Af Sue Roffey

Positive læringsrelationer i skolen

 • Bog
  -
  +
  100,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms
Positive relationer og et godt tilhørsforhold til skolen forbedrer indlæringen og fører til en mere hensigtsmæssig adfærd for alle elever, hvilket underbygges af forskning.

På et evidensbaseret grundlag ser denne bog nærmere på de sociale og følelsesmæssige aspekter ved indlæring og giver metoder til at fremme positiv adfærd og trivsel i klassen og på skolen generelt og hermed forbundet effektiv læringsadfærd.

Hvert kapitel rummer cases, forslag til aktiviteter i klasseværelset og tjeklister. Blandt de emner, der behandles i bogen, er

 • Udvikling af følelsen af at høre til i klassen
 • Undervisningsmetoder, der fører til størst muligt engagement og deltagelse
 • Hvordan man reagerer effektivt i situationer, der udfordrer ens faglige og menneskelige kunnen
 • Metoder til at inkludere marginaliserede elever.

Bogen er en god hjælp til arbejdet med de mange inklusionsprojekter, der foregår i det danske skolesystem i disse år, idet den kan skabe grundlag for dels at gøre de gode historier om eleverne mere tydelige, dels at passe på elevernes værdighed og retfærdighedsfølelse, når de har slået sig på relationerne i skolen. Samtidig kan bogen være et værdifuldt bidrag til professionshøjskolernes udvikling af metoder og materialer, der understøtter relationelle lærerkvalifikationer og ikke blot den faglige undervisning.

Forord til den danske udgave af lektor ved University College Lillebælt, René Kristensen.

Oversat fra engelsk af Lisbeth Rindholt.

Fakta

Udgivelsesår
2012
ISBN (Bog)
978-87-7706-807-2
Antal sider
264

Om forfatteren

Sue Roffey

Sue Roffey er skolepsykolog, konsulent og forfatter med speciale i sociale samt følelses- og adfærdsmæssigeforhold. Hun er forskningslektor på University of Western Sydney, Australien, samt adjungeret lektor på University ­College, London. Hun er forfatter til flere bøger, akademiske afhandlinger, artikler og undervisningsmaterialer og er efterspurgt internationalt som konsulent og underviser i professionel udvikling for lærere inden for en lang række områder. Yderligere informationer og kontakt: www.sueroffey.com

Anmeldercitat

En fremragende bog der på videnskabelig basis, bl.a. byggende på positiv psykologi, præsenterer en række metoder der virker og som kan anven- des til at opbygge tillidsfulde relationer i skolen ... En særde- les vigtig titel, som omhandler de allermest centrale områder i lærerarbejedet.

Boy Olesen, DBC Lektørudtalelse uge 1, 2013

Relaterede varer