RF

Reuven Feuerstein

Om forfatteren

Reuven Feuerstein, rumænsk-israelsk kognitiv udviklingspsykolog, som har formuleret teorierne om strukturel kognitiv modificerbarhed (SCM) og medieret læringserfaringer (MLE) som en respons på behovet for at hjælpe børn, der overlevede holocaust. Feuerstein var oprindeligt elev af Piaget, og hans teorier er stærkt inspireret af og samtidig i opposition til dele af Piagets tænkning. Feuerstein er ph.d. fra Sorbonne i Paris, og han er stifter og leder af ICELP (International Center for the Enhancement of Learning Potentials), det nuværende Feuerstein Institut. Reuven Feuerstein er en af den dynamiske assessments fædre og har udviklet såvel denne som det tilsvarende træningssystem Instrumental Enrichment.

Han har publiceret en lang række videnskabelige artikler. Reuven Feuersteins arbejde har inspireret til og genereret flere nye interventionsformer, der har det til fælles, at de søger at forbedre kognitive præstationer. Feuersteins træningsprogrammer er oversat til mere end sytten sprog.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.