Af Ib Hedegaard Larsen

HUSK & REGN – Elevhæfte 3

Tæl og regn med tal fra 1-20. Systematisk taltræning 1.-3. klasse

  • Antal
    -
    +
    62,50 kr.
I alt
62,50 kr.
50,00 kr. ekskl. moms
HUSK & REGN træner på systematisk vis elever i tidlig risiko for matematikvanskeligheder.

HUSK & REGN træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk taltræning. Taltræningen er tilrettelagt således, at både hukommelsesspændvidden (mængden af information, der kan rummes) og procesbearbejdningen (hastigheden, hvormed information bearbejdes) tilgodeses. Begge elementer er afgørende for at skabe grundlag for elementær talbehandling.

Grundlaget for elementær talbehandling er fortrolighed med tallenes navn, form og indhold, men for mange elever kræver dette en langsom progression, tempoarbejde og mange gentagelser.

Materialet HUSK & REGN indeholder fire elevhæfter:
HUSK & REGN 1: Tal fra 1-10
HUSK & REGN 2: Regn med tal fra 1-10
HUSK & REGN 3: Tæl og regn med tal fra 1-20.
HUSK & REGN 4: Tæl og regn med tal fra 10-100

Elevernes individuelle kognitive forudsætninger kan testes med materialet Tidlig tegn – på faglige udfordringer, der indeholder Lærervejledning, Elevhæfte og Scorings- og registreringsark.

Til systemet findes også fire hæfter, der træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk læsetræning.
HUSK & LÆS 1: Lær bogstavernes navne og lyde
HUSK & LÆS 2: Lær deleregler og læs lydrette ord
HUSK & LÆS 3: Lær og læs almindelige ord. Lær ords endelser
HUSK & LÆS 4: Læsning af tekster med stigende sværhedsgrad.
Lærervejledning til HUSK & LÆS findes i Lærervejledningen til Tidlige tegn – på faglige udfordringer.

Fakta

Udgivelsesår
2020
ISBN
978-87-7158-892-7
Antal sider
24

Om forfatteren

IL
Ib Hedegaard Larsen

Ib Hedegaard Larsen er lærer og cand.pæd.psych. Han har bl.a. arbejdet som skolepsykolog og afdelingsleder i Københavns Kommune, og han har mange års erfaring med undervisning af elever med massive læse-stave-vanskeligheder og ordblindhed.

Relaterede varer