Af Åse Kari H. Wagner, Gunn Helen Ofstad Oxborough og Trude Hoel

Læsefrø

Sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner

  • Bog
    -
    +
    100,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms

Sprogstimulering er en vigtig del af daginstitutionernes læreplansarbejde. De erfaringer, som præsenteres i denne bog, viser, at læsestimulerende aktiviteter kan og bør spille en fremtrædende rolle i denne sammenhæng. Bogen giver også en række konkrete ideer til forskellige sprogstimulerende læseaktiviteter for 0-6 årige børn. Aktiviteterne tager udgangspunkt i billedbøger.

Bogen er særdeles relevant i forhold til arbejdet med dialogisk højtlæsning, som har fået fornyet fokus i Danmark i kraft af Sprogpakken, som er et landsdækkende efteruddannelsesprogram for pædagoger. Sprogpakken peger på samtale og dialogisk højtlæsning som to kernepunkter i sprogstimuleringen i førskolealderen, og denne bog tilbyder en veldokumenteret sprogpædagogik og beskriver en bred palet af læseaktiviteter, som har direkte relevans i forhold til at udvikle sprogkulturen og læsekulturen i danske daginstitutioner. Bogen har et selvstændigt kapitel om dialogisk højtlæsning og kan hermed bidrage til en varieret tilgang til denne metode.

Denne bog har sin styrke i at være både meget praksisnær og solidt teoretisk funderet. Praksis beskrives meget konkret i form af skarpe hverdagshistorier om læseaktiviteterne. Hverdagshistorierne fungerer som rig inspiration til læseaktiviteter, men er også kilde til refleksion over billedbogens muligheder og udfordringerne i sprogpædagogikken. Der er desuden fokus på børn, som ikke har dansk som modersmål.

Bogen er bearbejdet, så den er tilpasset danske forhold, og har forord af fagkonsulent, cand.mag. Lena Basse. Oversat fra norsk af Lone Østerlind. LÆSEFRØ henvender sig til ansatte i daginstitutioner, tosprogskonsulenter, sprogvejledere, studerende på pædagog- og bibliotekaruddannelsen og andre, som er optaget af sprogstimulering gennem læselyst.

Fakta

Udgivelsesår
2012
ISBN (Bog)
978-87-7706-781-5
Antal sider
160

Om forfatterne

ÅW
Åse Kari H. Wagner

Åse Kari H. Wagner er centerleder og lektor ved Nationalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitet i Stavanger. Hun har en doktorgrad i nordisk sprog og har særligt arbejdet med sprogkontakt, flersprogethed og tidlig sprogudvikling.

GO
Gunn Helen Ofstad Oxborough

Gunn Helen Ofstad Oxborough er ph.d.-kandidat ved Nationalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitet i Stavanger. Hun er uddannet pædagog, har en master i specialpædagogik og har mange års erfaring fra arbejde i daginstitutioner.

TH
Trude Hoel

Trude Hoel er ph.d.-kandidat ved Nationalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitet i Stavanger med ansvar for de 0-6-årige. Hun har især beskæftiget sig med læseaktiviteter, sprogstimulering og læselyst.

Anmeldelser

[...] kan varmt anbefales til inspiration og lystlæsning, og i særlig grad til pædagoger, der arbejder med tosprogede børn.

Birthe Egelund Høier, tale-hørekonsulent, Dansk Audiologopædi

Alle med interesse for børn og sprogstimulering gennem læseaktiviteter vil kunne blive klogere af og have glæde ved at læse bogen.

Pernille Lykkestrand, Læsepædagogen

Læsefrø er en letlæst, formidlende, farverigt illustreret og motiverende bog, som på en overskuelig måde fastholder nogle centrale omdrejnings- punkter, når vi driver sprogstimulering med udgangspunkt i læseaktiviteter og bøger i børnehaven.

Bjarne Købmand Petersen, Læsepædagogen

Relaterede varer