Af Irene Henriette Oestrich og Nils Kolstrup

Kognitiv terapi i lægepraksis

En manual til læger

  • Bog
    -
    +
    100,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms

Mange patienter har psykiske lidelser eller får psykiske vanskeligheder som konsekvens af deres somatiske sygdom. Som læge har man derfor brug for en velegnet metode, som kan integreres i behandlingen. Den kognitive model er et oplagt valg, idet metoden er let at integrere med det biologiske og det medicinske aspekt af lægens arbejde. Metoden er enkel, handlingsorienteret og aktiv, og der fokuseres på det faktiske problem, som patienten nu oplever det i sin hverdag.

Kognitiv terapi i lægepraksis indeholder klare anvisninger på, dels hvorledes psykologisk behandling kan gribes an, dels hvordan de forskellige standardmetoder kan tilpasses lægens arbejde,de dynamiske psykiske processer og ikke mindst patientens unikke problemer og behov.

Til bogen findes skemaer og arbejdsark, der skal til for at gennemføre et vellykket kognitivt forløb. Skemaer og arbejdsark kan gratis printes/downloades af alle, der har købt en trykt version af bogen.

Bogen er skrevet af psykolog og leder af Center for Kognitiv Terapi ved Sankt Hans Hospital Irene Henriette Oestrich og praktiserende læge, specialist i almenmedicin og samfundsmedicin Nils Kolstrup.

Fakta

Udgivelsesår
2002
ISBN (Bog)
978-87-7706-337-4
Antal sider
176

Om forfatterne

Irene Henriette Oestrich

Irene Henriette Oestrich er cand.psych.aut., ph.d., adj. professor, specialpsykolog i psykiatrien og chefpsykolog på Psykiatrisk Center Frederiksberg. Hun er pioner inden for det kognitive psykoterapeutiske felt. I sit arbejde har Irene fokus på patientens bedste interesse og har særlig ekspertise inden for øgning af selvværd, modstandskraft og opbygning af sociale færdigheder på tværs af diagnoser og problemområder.

NK
Nils Kolstrup

Nils Kolstrup er cand.scient. og dr.med., specialist i almenmedicin og samfundsmedicin. Er i dag bosat i Norge, hvor han er almenpraktiserende læge ved Skansen lægekontor i Tromsø og første amanuensis ved Institut for Samfundsmedicin ved universitetet i Tromsø. Nils Kolstrup er leder af publiceringsudvalget i Norsk Selskab for Almenmedicin og medlem af Specialistkomiteen i Almenmedicin i den Norske Lægeforening. Han arbejder med kognitiv terapi i sin almenpraksis.

Relaterede varer