LW

Laura Kamis Wrang

Om forfatteren

Om forfatteren

Basis for alt, hvad Laura Kamis Wrang arbejder med er den gode historie, og hvordan den skal kommunikeres ud til andre. Det ene sted er det hele Laura på scenen, der agerer i en teaterrolle eller er med i enten film eller TV. Det næste sted er hun speakeren, der kommenterer hvad der foregår på skærme eller i billederne – eksempelvis på Statens Museum for Kunsts audio guide. Et tredje sted underviser hun folk, der ønsker at kommunikere bedre på engelsk. Yderligere er forfatteren også i gang med at få børn og bedsteforældre til at fortælle om, hvad de drømmer om på et kreativt visionsværksted. Hun skriver også undervisningsmateriale til kompetencekurser om engelsk med krop og teater. Ofte er Laura fortælleren, der skaber et rum, som giver ro til at lytte til historier, hvor man kan få lov til at mærke det nu som skaber et fællesskab af rummelighed, overraskelse og forundring.

Kontakt
Hjemmeside: www.laurakamiswrang.dk 
Mail: laura@jebora.dk
Telefon: 26234582 
LinkedIn: Laura Kamis Wrang
Facebook: Laura's kreative workshops, Fortælle salonen og Tea and Tales


Det siger forfatteren om bogen Levende fortællinger

Hvorfor manglede værket på markedet? 
"Bogen manglede fordi den er utrolig nem at gå til. Der er et kæmpe behov for at gøre fortælling mere attraktivt og tilgængeligt. Hovedvægten i bogen handler om den teknik, som skal i spil i fortælleren – og når man er tryg med dem, så er det bare at fortælle Mille Brinks historier og følge anvisningerne så sker der magiske ting."

Hvad og hvem har inspireret mig til at skrive værket?

"Min del af bogen, “Eventyrlige landskaber”, er baseret på flere forløb jeg har haft og handler om, hvordan man hjælper børn til selv at skabe historier ud fra deres kreativt skabende udgangspunkt. Vi er så hurtige til at finde på inde i vores hoveder, men de historier vi skaber med hænderne tager længere tid og kommer ofte fra et dybere sted inde i os. Børnene får en masse materialer. Hænderne skaber figurer, som får et liv og en fortælling opstår. Fortællinger skaber relationer til lytteren. Når vi lytter til hinanden kan vi bedre forstå hinanden. Venskaber skabes i dialog og dialog skaber igen nye forståelser for hinanden.
De to piger jeg fortæller om I bogen… ja, det stod ikke skrevet, at de skulle være de mest arbejdsomme og inspirerede deltagere på workshoppen. Deres historik lovede det modsatte. De havde aldrig talt sammen før, på trods af at de boede tæt på hinanden og ofte mødtes på trappeopgangen. Men…. det blev dem, som ikke var til at stoppe – selv da journalisten kom og fik en fortælling helt uden for planen. Jeg håber at jeg med mit bidrag i denne bog kan være med til at skabe tro på, at de historier vi hjælper børn til at skabe er vigtige og processen er værdifuld."

Hvem er mit forbillede og hvorfor?
"Vigga Bro har altid været et stort forbillede for mig. Vi kommer begge fra teatrets verden og hun har lært mig at træde ind i fortællerens univers.

I tidens løb har jeg hjulpet mange til at finde de historier, som betyder mest for dem og som de gerne vil dele med andre. Som tosproget har jeg været med til at bygge bro mellem personens ønske om at dele sin faglighed på engelsk, med lige så stor gennemslagskraft som de har med sig på dansk. Den levende fortælling er nøglen til de gode møder med historier der interagerer med publikum og skaber fællesskab på tværs af alder, køn og kultur."

 

 

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.