Af Allice Rørvig

Håndbog i skolestart

Praksis i børnehøjde

 • Bog
  -
  +
  300,00 kr.
I alt
300,00 kr.
240,00 kr. ekskl. moms

Håndbog i skolestart handler om at skabe tryghed, kontinuitet og sammenhæng i barnets skolestart. Bogen viser, hvordan det pædagogiske arbejde kan udmøntes i praksis ved aktivitets- og læringsforløb, med ideer til opgaver og undervisningsforløb samt ved at inddrage barnet og dets forældre i arbejdet.

Bogen består af tre dele:

Første del: Brobygning i børnehøjde omhandler betydningen af anerkendelse, inddragelse af børns venskaber i brobygningsforløb og forslag til opbygning af et kontruktivt og fremadrettet forældresamarbejde.
Anden del: Flow og læring i børnehøjde favner samspillet mellem flow og lærin, og hvordan det konkret kan føres ud i pædagogisk praksis.
Tredje del: Deltagende dokumentation i børnehøjde omfatter ideer til dokumentation og evaluering af faglige og sociale mål både på klasseniveau og for det enkelte barn.

Håndbog i skolestart indeholder også et læringsmateriale, du kan anvende direkte i din pædagogiske praksis. Du finder opgaver, aktivitets- og læringsforløb, der tager udgangspunkt i de seks temaer fra Læreplan for børnehaveklassen.

Til børnene:

 • At arbejde med venskaber
 • At samarbejde med makker
 • At arbejde med læringsstile og mange intelligenser
 • At arbejde med læsning og skrivning i form af kuffertopgaver
 • At arbejde med storylineforløb og dertil hørende skabeloner
 • At arbejde med logbog og portefolio
 • At arbejde med dokumentation og evaluering af faglige mål og sociale mål ved brug af målskiver – for det enkelte barn og på klassen.

Til pædagogen/læreren:

 • At holde samtaler med og om barnet
 • At udarbejde handleplaner.

Bogen har fokus på den pædagogiske praksis og giver samtidig en indføring i den bagvedliggende teori.

Håndbog i skolestart henvender sig til alle, der arbejder med børn i børnehaveklassen, indskolingen samt fritidsordningen og kan bruges som didaktisk idébog på pædagog- og lærerseminarerne.

Bogens bilag kan downloades af alle, der har købt bogen.

Fakta

Udgivelsesår
2011
ISBN (Bog)
978-87-7706-676-4
Antal sider
480

Om forfatteren

AR
Allice Rørvig

Allice Rørvig var børnehavepædagog og arbejdede som familiepædagog, støttepædagog og pædagog i forskellige institutioner. I de sidste 20 år af sit arbejdsliv arbejdede hun som børnehaveklasseleder og lærer i indskolingen. Sideløbende med dette deltog Allice i udvikling og igangsættelse af brobygningsarbejde i forbindelse med skolestart, tværfagligt samarbejde mellem skole og fritidsordning ? fælles rum og fælles børn ? og samordnet indskoling.

Relaterede varer