MT

Mette Thomsen

Om forfatteren

Mette Thomsen er cand.mag. i audiologopædi fra Københavns Universitet, adjunkt ved Kompetenceenheden for Logopædi og Sprogtilegnelse på Professionshøjskolen UCC. Hun har tidligere været ansat i PPR Glostrup og Børnecenter for rehabilitering for børn og unge med erhvervet hjerneskade, Virum.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.