Af Hans Månsson

Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling

 • Bog
  -
  +
  200,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  199,00 kr.
I alt
200,00 kr.
160,00 kr. ekskl. moms
Denne bog udfordrer tidens højt prioriterede dagsorden om mindre eksklusion og mere inklusion. Inklusionsdagsordenen skaber i de færreste tilfælde egentlig inklusion, men derimod andre - og mere sofistikerede - former for eksklusion.

Bæredygtig pædagogik tager udgangspunkt i den overbevisning, at vi alle har en grundmenneskelig forpligtelse til at bidrage til at skabe optimale muligheder for vores medmennesker, så den enkeltes kompetencer og potentiale udfoldes og udvikles optimalt. Det er ikke kun til det fælles bedste, men også til vores eget. Den store tanke er, at vi som enkeltindivider og som fællesskab har et ansvar og en forpligtelse over for os selv, over for hinanden – og i yderste konsekvens over for klodens tilstand.

I vores hyperkomplekse samfund bliver det en udfordring at opretholde sammenhængskraften og samhørigheden, at videreudvikle samfundet og samtidig imødekomme og udfordre det enkelte menneskes egenart og potentiale. I denne situation er det nødvendigt at formulere en pædagogik og udvikle en pædagogisk praksis, der i højere grad end nu kan rumme og håndtere disse problemstillinger. Dette er bogens projekt.

Bæredygtig pædagogik og pædagogisk praksis udfolder og nuancerer begrebet bæredygtig pædagogik og beskriver den praksis, som skal udvikles i dagtilbud, skoler, special- og social tilbud for at styrke bæredygtighed i pædagogikken. I dette projekt står bestræbelsen på at skabe gensidigt forpligtende, ligeværdige relationer centralt. Det kræver bl.a., at vi arbejder på at opbygge såvel social bæredygtighed som social kapital. Bæredygtig pædagogik er ikke mindst et praktisk bidrag til inklusionsdebatten.

Bogen henvender sig til pædagoger, lærere og alle, der interesserer sig for og er beskæftiget med pædagogisk praksisudvikling på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Fakta

Udgivelsesår
2014
ISBN (Bog)
978-87-7706-906-2
ISBN (E-bog)
978-87-7158-020-4
Antal sider
240

Om forfatteren

Hans Månsson

Hans Månsson er uddannet lærer, speciallærer og cand.pæd. i almen pædagogik. Han har i mange år  arbejdet i praksis, bl.a. som lærer, skolekonsulent, skoleleder, småbørnskonsulent og tale-hørekonsulent. I de seneste mange år har han primært været beskæftiget med udviklings- og forskningsopgaver, som alle har været nært knyttet til almen, special- og socialpædagogisk praksis. I dag er han partner i Center for Social Bæredygtighed, CeSoB.

Fra bogens forord

Jeg ønsker for os alle, at alle voksne med ansvar for børn og unge får denne bog i hænde. De vil ikke lægge den fra sig, før de har læst den. Så er det muligt, at vi får et bedre fællesskab og et bedre samfund.

Marianne Jelved, fra bogens forord

Anmeldercitater

"Vedkommende, aktuelt og relevant bidrag til den pædagogiske debat i disse tider, hvor begrebet inklusion fylder meget både i den pædagogiske praksis og den pædagogiske debat."

Henrik Munch Jørgensen, Lektørudtalelse (14/11), DBC Medier

”En udpræget engageret og analyserende studiebog.”

Hans Jørgen Kristensen, Folkeskolen.dk

Relaterede varer