Af Halvor Fauske, Pär Nygren og Sigrun Nilsen

Læring i fællesskab

En pædagogisk model for professionsuddannelserne

  • Bog
    -
    +
    100,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms

LÆRING I FÆLLESSKAB handler om praktikstudierne ved professionsuddannelserne. Bogen behandler det centrale spørgsmål: Hvordan kan praktikstudierne organiseres og gennemføres, så de studerende får de bedste muligheder for at tilegne sig de kompetencer, som deres fremtidige faglige praksis vil kræve?

Bogen præsenterer en konkret arbejdsmodel; feedbackmodellen, med tilhørende værktøjer til et læringsfremmende samspil mellem uddannelsesinstitutionen og praksisfeltet. Samtidig er der lagt vægt på at formidle den teoretiske tænkning bag modellen. Modellen baserer sig på feedback fra praksisfeltet til uddannelsesinstitution og omvendt, og den inddrager både de studerende, lærerne og praktikvejlederne – dermed skabes grundlag for at lære i fællesskab.

Udover præsentationen af modellen bliver der også redegjort for erfaringer med at afprøve den i praksis af studerende, lærere og praktikvejledere.

Bogen er oversat fra norsk af Ole Lindegård Henriksen.

I forordet til den danske udgave fortæller Lars Lindhardt, lektor ved CVU Nordjylland, om feedbackmodellens relevans for de danske professionsbacheloruddannelser.

Fakta

Udgivelsesår
2008
ISBN (Bog)
978-87-7706-502-6
Antal sider
224

Om forfatterne

HF
Halvor Fauske

Halvor Fauske er professor i sociologi og socialt arbejde og studieleder for Forskningssenteret for Barns og Unges Kompetanseutviklings (BUK-senteret) ph.d.- uddannelse ved Lillehammer University College.

PN
Pär Nygren

Pär Nygren er professor i psykologi og socialt arbejde og leder Forskningssenteret for Barns og Unges Kompetanseutvikling (BUKsenteret) ved Lillehammer University College.

SN
Sigrun Nilsen

Sigrun Nilsen er socialrådgiver/socionom og førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer.

Anmeldelser

Bogen er lige til at gå til, den er velskrevet, klar og fuld af gode handleanvisninger.

Magasinet Vejlederen

Relaterede varer