Handicaphistorisk Tidsskrift 45

  • Antal
    -
    +
    135,00 kr.
I alt
135,00 kr.
108,00 kr. ekskl. moms
Tema for dette nummer: Livet med høreapparater set i et historisk perspektiv og andre fortællinger.

Artiklerne i dette nummer:

Forord.
Af Birgit Kirkebæk

Livet med høreapparater set i et historisk perspektiv.
Af Claus Nielsen og Tobias Bollerup Henriksen

Den tidlige åndssvageforsorg i Danmark, Forældres kamp for et større offentligt ansvar for åndssvage børn i anden halvdel af 1800-tallet.
Af Leonora Lottrup

Man skal have noget med, når man er ude at samle ind – om danske støttemærker.
Af Peter Lind

Jørgen Plenge – en humanistisk ildsjæl med visionært vingefang i blindeverdenen.
Af Ove Gibsskov

En ondskabsfuld hævn med 13 års forsinkelse.
Af Ove Gibskov


Boganmeldelse: Rita Cecilie Varmbys nye bog Mit liv som blind.
Af Torben Koed Thomsen.

Fakta

Udgivelsesår
2021
ISBN
ISSN 1399-4786
Antal sider
110

Om forfatterne

Ove Gibskov er født blind i 1946, og de første ni år af hans skoleforløb fandt sted på blindeskole, som dengang var obligatorisk for alle blinde børn. Derefter gik han på almindeligt gymnasium og blev efter at have tilbragt nogle år med forskellige uafsluttede universitetsstudier optaget på Danmarks Journalisthøjskole og gjorde uddannelsen som journalist færdig i 1978.
Han arbejdede i over 30 år på Danmarks Radio og var fra 1999 i 11 år vært på P1-programmet Samfundstanker.
Desuden fungerede han i mange år som censor på Danmarks Journalisthøjskole og de seneste år inden sin pensionering i 2011 også på Syddansk Universitet.

Tobias Bollerup Henriksen. Kandidatstuderende i europæisk Etnologi ved Københavns Universitet. Har siden 2018 været ansat som studentermedhjælper på Eriksholm Forskningscenter.

Peter Lind, grafiker og tidligere partner i den grafiske tegnestue Imperiet, der hovedsageligt arbejder for bog branchen. Har en større samling af støttemærker, reklamemærker, etiketter, mærkater, samlemærker, svenske, indiske og japanske, tændstikæske etiketter, samt plakater, emballagetryk og bogbinderpapir.

Claus Nielsen. Oprindelig uddannet som audiologiassistent ved Københavns Amtssygehus i Gentofte. Fra 1987 til 2012 forskningskliniker ved Eriksholm Research Centre. Fra 2012 til nu Research Operations Manager. Kurator for Eriksholm Samlingen fra 1990 til i dag. Samlingen er en af verdens største høreapparatsamlinger. Claus har
skrevet en del Lollandsk Lokalhistorie samt virksomhedshistorie om Demant/Oticon. Fra ca. 2006 har Claus skrevet flere handicaphistoriske artikler om personer med høretab. Claus var i en lang årrække med i bestyrelsen for Handicaphistorisk Selskab.

Leonora Lottrup Rasmussen har netop afsluttet sin Ph.d. i historie fra Aarhus Universitet. Titlen er: De fattiges ret. Forhandlinger af socialt medborgerskab som status og praksis i stat og kommune 1849-1892.

Thorben Koed Thomsen, født 1943. Skolegang på Refnæsskolen 1851 – 1958, herefter videre undervisning på Blindeinstituttet i København. Uddannet som socialrådgiver 1968. Herefter ansat på børnepsykiatrisk afdeling i Viborg og fra 1. juni 1969 på revalideringsinstitutionen i Hald Ege. Herefter beskæftiget med revalideringsarbejde
frem til oktober 2008. De sidste år i en halvtidsstilling, den anden halvdel blev brugt som konsulent ved synsinstitutioner i Viborg og Aarhus. Fra 8. maj 1970 og indtil videre kredsformand i Dansk Blindesamfund og fra 1975 lokal formand for DH afdelingen i Viborg.

Om Handicaphistorisk Tidsskrift

Handicaphistorisk Tidsskrift udgives af Historisk Selskab for Handicap & Samfund.  Læs mere på handicaphistorien.dk.

Ældre temanumre sælges i løssalg så længe lager haves. Kontakt Dansk Psykologisk Forlag på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050 og hør nærmere.

Relaterede varer