MS

Malene Slott

Om forfatteren

Malene Slott er ph.d. i sprogtilegnelse og ansat som videnskabelig assistent ved Center for Børnesprog, Syddansk Universitet. Hendes forskningsfelt er rettet mod typisk og atypisk sprogtilegnelse med specielt fokus på sprogvurderinger, herunder også anvendelse af forskellige kvantitative og kvalitative metoder. Malene underviser blandt andet på Sprogvejlederuddannelsen og Master i Sprogtilegnelse.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.