Handicaphistorisk Tidsskrift 44

  • Antal
    -
    +
    135,00 kr.
I alt
135,00 kr.
108,00 kr. ekskl. moms

Tema for dette nummer: Museumsaktivisme.

Artiklerne i dette nummer:
Både at være et museum – og noget mere: Museumsaktivisme er (også) at kæmpe for en sag.
Indledning af Birgit Kirkebæk

Hvad er museumsaktivisme, og hvordan praktiseres det på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg?
Af Sarah Smed

At samskabe et museum opgraderer museets vidensfond og giver mennesker nye muligheder som formidlere af udsattes historie.
Af Jeppe Wichmann Rasmussen og Sarah Smed

”We need to talk”. Tanker om aktivisme på det kommende FLUGT – Refugee Museum of Denmark.
Af Anne Sofie Vemmelund Christensen

Museumsaktivisme.
Af Suste Bonnén

Museum Ovartaci.
Af Mia Lejsted

Dansk Forsorgshistorisk Museums udstilling om de danske ø-anstalter – et kritisk indspark.
Af Henning Jahn

N.E. BANK-MIKKELSENS MINDEPRIS 2020.
Sytter Kristensens begrundelse for, hvorfor det er Stine Grønbæk Jensen, der i år skal modtage N.E. Bank-Mikkelsens Mindepris.
Stine Grønbæk Jensens takketale.

ANMELDELSER
To gode genlæsninger: Poul Duedahl (2019): Billeder fra en anden verden. De Kellerske Anstalters historie. Gads Forlag og René Ruby (2020): Afvigelsens identitetsdilemmaer. Blindes organisering i det 20. århundrede. Saxo Publish.
Af Birgit Kirkebæk.

Tor Martin Mandrup-Møller (2020): Livet set fra en skæv vinkel. I samarbejde med Helene Franck Mortensen. Forlaget En skæv Vinkel.
Anmeldelse af Birgit Kirkebæk

Birgit Kirkebæk og Iver Hornemann Møller (2020): Afhægtet. Mennesker med udviklingshandicap og deres levevilkår. Samfundslitteratur.
Anmeldelse af Svend Riskær

Birgit Kirkebæk og Carsten Egø (2020): De danske ø-anstalter. Sprogø og Livø. Dansk Forsorgshistorisk Museum jf. info@forsorgshistorien.dk.
Anmeldelse af Jonna Egø Nielsen

Fakta

Udgivelsesår
2021
ISBN
ISSN 1399-4786
Antal sider
112

Om forfatterne

Suste Bonnén (f. 1948). Billedkunstner, cand.mag., forfatter og fotograf. Uddannet på Det kgl. danske Kunstakademi (Mur og rum-skolen hos Robert Jacobsen) og på Københavns Universitet (Musikvidenskab).
Debuterede i 1980 som billedkunstner på Tranegården med den konceptuelle soloudstilling „At se gennem en åbning“.
Bøger: Sustes Søger 2003, Herlufholm Kostskole 2004, Portrætfortællinger fra Rigshospitalet 2007, Sustes sangbog 2007, Med venner i lys vi tale – Vartov i dag 2008, Krop og ånd, Bornholm 2011, De bevarer Danmark 2014, Elskede huse 2019.
Soloudstillinger: PAR – Thorvaldsens Museum (75 s/h fotostater af par) 1985, Ansigter – Glyptoteket (s/h fotografi samt videolys af profiler), Jens – Fotomuseet i Brandts Klædefabrik (fotografiske lysprojektioner på flydende sølv) 1998, Fædre, mødre, døtre, – sønner – Den sorte Diamant (100 s/h fotografier 2000, De seje – Frederiksborg
Museum, (Portrætter af 72 gamle billedkunstnere) 2007, Derfra min verden går – Bornholms Museum 2011, Det første sekund – Ordrupgaardsamlingen 2013, Tegner og kvinderne – Tegners museum 2015.

Anne Sofie Vemmelund Christensen (f. 1980). Hun er museumsinspektør og projektleder på Vardemuseerne og uddannet cand.mag i historie og museologi fra Aarhus Universitet samt M.A. i Learning and Visitor Studies in Museums and Galleries fra University of Leicester i England. Har siden 2013 arbejdet på Vardemuseerne og har i de seneste år været ansat som museumsinspektør og projektleder for det kommende flygtningemuseum i Oksbøl, FLUGT– Refugee Museum of Denmark.

Henning Jahn er oprindelig uddannet omsorgsassistent med fortsættelsesuddannelse. Mangeårig leder af Bo- og beskæftigelsestilbud for mennesker med udviklingshandicap. Udviklingschef Handicap og Psykiatri, Slagelse Kommune. Leder (frivillig) på Dansk Forsorgshistorisk Museum i Slagelse, Bestyrelsesmedlem i Foreningen Handicaphistorien.

Stine Grønbæk Jensen er antropolog fra Københavns Universitet og ph.d. ved Historie på Syddansk Universitet. Hun har været tilknyttet Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg og Pædagogik på Københavns Universitet. Hun er nu ansat på Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet. Hendes forskning omhandler erfaringer
fra velfærdsstatens institutioner.

