Måling af læringsmål
E-bog

Måling af læringsmål

Fra tidsskriftet Kognition & Pædagogik nr. 107, 2018

Digital artikel (vandmærkebeskyttet pdf), 2018, 18 sider

28,00 kr. u/moms
35,00 kr. m/moms

DIGITAL ARTIKEL: "Måling af læringsmål. Kvantitativ undersøgelse af forsøg med digitalt understøttede læringsmål i dansk og matematik" af Thomas Illum Hansen og Camilla Kølsen Petersen, udkommet i tidsskriftet Kognition & Pædagogik, nr. 107, 2018.

Denne artikel er en digital artikel i pdf-format med digital vandmærkning. Efter køb vil du modtage en e-mail med link, hvorfra den digitale artikel kan downloades. Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke videregives til brug af andre end køberen.


Resume:
Grundlaget for denne artikel er et større interventionsprojekt, der blev gennemført i 2015 med 10 skoler og 1602 elever. Målet var at måle betydningen af en indsats, hvor digital teknologi og praksisnær kompetenceudvikling blev brugt til at understøtte lærere og elevers systematiske brug af mål i fagene dansk og matematik. Fordi mål var i spil på flere måder, indleder vi med en refleksion over selve målbegrebet og de kvantitative og kvalitative perspektiver, man kan anlægge på mål og måling. I forlængelse heraf præsenterer vi undersøgelsen og dens resultater, der både bekræfter og uddyber hypoteser om statistisk signifikante sammenhænge mellem blandt andet lærernes holdning, fagforståelse og målpraksis samt ledelsens støtte til teamsamarbejde. Undersøgelsen modi cerer også hypoteserne, idet den kaster nyt lys på de modsætninger mellem styring og selvbestemmelse, som både lærere og elever oplever i den læringsmålstyrede undervisning. Afslutningsvis perspektiveres resultaterne til dokumentstudier af læreplaner, demonstrationsskoleforsøg med it samt et netop afsluttet projekt om anvendelse af læringsplatforme i praksis, der peger på, at de modsætningsforhold, vi har kortlagt kvantitativt, bliver skærpet med den videre digitale udvikling i folkeskolen

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

, , , ,
Et godt studieliv kommer ikke af sig selv. Det afhænger af dine valg og handlinger – og ikke mindst af det studiemiljø, du er en del af.
Udkommer Tirsdag 11. maj 2021

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

Ny test på vej. SEF vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos børn og unge 9-18 år. Forventet udgivelse i foråret 2021
Udkommer Mandag 31. maj 2021

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Mandag 31. maj 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.