe har ligeledes været hovedansvarlig for udarbejdelsen af et omfattende systematisk review over international forskning i forbindelse med Servicestyrelsens projekt Sprogpakken. Dorthe er desuden projektleder på forskningsprojektet SPELL – Sprogtilegnelse via legebaseret læsning, der har til formål at udvikle et pædagogstyret program til at støtte den sproglige udvikling hos børn i 3-6-års-alderen.

Dorthe er forfatter/medforfatter til en lang række artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter, såvel som til en lang række forskningsformidlende artikler, rapporter m.m.

Bøger af Dorthe Bleses

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.