Birgit Kirkebæk (f. 1938). Hun er læreruddannet fra Emdrupborg Statsseminarium 1960, Cand.pæd. 1982, Lic.pæd. 1985, Dr. pæd. 1993. Har været ansat som lærer og skoleinspektør på specialskoler i perioden 1960-1982. Fra 1982- 2000 ansat som lektor på Danmarks Lærerhøjskole /DPU. Fra 1995-2000 ansat som professor II på Oslo
Universitet i en kombinationsstilling med lektoratet i Danmark. Er nu pensioneret, men arbejder fortsat freelance som forsker, forfatter og foredragsholder. Er redaktør af Handicaphistorisk Tidsskrift og har bestyrelsesposter i N.E. Bank-Mikkelsens Mindefond og Handicaphistorien ( Historisk Selskab for Handicap og Samfund). Birgit Kirkebæk har skrevet en lang række bøger og artikler om handicaphistoriske og specialpædagogiske emner, ligesom hun har skrevet bøger og artikler om kommunikation i forhold til børn, unge og voksne uden verbal tale.

Mia Lejsted, museumsleder for Museum Ovartaci Hun er cand. mag. i kunsthistorie og informationsvidenskab, IT og organisationer, 2003. Speciale: „Værdier i kunstmuseets samfundsmæssige kontekst – et studie af kunstmuseets institutionelle omgivelser med fokus på værdier og deres betydning for kunstmuseet som organisation“. I specialet forenede hun kunsthistorie med organisationsanalyse, hvilket har givet et bredere syn på mange af de opgaver, der er forbundet med museumsvirksomhed. Hun har været Museumsleder på Museum Ovartaci, Aarhus, siden december 2004. Museet rummer to samlinger; om psykiatriens historie og en omfattende kunstsamling. Museet danner herudover ramme for og praktiserer et stort socialt ansvar. Museet har det seneste årti undergået store forandringer organisatorisk og udviklingsmæssigt. I dag er det en selvejende institution, der står foran endnu større forandringer.Hun er medforfatter på flere af museets bogudgivelser om Ovartaci og kunstnere i museets kunstsamling. Før ansættelsen som museumsleder har hun arbejdet som feltforsker på museumsdelen i projekt „Kulturprinsen“ Viborg, 2004 – 2005 og som kunstformidler ved Herning Kommune, 2000 – 2001, med ansvar for den pædagogiske formidling af kunstmuseernes samlinger og udstillinger i relation til børn og unge, pædagoger
og undervisere i Herning Kommune.

Jonna Egø Nielsen er uddannet cand.pæd.pæd. og har desuden en master i specialpædagogik. Hun har i 41 år arbejdet med personer med udviklingshandicap og psykisk syge på en voksenspecialskole og i socialpsykiatrien. Hun arbejder i dag som frivillig medarbejder i socialpsykiatrien.

Jeppe Wichmann Rasmussen (f. 1984) er cand.mag i historie fra Syddansk Universitet i Odense og museumsinspektør på Danmarks Forsorgsmuseum. Har været ansat på museet siden 2012 og har været projektleder på flere projekter bl.a. „skjulte Danmarkshistorier“ og er det i skrivende Stund på „Fra udsat til værdsat“. De sidste to år har han desuden været projektleder på udstillingen „Syv fattige børn“, som er en af museets største udstillingssatsninger i mange år. Den åbnede den 19. september 2020.

Sven Riskær, født i København 1938. Uddannet som cand.polyt. (med speciale i atomkraft) og cand.polit. (med speciale i udviklingsøkonomi). Har arbejdet som leder både i det private erhvervsliv og i offentlige virksomheder såvel i Danmark som i udlandet. Er far til 4 voksne børn, hvoraf to har diagnose som psykisk syge og dermed
indgår i gruppen af „afhægtede“.

Sarah Smed (f. 1978) er cand.mag. i historie og kultur og formidling fra Syddansk Universitet. Hun er leder af Danmarks Forsorgsmuseum, hvor hun siden 2010 har bidraget til at udvikle museets profil og nationale og internationale synlighed. Sarah Smed har indgået som partner i flere formidlings- og forskningsprojekter på museet, som på forskellig vis har kredset om samskabelse, social forandring, aktivisme og samtidsrelevans med afsæt i velfærdsstatens forsorgshistorie.
I 2020 udgav hun bogen „Museums and Social Change“ (Routledge) om samme emnefelt. Sarah Smed er leder af den historiske udredning af sær- og åndssvageforsorgen fra 1933-1980 igangsat af Social- og Indenrigsministeriet.

Om Handicaphistorisk Tidsskrift

Handicaphistorisk Tidsskrift udgives af Historisk Selskab for Handicap & Samfund.  Læs mere på handicaphistorien.dk.

Ældre temanumre sælges i løssalg så længe lager haves. Kontakt Dansk Psykologisk Forlag på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050 og hør nærmere.

Relaterede varer