Af Dorthe Klint Petersen og Louise Rønberg

EVALD – Lærervejledning

Evaluering af Læseforståelse og Delfærdigheder

 • Antal
  -
  +
  550,00 kr.
I alt
550,00 kr.
440,00 kr. ekskl. moms
Danskudviklet digitalt evalueringsredskab til mellemtrinnet, der afdækker elevernes læseforståelse

EVALD står for Evaluering af Læseforståelse og Delfærdigheder, og for at kunne tilrettelægge undervisning i læseforståelse er det ikke nok at kende elevernes resultat på en læseforståelsesprøve. Testen vurderer derfor også delfærdighederne afkodning, ordkendskab (bredde og dybde) og teksttypekendskab, som forskning har vist er centrale for udvikling af god læseforståelse.

Læseforståelsesprøverne tager udgangspunkt i autentiske fagtekster og skønlitterære tekster, som elever på de pågældende klassetrin læser i dansk og de øvrige fag. Spørgsmålene til teksterne afdækker læseforståelse på forskellige niveauer. Både tekster og spørgsmål ligner dem, der anvendes i internationale læseundersøgelser som PISA og PIRLS.

EVALD kan gennemføres på klassebasis eller med enkeltelever, og resultaterne præsenteres både som klasseoversigt og individuelle elevrapporter.

Resultatet af prøven giver læreren indblik i elevernes forudsætninger for god læseforståelse og anviser samtidig, hvilke områder undervisningen i læseforståelse bør fokusere på.

Omkring 5.000 elever fordelt på skoler landet over har afprøvet EVALD og deltaget i normindsamlingen. Normerne er indsamlet i starten og i slutningen af skoleåret, og EVALD kan med fordel bruges på disse tidspunkter. EVALD kan dog bruges når som helst som redskab til at tilrettelægge eller evaluere et undervisningsforløb.

Det får læreren:
 • Et solidt grundlag for at vurdere elevernes forståelse af fagtekster og skønlitterære tekster.
 • Indblik i relevante delfærdigheder, og hvordan de kan styrkes i undervisningen.
 • En prøve, der kan gennemføres både på klassebasis og med enkeltelever.
 • Overblik over klasse- og elevresultater via elev- og klasseoversigter.
 • En rapport over hver enkelt elevs læseforståelse og delfærdigheder.
 • To typer klasserapporter, der viser hhv. klassens samlede resultater og et mere detaljeret indblik i klassens resultater for hver delfærdighed.
 • Konkrete forslag til at arbejde med elevernes læseforståelse og vigtige delfærdigheder i undervisningen.
EVALD består af:
 • 8 forskellige læseforståelsesprøver:
  4 skønlitterære tekster og 4 fagtekster (til 4. og 5. klasse)
 • 2 ordkendskabsprøver
 • 1 ordlæseprøve
 • 1 teksttypekendskabsprøve
 • 1 samtaleguide om læsestrategier og læsevaner
EVALD Lærervejledning beskriver:
 • Funktionel læseforståelse og vigtige delfærdigheder.
 • Samtlige prøver i EVALD, og hvordan man afvikler testen.
 • Hvordan man som lærer får overblik over klasse- og elevresultater.
 • Konkrete forslag til at arbejde med elevernes læseforståelse og vigtige delfærdigheder i undervisningen.

Afprøvningen af EVALD, indsamling af normer, databehandling og statistikken bag EVALD.

Fakta

Udgivelsesår
2020
Antal sider
96

Om forfatterne

DP
Dorthe Klint Petersen

Dorthe Klint Petersen er audiologopæd med ph.d. i læsning. Hun har været tilknyttet en lang række forskningsprojekter om læseforståelse, læsevanskeligheder og vigtige sproglige forudsætninger. Dorthe er nu selvstændig læsekonsulent, men har tidligere været ansat på Center for læseforskning, Københavns Universitet, og senest på DPU, Aarhus Universitet. Desuden er Dorthe lærebogsforfatter og har lavet både analoge og digitale undervisningsmaterialer til indskoling og mellemtrin.

LR
Louise Rønberg

Louise Rønberg er audiologopæd og lektor ved Københavns Professionshøjskole, hvor hun er fagansvarlig for PD Læsevejledning og for uddannelsesretningen til Ordblindelærer i grundskolen. Louise har været tilknyttet flere forskningsprojekter i grundskolen om læseforståelse, herunder den internationale IEA-undersøgelse PIRLS.

Login

EVALD-licenser og prøveresultater tilgås ved at logge ind med UNI-Login på evald.dpf.dk

Målgruppe

Testadministrator
Lærere og læsevejledere i grundskolen.

Testpersoner
EVALD er primært målrettet 4.-5. klassetrin, men flere af delprøverne kan anvendes fra 3. til 6. klassetrin.

Tid

Hele prøven kan gennemføres i en dobbeltlektion.

Anmeldelser

Som lærer ville jeg synes, at denne test er kompetent, og jeg ville føle, at jeg trygt kunne lade mine elever tage denne test individuelt. Den virker sjov, men samtidig fagligt udfordrende. (...). Som lærer får man et solidt grundlag for at vurdere hver enkelt elevs forståelse af fagtekster og skønlitterære tekster.

Kristina Grindsted, Læsepædagogen

Priser

EVALD sælges både som klasse- og elevlicens

 • Klasselicens 550 kr. ekskl. moms (samlet test)
 • Elevlicens 39 kr. ekskl. moms pr. stk. (samlet test)
 • Lærervejledning 350 kr. ekskl. moms

Se priser for de enkelte delprøver på evald.dpf.dk

Gratis demoadgang

Bestil en gratis demoadgang til EVALD på evald.dpf.dk

Videopræsentationer

Se præsentation af EVALD på vores Youtube-kanal:

Relaterede varer