Af Anegen Trillingsgaard og Dorte Damm

Spørgeskemaer i klinisk praksis med børn og unge

  • Bog
    -
    +
    300,00 kr.
I alt
300,00 kr.
240,00 kr. ekskl. moms

I arbejdet med børn og unge, der henvises til klinisk og/eller skolepsykologisk udredning, er det ofte nødvendigt at identificere og måle en bred vifte af mulige problem- og symptomområder. Det er tit sammensatte emotionelle, sociale og adfærdsmæssige udfordringer, børnene og de unge står over for, og her kan assessmentmetoder som ratingskalaer, tjeklister og spørgeskemaer indgå som en væsentlig del af den samlede vurdering.

De senere år har brugen af spørgeskemaer vundet frem, og denne bog giver en både kritisk og målrettet vejledning til deres anvendelse − i klinisk praksis såvel som inden for forskningen. Spørgeskemaer i klinisk praksis med børn og unge giver retningslinjer for, hvordan man bedømmer og udvælger skemaer i forhold til ens formål, og bogen rummer også tre casebeskrivelser med børn, hvor det praktiske arbejde med spørgeskemaerne belyses.

Fakta

Udgivelsesår
2012
ISBN (Bog)
978-87-7706-787-7
Antal sider
222

Om forfatterne

Anegen Trillingsgaard

Anegen Trillingsgaard blev uddannet cand.psych. i 1970 og er specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi. Hun har i sit faglige engagement været delt mellem det kliniske arbejde med børn og familier og forskning i psykiske forstyrrelser hos børn med særligt fokus på ADHD og autisme. Indtil 2009 arbejdede hun på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, dels som chefpsykolog og som forsknings psykolog. I 1990?erne var hun en årrække lektor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, hvor hun i dag er adjungeret professor. Hun er forfatter til en række videnskabelige artikler og formidlende fagbøger.

Dorte Damm

Dorte Damm blev uddannet cand.psych. i 1971 og er i dag specialist i børneneuropsykologi  og psykoterapi. Hun blev ansat på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov i 1988. Derudover er hun ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. Udover den generelle børneneuropsykologi har hun specielt interesseret sig for ADHD og kognitiv terapi. Hun er forfatter til en række videnskabelige artikler og bøger om bl.a. ADHD.

Anmeldercitat

"... Vi har fået et dansk opslagsværk af høj kvalitet, og det vil bidrage til at løfte kvaliteten af den kliniske praksis med børn og unge med psykiske forstyrrelser ..."

Jens Richardt M. Jepsen, Psykolog Nyt, nr. 13, 2012

Relaterede varer