Af Rolf Olofsson

Adfærdsanalyse i organisationer

Håndbog i OBM

  • Bog
    -
    +
    100,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms
Denne bog handler om, hvordan man ved hjælp af adfærdsanalyse (Organizational Behavior Management - OBM) kan skabe arbejdsmiljøer, der tilskynder til en adfærd, som falder i tråd med de strategier og processer, en bestemt organisation har fastlagt.

Målet er ikke at ændre på menneskers ’egenskaber’ eller ’personlighed’. Målet er at skabe et arbejdsmiljø, der forstærker god adfærd og afsvækker de adfærd, der ikke falder i tråd med organisationens mål.

Når resultaterne ikke lever op til målsætningerne, peger mange organisationer på medarbejderne frem for at undersøge, hvad det er i arbejdsmiljøet, der gør, at medarbejderne handler på en bestemt, men uhensigtsmæssig måde.

I Adfærdsanalyse i organisationer – håndbog i OBM redegør Rolf Olofsson grundigt og med mange eksempler for, hvordan man ved hjælp af metoden adfærdsanalyse kan ændre de mekanismer i organisationerne, der påvirker menneskers måde at handle på, og samtidig øge arbejdsglæden. Han beskriver, hvordan man kan kortlægge, hvilke nøgleadfærd og handlinger der fører til eksempelvis bedre salgstal, øget produktivitet og forbedret kvalitet, og han kommer ligeledes ind på, hvordan man kan give feedback på en konstruktiv måde, højne motivationen og håndtere konflikter. Samtidig opridser han en klar ramme for, hvordan man gennemfører vedvarende forandringer i en organisation.

Adfærdsanalyse i organisationer – håndbog i OBM henvender sig til alle, som arbejder med organisationsudvikling og ledelse. Ledere i både det offentlige og i det private erhvervsliv kan have stor nytte af den i forbindelse med organisationsudvikling og udvikling af deres eget lederskab. Den kan desuden anvendes af psykologi- og organisationsstuderende.

Fakta

Udgivelsesår
2012
ISBN (Bog)
978-87-7706-739-6
Antal sider
270

Om forfatteren

Rolf Olofsson

ROLF OLOFSSON er aut. psykolog, aut. psykoterapeut og vejleder i psykoterapi. I 1980’erne og -90’erne arbejdede han som psykoterapeut og vejleder. Siden begyndelsen af 1980’erne har han udviklet metoden adfærdsanalytisk organisationsudvikling i Sverige. Han har i snart 30 år virket som organisationskonsulent og har siden 1989 haft sit eget firma, Rolf Olofsson Organisationsutveckling AB (www.olofsson-ou.se). Arbejdet har blandt andet drejet sig om virksomhedsudvikling, lederudvikling, gruppeudvikling og konflikthåndtering. Kunderne har været amter, kommuner, statslige myndigheder, universiteter samt forskellige større private virksomheder i svensk erhvervsliv. Han underviser i organisationsudvikling på universiteter og højere læreanstalter og afholder kurser i adfærdsanalytisk organisationsudvikling (www.baou.se)

Anmeldelser

... værdifuld håndbog, der skal læses af den nye leder, der har fået stukket en strategiplan ud og nu sidder som en lus mellem to negle ...

Berlingske Business - 4 ud af 6 stjerner.

Relaterede varer