Af Eva Magnusson og Jeanne Marecek

Køn og kultur i psykologien

Teori og praksis

  • Bog
    -
    +
    200,00 kr.
I alt
200,00 kr.
160,00 kr. ekskl. moms
Køn er et aspekt af vores livsvilkår og en fundamental orienteringskategori og fortolkningsramme i vores kultur. Derfor er kønsforskning nødvendig for at forstå menneskers daglige sociale praksis, deres handlinger, tanker og følelser. Denne bog opfordrer til at fortsætte og udvikle forståelsen af køn ud fra et psykologisk udgangspunkt.

Bogen gennemgår centrale temaer for psykologisk kønsforskning og indeholder tre hovedemner:

  • Ny viden om køn og kultur. Præsentation af nye værktøjer til at belyse køn, kultur og psykologi.
  • Alternative måder at bedrive psykologisk forskning og praksis på. Præsentation af forskning i centrale spørgsmål inden for psykologisk teoridannelse om køn og kultur.
  • Nye måder at forholde sig til psykologisk viden på. Præsentation af forskningsprojekter, der illustrerer nyskabende metoder og teorier.

I behandlingen af emnerne gøres brug af områder inden for psykologifaget som feministisk psykologi, sociokulturel psykologi/kulturpsykologi, diskursiv psykologi, retorisk psykologi, poststrukturalistisk psykologi og kritisk psykologihistorie.

Forfatterne giver praksiseksempler bl.a. inden for områder som drenges og pigers udvikling, ulighed og identitet hos heteroseksuelle par, seksuel tvang i heteroseksuelle møder, spiseforstyrrelser hos kvinder og psykiske lidelser.

Henvender sig til studerende og forskere på professionshøjskoler, universiteter og psykoterapiuddannelser samt andre, der interesserer sig for køn og psykologi. Bogen er også relevant for praktiserende psykologer.

Oversat fra svensk af Ole Thornye.

Dansk forord af Kirsten Grønbæk Hansen og Bodil Pedersen.

Fakta

Udgivelsesår
2012
ISBN (Bog)
978-87-7706-732-7
Antal sider
294

Om forfatterne

Eva Magnusson

Eva Magnusson er professor i psykologi ved Umeå Universitet. Hun har udgivet flere bøger om kønsforskning i psykologien bl.a. Psykologi och kön: från könsskillnader till genusperspektiv (2003) og Hon, han och hemmet: genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer (2006).

Jeanne Marecek

Jeanne Marecek er professor i psykologi ved Swarthmore College, USA. Hun har udgivet flere bøger om kønsforskning i psykologien.

Relaterede varer