Af Halvor Fauske og Pär Nygren

Handlekompetence og ideologi

Individ, profession og samfund

  • Bog
    -
    +
    100,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms

I de professioner, hvor sociale relationer er vigtige, forventes det i dag, at fagpersoner tager udgangspunkt i kompetencer, som er forankret i hele personen – ikke blot i fagkundskab, tekniske færdigheder, neutralitet og saglighed, men tillige i følelser, værdier og ideologier. Det er derfor nødvendigt at få indsigt i: Hvordan bygges kompetencer op? Hvordan udvikles de? Hvilke rolle spiller værdier og ideologier?

Bogen præsenterer en empirisk funderet teori om professionelle handlekompetencer og professionelle personers tilblivelse. Den relaterer til såvel de aktuelle uddannelsespolitiske hovedstrømninger som til aktuelle temaer inden for professionssamfundet i et nationalt og internationalt perspektiv.

Bogen henvender sig til lærere og studerende på professionsuddannelserne inden for det sundheds- og socialfaglige samt pædagogiske område, samt til professionsudøvere med opgaver knyttet til relationsbaseret praksisser inden for disse felter. Bogen vil også have interesse for lærere og studerende inden for samfundsfag som sociologi og pædagogik, hvor man arbejder med spørgsmål om professioner og professionalisering.

Oversat fra norsk af Bodil Frederiksen.

Fakta

Udgivelsesår
2010
ISBN (Bog)
978-87-7706-636-8
Antal sider
296

Om forfatterne

HF
Halvor Fauske

Halvor Fauske er professor i sociologi og socialt arbejde og studieleder for Forskningssenteret for Barns og Unges Kompetanseutviklings (BUK-senteret) ph.d.- uddannelse ved Lillehammer University College.

PN
Pär Nygren

Pär Nygren er professor i psykologi og socialt arbejde og leder Forskningssenteret for Barns og Unges Kompetanseutvikling (BUKsenteret) ved Lillehammer University College.

Relaterede varer