Af Hanne Dorthe Sørensen

Ny velfærd – nyt lederskab

Idéer og inspiration til forandret ledelsespraksis

 • Bog
  -
  +
  200,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  189,00 kr.
I alt
200,00 kr.
160,00 kr. ekskl. moms
Offentlig ledelse er midt i en brydningstid, hvor velfærdssamfundets struktur og styring, som vi kender den, er under nedbrud, mens noget andet er på vej. Dette stiller nye krav, for hvilken ledelse kræves der i den nuværende situation?

Offentlig ledelse er midt i en brydningstid, hvor velfærdssamfundets struktur og styring, som vi kender den, er under nedbrud, mens noget andet er på vej. Dette stiller nye krav, for hvilken ledelse kræves der i den nuværende situation? Ny velfærd – nyt lederskab giver mulige svar på spørgsmålet med et væld af idéer, erfaringer, øvelser og metoder. Med udgangspunkt i tanken om, at offentlig ledelse befinder sig i en form for mellemtid eller middelalder, ser bogen på en række metaforiske roller, som den offentlige leder kan indtage: fyrsten, diplomaten, den opdagelsesrejsende, skjalden, gartneren og alkymisten.

Den nye ledelsespraksis, der er på vej frem, er kendetegnet ved at være en „både-og“-praksis. Der er på ingen måde tale om, at den værktøjskasse med metoder til ledelse og styring, som er opbygget igennem de seneste 20-30 år, skal kasseres. Der er derimod tale om en mere pragmatisk bevægelse, hvor nyt og gammelt mødes, og hvor ting sættes i spil på nye måder.

Bogen henvender sig til alle med interesse for offentlig ledelse, men i særlig grad til de mange offentlige mellemledere, der har direkte kontakt med borgere, brugere og medarbejdere. Det er en grundlæggende tese i bogen, at det er denne gruppe, der om nogen har mulighed for og potentiale til at ændre tanker og praksis på ledelsesområdet.

Fakta

Udgivelsesår
2015
ISBN (Bog)
978-87-7706-971-0
ISBN (E-bog)
978-87-7158-185-0
Antal sider
158

Om forfatteren

Hanne Dorthe Sørensen

Hanne Dorthe Sørensen har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer på tværs af den offentlige sektor i knap 20 år som konsulent og leder. Senest i en årrække som direktør for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling. Hanne Dorthe er uddannet i statskundskab og har derudover en executive master i forandringsledelse fra HEC, Paris og University of Oxford. Hun startede i 2013 sin egen virksomhed Lederskabelse.dk, hvor hun arbejder med praksisnær lederudvikling i hverdagen.

Om serien

Ny velfærd – nyt lederskab er tredje bog i serien I DET OFFENTLIGE.

Serien I DET OFFENTLIGE har til formål at inspirere til bedre praksis i ledelse og organisering for ledere på såvel forvaltnings- som områdeniveau – med de særlige udfordringer der gør sig gældende i spændingsfeltet mellem politikere, borgere og egen organisation.

Citat fra bogens efterskrift

Denne bogs tilgang er ikke helt almindelig. Fordi den temmelig konsekvent – og i modsætning til den store del af ledelseslitteraturen – fastholder, at ledelse og lederskab ikke kun opstår i forlængelse af indsigtsfulde og karismatiske lederes mere eller mindre begavede handlinger. Og at ledelse og lederskab har andre aktører end den enkelte leder. Medarbejderne holder deres indtog som aktive medskabere af ledelse tidligt – såvel i bogen som i forfatterens tænkning og praksis bag bogen.

Bent Gringer, ph.d., chefkonsulent og tillidsrepræsentan

Anmeldelse

Bogen er fuld af gode idéer og eksempler til inspiration for håndtering af kompleksitet, som giver læseren appetit på at finde ny viden.

Preben Melander, Professor på CBS

Relaterede varer