Psyke & Logos, abonnement 2021

Videnskabeligt tidsskrift for psykologi. Årgang 42

  • Antal
    -
    +
    625,00 kr.
I alt
625,00 kr.
500,00 kr. ekskl. moms
Få indsigt i, hvad der sker inden for psykologisk orienteret forskning.

PSYKE & LOGOS er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer med to temanumre om året. De enkelte temanumre gør typisk status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Der sigtes mod at dække temaet bredt i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives således plads for såvel traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.

PSYKE & LOGOS nr. 1 udkommer i foråret og nr. 2 udkommer i slutningen af året, 200-250 sider per nummer. Udover det almindelige abonnement kan Dansk Psykologisk Forlag også tilbyde studieabonnement til halv pris. For nærmere information kontakt venligst forlaget ved at skrive til os eller ringe på 45 46 00 50.

PSYKE & LOGOS udgives med støtte fra Institut for Kommunikation og Psykologi Aalborg Universitet (AAU), Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet (AU), Psykologisk Institut Aarhus Universitet (AU) og Institut for Psykologi Københavns Universitet (KU).

Temaer i PSYKE & LOGOS 2021:
2021-1: Psykoterapi – nye tendenser  
2021-2: Rehabiliteringspsykologi – udgivelsen er desværre forsinket , forventes medio februar 2022.

Fakta

ISBN
0107-1211

Fri adgang online

Online back files af artikler og numre af tidsskriftet Psyke & Logos er frit tilgængelige på tidsskrift.dk som hostes af Det Kgl. Bibliotek.

Der er dog en karenstid på ét år på online adgang til nye numre af tidsskriftet. Således vil online-udgaven af nye numre af Psyke & Logos kun være tilgængelig fra udgivelsestidspunktet for abonnenter på tidsskriftet, mens artiklerne i dette nummer først bliver frigjort til ikke-abonnenter 12 måneder senere.

Bøger til anmeldelse

Bøger til anmeldelse sendes til redaktionens adresse:

Psyke & Logos
Att.:  Klaus Bærentsen
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11
Bygning 1340, 347
8000 Aarhus C

Forfattervejledning

Temaer i PSYKE & LOGOS 2000-2021

Temaer i PSYKE & LOGOS:

2021-2: Rehabiliteringspsykologi
2021-1: Psykoterapi – nye tendenser
2020-2: Globale kriser
2020-1: Institutionsliv
2019-2: Psykisk sygdom og socialkognitive vanskeligheder
2019-1: Sorgens psykologi – del 2: Empiriske og kliniske perspektiver
2018-2: Læsningens psykologi
2018-1: Sorgens psykologi – del I: Teoretiske perspektiver
2017-2: Supervision og vejledning
2017-1: Psykologiske perspektiver i Grønland
2016-2: Selvskade – smertens paradoks
2016-1: Bevidsthedspraktikker i kultur og samfund
2015-2: At være menneske i en kompleks verden
2015-1: Kriminalitet, resocialisering og totalinstitutioner
2014-2: Dyreassisteret terapi og antropozoologi
2014-1: Utopier i vor tid
2013-2: uden tema
2013-1: Psykologisk forskning i social læring
2012-2: Kunst og psykologi
2012-1: Emotioner
2011-2: Traume,lidelse og resiliens
2011-1: Mindfulness og meditation
2010-2: Udviklingspsykopatologi
2010-1: Ungdom og de unges liv
2009-2: Arbejde under forandring
2009-1: Peacebuilding and Protection of Vulnerable Groups
2008-2: Spædbarnspsykologi
2008-1: Psykologiens videnskabelighed til debat
2007-2: Religionspsykologi
2007-1: Musik og psykologi (udsolgt)
2006-2: Social ansvarlighed
2006-1: Demokrati
2005-2: Udviklinger i voksenlivet
2005-1: Afhængighedstilstande
2004-2: Døm til autonomi
2004-1: Tortur og organiseret vold
2003-2: Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser (udsolgt)
2003-1: Det Onde (udsolgt)
2002-2: Legen og det legende
2002-1: Subjektivitet i det 21. århundrede
2001-2: Økologisk psykologi
2001-1: Transkulturel psykologi (udsolgt)
2000-2: Objektrelationer
2000-1: Psykologiens historie i Danmark

Temanumrene  sælges i løssalg så længe lager haves. Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller telefon 4546 0050.

