eSkolen – Skolelicens

  • Antal
    -
    +
    3.000,00 kr.
I alt
3.000,00 kr.
2.400,00 kr. ekskl. moms
Digitale undervisningsforløb til den tværfaglige og fagfaglige undervisning i grundskolen.

I eSkolen har du mulighed for at vælge lige præcis de forløb, der passer til din undervisning og til dine elevers behov. Som lærer bliver du understøttet i din planlægning, da alle forløb er gennemarbejdet og udarbejdet af dygtige fagpersoner. Til hvert forløb er der en tilhørende lærervejledning, der gør forløbene nemme at gå til og samtidig letter din forberedelsestid.

Du kan vælge at bruge portalen på den måde, du vil. Du kan bruge de forløb, som du finder gode og relevante for din klasse og inddrage dem i din øvrige undervisning. Forløbene er bygget op, så du ikke nødvendigvis skal bruge et helt forløb, men kan nøjes med at bruge nogle af kapitlerne i et forløb. eSkolen har både forløb, der kan bruges som forløb til fagene eller til fx emneuger.

Tværfaglighed og fagfaglighed
Alle forløbene er tilknyttet et eller flere af de obligatoriske fag i grundskolen, og der er læringsmål til alle forløb. Forløbene kan også anvendes til de timeløse emner som sundheds- og seksualundervisning, familiekundskab, færdselslære eller uddannelse og job.

Tværfaglige forløb
• Det gode gruppearbejde.
• Psykologi for børn. Forløb om svære emner fx sorg, skilsmisse og angst.
• Trivsel.
• Arbejdshukommelse.

Fagfaglige forløb
• Læseforståelse, fx i forbindelse med prøven EVALD – Evaluering af Læseforståelse og Delfærdigheder.
• Til elever i matematikvanskeligheder.
• Til elever med dysleksi.
• Skriveforløb, teksttypekendskab, autentisk skrivning fx i forbindelse med SKRIV derudad.
• Læselyst i læsebånd.

Fakta

Udgivelsesår
2021

Systemkrav

Systemkrav
eSkolen kan anvendes på PC, Mac, iPad og tablets og kan tilgås via Google Chrome, Microsoft Edge og Safari. eSkolen er kompatibel med de mest almindelige hjælpeværktøjer for elever med skriftsproglige vanskeligheder, og der findes desuden oplæsningsfunktion i selve systemet.

Skolelicens

Skolelicens til eSkolen dækker et skoleår.  Alle klasser får adgang til alle forløb.

Læs mere på eSkolen.

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Relaterede varer