Af Ole Bech Lykkebo, Niels Jakobsen og Paul Sauer

Innovationsbarometeret: NYT SAMMEN BEDRE

En håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor

  • Bog
    -
    +
    250,00 kr.
I alt
250,00 kr.
200,00 kr. ekskl. moms
Håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor. Her øser praktikere, ledere og forskere fra hele landet ud af deres viden om samarbejde om offentlig innovation.

Håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

lnnovationsbarometeret er verdens første statistik om offentlig innovation. I denne anden udgave – NYT SAMMEN BEDRE – af barometeret sættes der på ny tal på, hvor mange offentlige arbejdspladser der indfører nye produkter, serviceydelser, organisationsformer og måder at kommunikere på. Og på den værdi, som skabes i form af højere kvalitet, øget effektivitet, bedre borgerinddragelse eller større medarbejdertilfredshed.

Resultaterne skaber de kommunale, regionale og statslige arbejdspladser over hele landet ofte ved at samarbejde med borgere, frivillige foreninger, virksomheder, undervisere, forskere, fonde, udlandet og ikke mindst andre offentlige arbejdspladser.

Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde. Undervejs vil du blive præsenteret for væsentlige indsigter fra nøglespillere i innovative samarbejder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan føje til din egen værktøjskasse, og du vil møde praktikere, ledere og forskere fra hele landet, som øser ud af deres viden om samarbejde om offentlig innovation.

Du kan bl.a. møde tandlægen fra Ishøj, der har knækket kurven for udeblivelser, de frivillige borgere, der har hjulpet med at omdanne og skabe liv på et tidligere militært øvelsesterræn i Randers, og skolen og virksomheden, der i fællesskab har udviklet fremtidens skoletoilet. Tæt ved 100 praktikere og eksperter har bidraget til bogen.

lnnovationsbarometeret er udviklet i samarbejde mellem Center for Offentlig Innovation og Danmarks Statistik.

Læs mere om Center for Offentlig Innovation på coi.dk.

Fakta

Udgivelsesår
2018
ISBN (Bog)
978-87-7158-683-1
Antal sider
268

Om forfatterne

Ole Bech Lykkebo, cand.scient.pol. Analysechef i Center for Offentlig Innovation.

Niels Jakobsen, cand.mag. i samfundsfag og kunsthistorie. Innovationskonsulent i Center for Offentlig Innovation.

Paul Sauer, journalist. Kommunikationsopgavernes ankermand i Center for Offentlig Innovation.

Bogen aktørkapitler er skrevet med medvirken af Lene Krogh Jeppesen, Majken Præstbo og Lotte Rømer Grove.

Anmeldercitat

Bogen er indbydende, overskuelig og let at læse og giver innovativt blod på tanden.

Louise Bangsgaard, Sygeplejersken, 19. november 2018

Relaterede varer