PSYKE & LOGOS nr. 1, 2021 - Tema om PSYKOTERAPI - NYE TENDENSER

Psykoterapi som disciplin og arbejdsfelt er i rivende udvikling i disse år, hvilket ses i forhold til efterspørgslen på psykologer, i mængden af psykoterapeutisk forskning og i måden, hvorpå psykologi praktiseres og udfoldes i det samfund, vi lever i.  Vi har til dette temanummer samlet 12 artikler, der belyser fornyelse og tradition inden for et hastigt ekspanderende område.

Dette nummer af Psyke & Logos er dedikeret til Professor Esben Hougaard med tak for hans utrættelige engagement i psykoterapeutisk forskning og udvikling.

Artikler i temanummeret:

INTRODUKTION: Psykoterapi – nye tendenser
Af Bo Møhl & Victor Aagaard Jacobsen

PSYKOTERAPIFORSKNING GENNEM 100 ÅR – HVOR LANGT ER VI NÅET?
Af Esben Hougaard

STATUS OG PERSPEKTIVER PÅ FORSKNING I PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF BORDERLINE PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE
Af Mickey Toftkjær Kongerslev, Ole Jakob Storebø & Erik Simonsen

PATOLOGISK DECELERATION: ET SKRIDT PÅ VEJEN MOD ET KOLLEKTIVT SPROG OG KULTURBEVIDST HÅNDTERING AF PSYKISK MISTRIVSEL I DET SENMODERNE SAMFUND
Af Anna Krogh Kjeldgaard, Tanja Kirkegaard

UDVIKLING OG OPDAGELSER I SYSTEMISK TÆNKNING – NÅR PSYKOTERAPI RÆKKER UDOVER DEN ENKELTE
Af Christian Barckmann

FRA STUDERENDE TIL PSYKOTERAPEUT. EN DANNELSESREJSE, DER BØR STARTE PÅ UNIVERSITETET
Af Ole Karkov Østergård, Kristine Kahr Nilsson & Claus Haugaard Jacobsen

NOVICE-TERAPEUTERS FORUDSÆTNINGER FOR AT PRAKTISERE INTEGRATIV PSYKOTERAPI
Af Victor Aagaard Jacobsen

VIRKSOMME FAKTORER I INTEGRATIV TERAPI – ET SYSTEMATISK REVIEW
Af Nathalie Helene Bay-Andersen, Michelle Qvist Friis-Pedersen & Bo Møhl

SKRIVEGRUPPER SOM EN NY GRUPPEBASERET HYBRID MELLEM EN KUNSTWORKSHOP OG EN GRUPPETERAPEUTISK INTERVENTION FOR MENNESKER MED PSYKISK LIDELSE
Af Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum

REFLEKSIONER OVER SAMSPILLET IMELLEM DET MILJØTERAPEUTISKE OG PSYKOTERAPEUTISKE ARBEJDE I RELATION TIL ANBRAGTE UNGE MED SVÆRE PSYKIATRISKE LIDELSER
Af Anne Birgitte Døssing, Trine Paludan Malver

DIGITALT LEVERET PSYKOTERAPI. EFFEKTER, EGNETHED OG ETIK
Af Marie Lundorff, Malene Flensborg Damholdt, Eva Rames Nissen & Bobby Zachariae

ET REVIEW AF RT-FMRI-NEUROFEEDBACK SOM INTERVENTION TIL BEHANDLING AF DYSFUNKTION I EMOTIONSREGULERING
Af Mille Maja Jerichow & Lynn Ann Watson

ER DET HÅRDT AT VÆRE PSYKOTERAPEUT? – EN DISKUSSION AF BEGREBET ”OMSORGSTRÆTHED”
Af Mette Thuesen

 

Relaterede varer